عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 435

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در گزارش طراحی مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد، درباره تاثیر ورزش بر پرورش جسم و روان تحقیق شده است. همچنین تاریخچه فضاهای ورزشی جهان و به تاریخچه ورزش در ایران پرداخته شده است. بررسی مطالعات اختصاصی ورزشها (نوع ورزش، ابعاد زمینها و تجهیزات ورزشی) و مطالعات اختصاصی عرصه‌ها از لحاظ فرم، جهت‌گیری، دسترسی‌ها، خدمات مورد بحث قرار گرفته است. بررسی اقلیمی شهر کرمان و تاثیر بر جهت‌گیری و فرم فضاهای ورزشی و تاثیر آن در طرح، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین مقررات فنی و سازه‌ای و جزیات سا ...

این تحقیق به بررسی ارتباط بین عوامل فشارزای شغلی شامل : ابهام نقش ، تعارض نقش ، گرانباری نقش با ایجاد از خودبیگانگی در کارکنان ادارات و نواحی آموزش و پرورش شهر کرمان می پردازد. ...

موضوع این پروژه موزه مشاهیر کرمان نام دارد که هدف از انتخاب این موضوع به نوعی شناساندن مشاهیر کرمان است و درکنارآن حفظ و شناسایی ارزشهای فرهنگی و تاریخی کرمان است .سایتی که ما برای این پروژه در نظرگرفته ایم خودنشانه ای از تاریخ کرمان می باشد و به ما در رسیدن به هدفمان کمک زیادی می کند سایت مورد نظر یخدان مویدی است ، این یخدان یکی از زیباترین یخدانهای ایران است که به خوبی حفظ شده است که در مرکز شهر قرار دارد . زمینی که این یخدان درآن قرار دارد در طول خیابان و در جهت شرقی غربی ...
نمایه ها:
موزه | 
کرمان | 

این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی است که به منظور بررسی جایگاه کنترل در فرایند مدیریت سازمانهای بهداشتی و درمانی و عوامل موثر در آن از دیدگاه مدیران انجام گرفته است . جامعه مورد مطالعه این تحقیق را مدیران عالی و میانی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان تشکیل دادند که به دلیل محدودیت جامعه مورد مطالعه، کل جامعه مورد بررسی قرار گرفت . جهت جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات لازم از پرسشنامه استفاده گردید و محاسبات آماری با استفاده از نرم‌افزار spss انجام و تحلیل داده‌ها ...
نمایه ها:
کنترل | 

دراین رساله طرح مرکز کرمان شناسی به عنوان مکانی برای زدودن غبار غربت و فراموشی از گذشته کرمان و شناساندن این سرزمین کهن با تمدنی چندهزارساله در سایتی مابین بافت تاریخی کرمان و تپه ای باستانی که بر فراز آن قدیمی ترین مامن در کرمان-قلعه دختر-قرار گرفته مورد نظر بوده است. پس از تصویرسازی گذشته سرزمینی که این سایت بر گستره آن نقش بسته و پی بردن به پیشینه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی آن و پهنه فعالیت مرکز کرمان شناسی به ایده ها و طرح های اولیه برای ایجاد مرکز کرمان شناسی پرداخته شده ا ...

با وجود اینکه کودکان آسیب پذیرترین قشر جامعه و در عین حال سرمایه های یک جامعه نیز می باشند، امروزه شاهد هستیم که کودکان زیادی به دلیل مسایلی از قبیل ، فقر مالی ، مشکلات فرهنگی، بهداشت روانی و ... کانون خانواده را از دست می دهند و با معضل بزرگ بی سرپرستی آشنا می شوند. از آنجا که تعداد این کودکان روز بروز در حال افزایش است و مسولین جامعه نمی توانند پاسخ گوی نیاز آنها باشند ، این پروژه تصمیم دارد برای بهبود وضعیت زندگی کودکان بی سرپرست شهر کرمان ، تلاش بکند با مطالعه مراحل رشد ک ...

همانگونه که می دانیم اقتصاد یکی از پارامترهای مهم جامعه ما و تمام جوامع و در تمام ادوار می باشد که مساله تجارت و بازرگانی در هر جامعه از مهمترین فاکتورهای اقتصاد آن جامعه است و همواره نباید از این واقعیت دور بود که در اقتصاد مساله پیشرفت و تکنولوژی بسیار مهم و تعیین کننده است .چنانکه امروزه تلفن و اینترنت و شبکه های ارتباطی جدید باعث ایجاد تحول اساسی در شیوه تجارت و در نتیجه باعث ایجاد دگرگونی در عملکردها و فضاهای تجاری شده است که با توجه به این تحولات نیاز به بناهایی با عملک ...

این تحقیق با هدف شناخت و بررسی رابطه جو سازمانی با مشارکت کاری(درگیری شغلی) در اداره بهزیستی کرمان انجام گرفته ، فضای سازمانی بر کارکرد سازمانی اثر می گذارد، جو سازمانی یک شیوه اندازه گیری ادراکهای کارکنان از احساسی است که از کارکردن در یک پیرامون معین دارند. دراین تحقیق شش فرضیه مطرح شده که عبارتند از 1- رابطه بین جو سازمانی با مشارکت کاری کارکنان.2-وضوح و توافق اهداف با مشارکت کار.3-وضوح و توافق نقش با مشارکت کاری.4-رضایت از پاداش با مشارکت کاری.5-رضایت و توافق بر روی رویه ...

ایجاد مجموعه ای برای درمان و نگهداری بیماران روانی کرمان و حتی در مقیاس بزرگتر جنوب شرق کشور با رعایت اصول صحیح طراحی و همچنین مبانی صحیح نظری معماری. ساماندهی وضعیت بیماران روانی واقع در کرمان و مقیاس بزگتر جنوب شرق کشور. ایجاد یک مجموعه تخصصی و مجزا از بیماریهای دیگر و متمرکز نمودن این مهم به صورتی منحصر به فرد. رسیدن به معماری ای که برای این گونه افراد مناسب داشته باشد و بدعت نهادن اصولی نوین برای طراحی اینگونه مجموعه ها. تسریع در بهبود این بیماران با مساعدت معماری صحیح و ...