عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19539

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
        
به منظور بررسی ساختار سازمانی دانشگاه تهران و طراحی ساختار سازمانی مطلوب با نگرشی جامع و نظام گرا به نقش و جایگاه دانشگاه تهران در نظام آموزش عالی کشور، تحقیقی انجام گرفته است. ...