عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19539

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
   
چکیده ندارد.
نمایه ها:
زلزله | 
تهران | 

چکیده ندارد.

هدف از این تحقیق تعیین عوامل تاثیرگذار بر ارتقاء کمی و کیفی فوق برنامه ورزشی در دانشگاههای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی مستقر در تهران بوده است . توصیف وضعیت فضا، بودجه، مربیان و فعالیت‌های ورزشی ادارات تربیت بدنی جامعه آماری مربوطه و تعیین رابطه متغیرهای یادشده در رکود یا رونق ورزش دانشگاه از جمله اهداف این پژوهش بوده است . ...
نمایه ها:
تهران | 
ورزش | 
کمیت | 
کیفیت | 

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین 15 متغیر بدنی با سرعت و نیروی شناگران نخبه زن استان تهران در شنای کرال پشت است . 15 متغیر بدنی که بر روی افراد مورد نظر اندازه‌گیری شد عبارتند از: قد، سن، وزن، طول جفت بازوها، طول اندام فوقانی، طول بازو، طول ساعد، طول دست ، دورسر، دور بازو، دور قفسه سینه، قطر بازو، قطر مچ دست ، فاصله عرضی دو زائده آخرمی و پهنای دست . ...

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی تاثیر تمرینات ورزشی صبحگاهی بر روی آمادگی جسمانی دانش‌آموزان پسر 12 ساله مدرسه راهنمایی شهید سعیدی منطقه 7 تهران در سال تحصیلی 76-77 بوده است . بدین منظور، ویژگیهایی نظیر وزن، تعادل، انعطاف پذیری، توان بیهوازی، توان هوازی و چابکی بوسیله آزمونهای معتبر و با ابزار دقیق اندازه‌گیری شده است . نتیجه کلی: تاثیر 8 هفته تمرین ورزش صبحگاهی فقط بر روی انعطاف پذیری معنی‌دار بود. ...
نمایه ها:
پسر | 
تهران | 
ورزش | 

هدف این تحقیق، تعیین میزان تاثیر بازیهای دبستانی منتخب بر رشد حرکتی دانش‌آموزان دختر سال سوم مقطع دبستان منطقه 5 تهران است . ...
نمایه ها:
دختر | 
بازی | 
رشد | 
تهران |