عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19539

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به تعیین وضع علاقمندی دانشجویان سال اول دانشگاه تهران در سال تحصیلی 42 - 1343 به رشته‌های تحصیلی که در آن تحصیل میکنند پرداخته شده است . ...

در این تحقیق سعی بر آن است که با بررسی انگیزه شرکت‌کنندگان در دو همگانی شهرداری تهران که بیشترین دونده را در برنامه‌های نظیر خود داشته، پیشنهاداتی برای گسترش کمی و کیفی این برنامه ارائه گردد. البته نتایج این تحقیق احتمالا قابلیت تعمیم برای سایر برنامه‌های ورزشی را نیز خواهد داشت چرا که برنامه دو همگانی بیشتر بعنوان یک برنامه تفریحی ورزشی مطرح است و نتایج حاصله برای برنامه‌ریزی در سایر برنامه‌هایی نظیر آن نیز قابل استفاده می‌باشد. ...
نمایه ها:
تهران | 

به منظور بررسی میزان ارتباط بین قد و وزن با توان هوازی و توان بی‌هوازی دانش‌آموزان غیرورزشکار 10-11 سالهء منطقهء 6 آموزش و پرورش شهر تهران، از میان کلیهء مدارس ابتدایی موجود در منطقهء 6، به قید قرعه و به روش نمونه‌گیری تصادفی، سه مدرسه و از هر مدرسه، بیست نفر را انتخاب کردیم، در مجموع شصت نفر آزمودنی جهت انجام تستهای مربوطه انتخاب شدند. سپس از این شصت نفر آزمودنی در نوبتهای مختلف تست گرفته شد، میزان قد آزمودنیها را با متر و قدسنج آزمایشگاهی، میزان وزن دانش‌آموزان را با ترازو، ...
نمایه ها:
تهران | 
قد | 
وزن | 

یکی از عوامل مهم بالابردن کیفیت درمان وجود نیروهای متخصصی است که می‌بایست این کشور تربیت شوند و عمده‌ترین راه رسیدن به این مقصود ایجاد فضاهای آموزشی و درمانی در شهرستانها می‌باشد ویکی از برنامه‌های وزارت بهداشت و درمان و آموز پزشکی نیز دراین مورد ایجاد دانشگاههای علوم پزشکی در مراکز استانها می‌باشدکه هدف آن تربیت نیروی متخصص در رشته‌های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی وپیراپزش می‌باشد.این برنامه در جهت نیل به دو هدف اصلی مطرح می‌گردد یکی بالابردن بنیه علمی مملکت در سطح نیروهای مت ...

هدف تحقیق: بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مورد چگونگی اجرا دروس تربیت بدنی(1) و (2) ، میزان رضایت آنها از تجهیزات و امکانات ورزشی، نحوه ارزشیابی و میزان پرداختن آنها به فعالیتهای ورزشی بوده است. ...

اضطراب یکی از اختلالات روانی در انسان است که می‌تواند بر روی عملکرد اشخاص بویژه به هنگام اجرای حرکات ورزشی موثر باشد. اضطراب بر دو نوع است که هر یک ویژگیهای خاص خود را داراست . 1 - اضطراب وضعی 2 - اضطراب صفتی. تحقیق حاضر بر روی دو گروه 40 نفره از دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه الزهرا(س) صورت گرفته است . افراد داوطلبانه در این تحقیق شرکت نمودند و 6 نفر بعلت عدم پاسخگوئی به سئوالات از ادامه تحقیق حذف شدند. در این تحقیق از تست استاندارد اسپیل برگر که اضطراب وضعی و ص ...

تحقیق حاضر، ضمن توصیف سبکهای رهبری، جو سازمانی و رضایت شغلی در مراکز ورزشی دانشگاههای منتخب کشور، رابطهء همبستگی بین آنها را از دیدگاه اساتید ورزش این مراکز مورد مطالعه قرار داده است . تعداد 140 نفر از اساتید ورزش زن و مرد جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند که 72/5 درصد از جامعه تحت بررسی را تشکیل می‌دادند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بود از: -1 پرسشنامهء توصیف انطباق‌پذیری و اثربخشی رهبر از دیدگاه دیگران، -2 پرسشنامهء توصیف جو سازمانی، -3 پ ...
 
چکیده ندارد.