عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19539

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

1 - نمودارهای ترسیمی از دو دانشگاه در عین تشابه با یکدیگر با نمودار ترسیمی هالپین و کرافت از جو بسته شباهت تام داشتند. 2 - از مقایسه صفات حاصله ابعاد هشت گانه جوسازمانی دو دانشگاه با جدول انواع شش گانه جوهای سازمانی پیشنهاد هاملین و کرافت ، محل جوهای سازمانی دو دانشگاه تهران و اصفهان بیشتر به جو بسته قرار دارد نزدیکترند تا به جو باز. 3 - نتایج استفاده از فرمول شاقض باز بودن برای دو دانشگاه حاکی از اینستکه جو دانشگاه تهران نسبت به دانشگاه اصفهان بازتر است (به میزان 07ˆ3). ...

در رساله‌ای که تقدیم میگردد سعی و تلاش در اینست که (با طرح چند فرضیه میزان اعتبارات جاری، عمرانی، تحقیقاتی دانشگاه را با میزان هزینه آن مورد بررسی قرار دهیم) هزینه در آموزش عالی را در یکی از واحدهای آن یعنی دانشگاه تهران بعنوان دانشگاه مادر مدنظر قرار داده، بودجه و هزینه آنرا بعنوان نمونه‌ای از دانشگاههای کشور (که دانشگاه تهران را در اغلب سیاستهای آموزشی و اداری بعنوان الگو پیش رو دارند) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و با ارائه اطلاعات و ارقام و مقایسه هزینه و بودجه دا ...
نمایه ها:
بودجه | 

موضوع این تحقیق عبارتست از بررسی کارایی و اثربخشی مقررات بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران میباشد.در این تحقیق به تشریح مقررات بازنشستگی کشور پرداخته و تاثیر آن بر روی افراد بررسی قرار میگیرد.بازنشستگی اعضای هیئت علمی در مجموع به لحاظ افت توانائی جسمی و روحی بازنشستگان عملا کارایی در زمینه تحقیق و پژوهش را کم میکند. مقررات بازنشستگی در مورد بازنشستگان از جمله اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه تهران مورد مطالعه احتیاج بررسی مساله روز و احتیاج عملی در پیش‌بینی و آ ...

کتابخانه مرکزی دانشگاه یکی از محل‌هایی است که دانشجویان مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیلی برای تحقیق و پیدا کردن منابع مورد نیاز به آنجا مراجعه می‌کنند و نظرات جامعه استفاده کننده از آن مجموعه نقش مهمی را در پیشبرد اهداف کتابخانه مرکزی ایفا می‌کند. هدف از این تحقیق سنجش نظرات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری درباره دلایل و چگونگی استفاده از کتابخانه مرکزی دانشگاه و دستیابی به نقاط ضعف و قوت کتابخانه مرکزی در ارائه سرویس به دانشجویان است . جامعه مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه ارتباط زمان واکنش و هوشبهر ورزشکاران و غیرورزشکاران است . برای این منظور ابتدا 30 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران شرکت‌کننده در کلاسهای تربیت بدنی عمومی 1 که هیچگونه سابقه ورزشی و یا برنامه آمادگی جسمانی قابل ملاحظه‌ای نداشتند را به عنوان گروه غیرورزشکار و 30 نفر دیگر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران که در سال سوم یا چهارم رشته تربیت بدنی مشغول تحصیل بوده و حداقل 3 سال سابقه فعالیت ورزشی داشته و در یکی از تیمهای دانشگاه عضو بوده‌ ...
 
تحقیق حاضر درصدد است که ارکان اساسی ساختار (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) را در "کوی دانشگاه تهران" بررسی و میزان فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب ساختار را تبیین نماید و ساختار مناسب آنرا طراحی کند. ...

هر مدیری باید برای انجام وظایف خود مانند برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری ، هماهنگی و کنترل، تصمیم گیری نماید و تصمیمات اتخاذ شده در سازمان هر چه عقلایی تر باشد سازمان را در رسیدن به اهداف تعیین شده نزدیک تر می سازد. هدف اصلی از این تحقیق ارائه چارچوبی از میزان و چگونگی رابطه ساختار سازمانی و فرآیند تصمیم گیری می باشد که این نوع موضوع به تصمیم گیرندگان کمک خواهد کرد تا نسبت به رابطه ساختار سازمانی و فرایند تصمیم گیری در سازمان آگاهی یابند و به آنها در جهت حل مشکلات سازمان و مخصو ...

در این تحقیق نحوه نگهداشت کارکنان متخصص (کارشناسان)، انگیزش و در نتیجه کارآیی در دانشگاه مورد توجه و بررسی می باشد. این اهداف را با بکارگیری مواردی چون ایجاد یک نظام آموزشی در جهت ارتقای سطح علمی و فنی کارکنان، طراحی مشاغل دارای انگیزش، ایجاد رضایت شغلی در کارکنان، توجه به مسائل و امکانات رفاهی، بر پایی یک نظام ارزشیابی صحیح و دقیق و ایجاد انگیزه های شغلی برای کارکنان می توان احراز نمود. این بررسی را می توان در هر سازمان دولتی و یا در مورد کلیه کارکنان سازمان های ایرانی عملی ...