عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19539

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیشرفتهای روزافزون علوم و فنون و گسترش اهداف سازمانی نیاز به آموزش را پدیدار نموده و روش برنامه‌ریزی آموزش یکی از روشهای شناخته شده میباشد. شیوه‌های بکار گرفته شده مصاحبه با افراد سطوح گوناگون سازمان، مشاهده افراد (کارسنجی) و مشاهده عملکرد، تجهیزات کتابخانه و بررسی دفاتر و اسناد جامعه آماری میباشد. در بخش اول به مبانی تئوریک پرداخته و خواننده را با آموزش و برنامه‌ریزی آموزشی از جنبه‌های مختلف آشنا می‌سازد نظام آموزش و پرورش و برنامه‌ریزی آموزشی در کشور و ویژگیهای آن در جهان س ...

باتوجه به اهمیت علم اندازه‌گیری و آمار جنگل در برنامه‌ریزی و تهیه طرحهای جنگلداری تصمیم بر آن شد که به منظور تعیین مناسبترین ابعاد شبکه آمار برداری و سطح قطعه نمونه برای طرحهای جنگلداری در منطقه راشستانهای شمال کشور منطقه‌ای به مساحت تقریبی 160 هکتار از بخش نمخانه جنگل آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران آماربرداری شود. این آماربرداری با ابعاد شبکه 100 × 100 متر و سطح قطعات نمونه 10 آری انجام شد. سپس اطلاعات خام جمع‌آوری شده از عملیات آماربرداری توسط کامپیوتر بر ...

نتایج حاصل از انجام آزمایشات فشار آب در خاکهای آبرفتی اطراف تونلهای خط یک متروی تهران نشان می‌دهد، در شرایطی که خاک از استحکام کافی برخوردار باشد، می‌توان از روش لوژون، که عموما در سنگ کاربرد دارد، جهت ارزیابی نفوذپدیری خاک نیز بهره گرفت . همچنین با تفسیر جدید ارایه شده از منحنیهای P-Q حاصل از آزمایشات فشار آب در خاکهای آبرفتی پشت پرده آب‌بند تونلها، می‌توان به میزان موفقیت‌آمیز بودن تزریق پی برد. به منظور ایجاد یک معیار جدید، روشهای تئوریک موجود برای تعیین شعاع موثر تزریق مو ...

در این تحقیق امکان سنجش آلودگی آئروسل های موجود در تروپوسفر در یک منطقه شهری شامل شهر تهران و اطراف آن با توان تفکیک مکانی 2500 و 5000 متر با استفاده از تصاویر سنجنده ‏‎MODIS‎‏ در محدوده مرئی و مادون قرمز میانی بررسی شده است. ...

مساله اصلی در این تحقیق مقایسه تشریفات ترخیص کالا قبل و بعد از اجرای روش انتخاب مسیر ‏‎Selectivity‎‏و یافتن نقاط ضعف و قوت هر یک می باشد. یعنی آنچه که این تحقیق به دنبال آن است بررسی مقایسه ای تشریفات ترخیص کالا قبل از اجرای روش انتخاب مسیر و بعد از اجرای روش انتخاب مسیر در گمرک غرب تهران ویافتن نقاط ضعف و قوت هر یک می باشد. و آیا اجرای این روش تا چه حد در بهبود امر تجارت و رونق آن موثر بوده است. ...
نمایه ها:
گمرک | 
تهران | 

دراین پایان نامه سعی شده است ضمن بررسی کلی انواع روشهای گودبرداری در جهان ، روشهای گودبرداری مرسوم درتهران مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی در دو زمینه عملی و علمی انجام گردیده است. در قسمت عملی با توجه به عکسهای گرفته شده و مشاهدات در سطح شهر تهران وضعیت روشهای بومی بصورت کیفی مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف آنها تشریح گردیده است . از میان روشهای بومی اجرای گود ، نصب تیرکهای مورب متکی به ساختمان مجاور از دیگر روشها متداولتر است ، لذا در قسمت بعدی پایان نامه حاضر سعی شده است ...
نمایه ها:
تهران | 

هدف اصلی و غایی این تحقیق عبارت است از طراحی و تدوین الگوی بهینه برای: 1- جایگاه سازمانی یا استقرار سطح سازمانی دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در سیستم قضایی کشور. 2-ساختار سازمانی متناسب با اهداف و وظایف دادگاههای انقلاب اسلامی. ...

یکی از مهمترین، موثرترین و گسترده ترین سازمانهای مختلف اجتماعی که مسئولیت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی را به نسل نو جامعه به عهده دارد، سازمان آموزش و پرورش هر کشور است. این سازمان دستگاهی است که الگوی کلی نهادها و سازمانهای رسمی جامعه است و از دیرباز نقش سازنده و اساسی در بقا و تداوم فرهنگ و تمدن بشری ایفا کرده است. آموزش و پرورش از بنیادی ترین سازمانها جهت ارتقا سطح کمی و کیفی رشد و توسعه جوامع میباشد. میتوان گفت نقش و رسالت سازمانهای آموزش و پرورش در دنیای امروز تا آن اندا ...

ازمایش برش مستقیم علیرغم بعضی کاستیها هنوز رایج ترین آزمایش جهت تعیین پارامترهای برشی خاک در آزمایشگاههای مکانیک خاک است. از آنجا که در اکثر آزمایشگاههای کشور دستگاه برش مستقیم موجود نیست ،آزمایش با دستگاههای برش کوچک انجام می شود.در این حالت بعلت تغییر دانه بندی خاک و بویژه افزایش درصد ریز دانه در اثر اصلاح دانه بندی ، پارامترهای مقاومت برشی حاصل از آزمایش اختلاف قابل ملاحظه ای با مقادیر واقعی پیدا می کنند و این خطا تابعی از عوامل مختلف از جمله تراکم نسبی و سرعت آزمایش می با ...