عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2468

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقایسه اثرات دو روش تمرینی یک طرفی و دو طرفی در میزان یادگیری مهارت دو با مانع دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد عنوان این پژوهش است . ...
 
تربیت بدنی و ورزش به عنوان بخشی از تعلیم و تربیت وسیله ای برای رسیدن به سلامت روحی و جسمی است . فعالیتهای جسمانی انسان به دلیل مکانیزه شده فعالیتهای تولیدی کاهش یافته و انسان بیشتر به فعالیتهای فکری و ذهنی مشغول است .در پرتو ورزش و تربیت بدنی اثرات سودمندی مثل شخصیت ، ابتکار و اراده پدیدار می گردد. وجود مربیان کارآمد و شایسته در رشته تربیت بدنی می تواند در خدمت تکمیل و بهبود شرایط بدنی و روحی انسان باشد . تربیت مربیان کارآمد وظیفه آموزش عالی است و دانشگاه آزاداسلامی نیز در ای ...

در گزارش طراحی مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد، درباره تاثیر ورزش بر پرورش جسم و روان تحقیق شده است. همچنین تاریخچه فضاهای ورزشی جهان و به تاریخچه ورزش در ایران پرداخته شده است. بررسی مطالعات اختصاصی ورزشها (نوع ورزش، ابعاد زمینها و تجهیزات ورزشی) و مطالعات اختصاصی عرصه‌ها از لحاظ فرم، جهت‌گیری، دسترسی‌ها، خدمات مورد بحث قرار گرفته است. بررسی اقلیمی شهر کرمان و تاثیر بر جهت‌گیری و فرم فضاهای ورزشی و تاثیر آن در طرح، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین مقررات فنی و سازه‌ای و جزیات سا ...

هدف نهایی ساختن موزه هنرهای معاصر استان و شهر کرمان است. این پژوهش گامی در جهت توجه به فضاهای فرهنگی استان کرمان و اولین توجه به مورد موزه هنر و طراحی آن در استان کرمان و توجه به نسل جدید موزه ها بعنوان فضاهای آموزشی و نه لابیرنتهای پیچیده مملو از آثار هنری است و اعتبار بیرونی برای دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی کرمان خواهد بود. در این فرآیند بواسطه اینکه بصورت بنیادی با فرآیند پروژه های صرفا تحقیقاتی تفاوت دارد در ابتدا شهر کرمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است تا با ش ...
 
چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.