عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19539

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
نظر به اهمیت آمادگی جسمانی و بدنسازی در یادگیری و مهارتهای ورزشی تاکنون آزمونهای متعددی برای سنجش این امر مهم ابداع و به اجرا درآمده است که در این تحقیق نیز هدف بررسی و مقایسه سطح آمادگی جسمانی تیمهای ورزشی پسر دانشگاه تهران، اعزامی به سومین المپیاد است . متغیرهای مورد بررسی شامل: استقامت عضلات بالاتنه - قدرت انفجاری پاها- چابکی - استقامت عضلات شکم و استقامت قلبی، تنفس است . ...
نمایه ها:
ورزش | 
پسر | 

هدف پژوهش ، مقایسه رشد حرکتی، رشد اجتماعی و ارتباط رشد حرکتی و رشد اجتماعی 120 دانش‌آموز دختر غیرورزشکار و 80 ورزشکار( 20 شناگر، 25 والیبالیست و 35 بسکتبالیست ) کلاس سوم راهنمایی منطقه شش شهر تهران بوده است . نتایج نشان می‌دهد که بین رشد حرکتی و مهارت حرکتی درشت ، ظریف و درشت و ظریف با رشد اجتماعی ارتباط معنی‌داری وجود نداشته و ورزشکاران در رشد حرکتی برتر از غیرورزشکاران هستند، اما ورزشکاران انفرادی و گروهی با هم تفاوتی نداشتند. همچنین ورزشکاران، اجتماعی‌تر از غیرورزشکاران هس ...
نمایه ها:
دختر | 
تهران | 

هدف کلی این تحقیق، بررسی نحوه اجرای درس تربیت بدنی در مدارس نظام جدید متوسطه پسرانه مناطق 19 گانه آموزش و پرورش تهران از دیدگاه، دبیران تربیت بدنی، مدیران مدارس و دانش‌آموزان می‌باشد. ...
نمایه ها:
تهران | 
پسر | 

هدف اصلی این تحقیق، بررسی و مقایسه تاثیر زمانهای 5، 10 و 15 ثانیه کشش PNF عضلات همسترینگ به روش نگه‌داشتن - استراحت (Hold-Relax) بر روی افزایش دامنه حرکتی مفصل ران در دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران که واحد آمادگی جسمانی را در نیمسال تحصیلی 78-79 گذرانده‌اند، می‌باشد. ...
نمایه ها:
مدت | 
کشش | 
دختر | 

هدف از انجام تحقیق شناسایی و تحلیل عوامل تنش‌زا در محیط کاری دبیران تربیت بدنی مدارس متوسطه شهر تهران است . نتایج: بین تنیدگی شغلی سازمانی و تنیدگی شغلی مدیریتی در دبیران تربیت بدنی رابطه معنی‌داری مشاهده گردید. بین تنیدگی شغلی سازمانی و تنیدگی شغلی مدیریتی در دبیران تربیت بدنی تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید. بین سن و سابقه کار دبیران تربیت بدنی با سه حالت تنیدگی‌های شغلی رابطه معنی‌داری مشاهده نگردید. بین وضعیت تاهل، رشته تحصیلی ، میزان تحصیلات ، وضعیت استخدامی و جنسیت دبیران ...

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه میزان درصد چربی در بین پسران ورزشکار و غیرورزشکار نوجوان و همچنین بررسی و مقایسه درصدجربی در بین پسران ورزشکار نوجوان رسته مختلف ورزشی شهر تهران است . ...
نمایه ها:
ورزش | 
چربی | 
پسر | 
تهران | 

این تحقیق برآنست تا به بررسی این مسئله بپردازد که آیا قهرمانان نخبه رشته‌های کشتی آزاد و فوتبال استانهای تهران و مازندران از مهارتهای روانی(تصویرپردازی و مرور ذهنی) سود می‌جویند؟ همچنین محقق در پی آنست که مقایسه‌ای نیز از لحاظ بکاربردن یا نبردن این مهارتهای روانی در بین ورزشکاران رشته‌ای ذکر شده استانهای تهران و مازندران بعمل آورد و دریابد که آیا ورزشکاران نخبه این استانها در رشته‌های مذکور بخصوص از لحاظ استفاده از این مهارتهای روانی با هم تفاوت دارند یا خیر؟ ...