عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19539

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی از این تحقیق بررسی وضع موجود خصوصی سازی در دانشگاه تهران و آثار آن بر کارایی می باشد، و نیز تجزیه و تحلیل این موضوع که آیا خصوصی سازی اثرات مثبتی بر کارایی داشته است یا اثرات منفی، و یا اصلا تاثیری بر کارایی نداشته. ...

نتایج پژوهش نشان می دهد که: 1-کارکردهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه با مفروضات آخرین کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی سازگار نیست. 2-کارکردهای منابع انسانی دانشگاه براساس رویکرد استراتژیک و برمبنای باورها و اصول علمی به گونه نوآورانه ، تحولی و آینده نگر طراحی نشده اند.3-براساس الگوی تحلیل عوامل استراتژیک ‏‎‏‎SWOT‎‏ و کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ‏‎AHP‎‏ استراتژی ‏‎ST‎‏ با ترجیح نهایی 6/43 درصد مناسبترین استراتژی برای فائق آمدن بر مسائل و مشکلات در حوزه قوتها، ضعفها ...

در این تحقیق سعی شده است تا نسبت طول تاج آناتومیک به طول دندان در کلیشه های رادیوگرافی مورد بررسی قرار گیرد. برای نیل به این هدف از بین بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 80-1379 تعدادی بر حسب تصادف انتخاب شدند. از آنجایی که مطالعه حاضر تمام دنانهای موجود در نواحی مختلف فکین را شامل می شود لذا از هر ناحیه 5 دندان انتخاب گردید که جمعا شامل 70 دندان می شود. سپس طول تاج آناتومیک و طول دندان در رادیوگرافی و پس از کشیدن دندان روی نمون ...

هر سازمانی ساختاری دارد که مبتنی بر مشاغل میباشد.طراحی صحیح مشاغل و در نظر گرفتن ابعاد اصلی هر شغل نقش بسزایی در استحکام و بقای سازمان خواهد داشت .تنظیم وظایف و مسئولیت‌ها در یک شغل یا گروهی از مشاغل که وابسته به یکدیگر است بایستی به گونه‌ای باشد که حداکثر کارآیی بدست آید و باعث رضایت ، رشد، پیشرفت و در نهایت بهبود و کیفیت زندگی کاری کارکنان و اعتلای سازمان شود.این تحقیق در پی بررسی وضعیت مشاغل مرکز انفورماتیک و آمار دانشگاه تهران از نظر ماهیت و ابعاد اساسی مشاغل ...

به منظور مقایسه میزان HDL و زیررده‌های آن (HDL3c,HDL2c)و همچنین میزان کلسترول تام و تری گلیسرید خون دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار، تعداد 30نفر که 15 نفر از آنها از میان دانشجویان ورزشکار دانشگاه تهران با میانگین 9/7 سال تمرینات منظم و مستمر و 15 نفر دیگر از میان دانشجویان غیر ورزشکار که هیچگونه سابقه ورزشی نداشته و از فعالیت بدنی چندانی هم برخوردار نبودند انتخاب شدند. این افراد همگی سالم بودند. میانگین سن، قد و وزن ورزشکاران به ترتیب (26/9+-3)،(177/26+-10),(72/53+-18) افراد ...

در این تحقیق به تعیین وضع علاقمندی دانشجویان سال اول دانشگاه تهران در سال تحصیلی 42 - 43 برشته‌هائی که در آن تحصیل میکنند پرداخته شده است . ...

در این تحقیق به عوامل موثر در موقعیت داوطلبان کنکور در دانشگاه تهران پرداخته شده است که این عوامل عبارتند از: جنس ، معدل دبیرستان، رشته امتحانی، زبان فارسی، زبان خارجه لازم به ذکر است که عوامل زیادی غیر از عوامل فوق‌الذکر در این امر موثر می‌باشد لذا از بین آنها می‌توانیم به اهمیت عوامل فوق‌الذکر پی ببریم. ...

در این تحقیق به عوامل موثر در موفقیت شرکت‌کنندگان کنکور دانشگاه تهران پرداخته شده است که این عوامل عبارتند از: -1 رشته تحصیلی، -2 جنس ، -3 زبان و ادبیات فارسی، -4 زبان خارجه، -5 دروس اختصاصی. ...

در این تحقیق به وضع علاقمندی دانشجویان دانشگاه تهران از رشته تحصیلی خود در سال تحصیلی 1343 - 1342 پرداخته شده است . ...