عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2468

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقایسه اثرات دو روش تمرینی یک طرفی و دو طرفی در میزان یادگیری مهارت دو با مانع دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد عنوان این پژوهش است . ...
 
تربیت بدنی و ورزش به عنوان بخشی از تعلیم و تربیت وسیله ای برای رسیدن به سلامت روحی و جسمی است . فعالیتهای جسمانی انسان به دلیل مکانیزه شده فعالیتهای تولیدی کاهش یافته و انسان بیشتر به فعالیتهای فکری و ذهنی مشغول است .در پرتو ورزش و تربیت بدنی اثرات سودمندی مثل شخصیت ، ابتکار و اراده پدیدار می گردد. وجود مربیان کارآمد و شایسته در رشته تربیت بدنی می تواند در خدمت تکمیل و بهبود شرایط بدنی و روحی انسان باشد . تربیت مربیان کارآمد وظیفه آموزش عالی است و دانشگاه آزاداسلامی نیز در ای ...

در گزارش طراحی مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد، درباره تاثیر ورزش بر پرورش جسم و روان تحقیق شده است. همچنین تاریخچه فضاهای ورزشی جهان و به تاریخچه ورزش در ایران پرداخته شده است. بررسی مطالعات اختصاصی ورزشها (نوع ورزش، ابعاد زمینها و تجهیزات ورزشی) و مطالعات اختصاصی عرصه‌ها از لحاظ فرم، جهت‌گیری، دسترسی‌ها، خدمات مورد بحث قرار گرفته است. بررسی اقلیمی شهر کرمان و تاثیر بر جهت‌گیری و فرم فضاهای ورزشی و تاثیر آن در طرح، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین مقررات فنی و سازه‌ای و جزیات سا ...
  
چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.