عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19539

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به وضع علاقه‌مندی دانشجویان سال اول تحصیلی 1342 - 43 دانشگاه تهران به رشته‌هائی که در آن تحصیل میکنند پرداخته شده است . ...

5 درصد تفاوت معنی‌داری وجود دارد، یعنی اینکه اضطراب صفتی پسران ورزشکار از غیرورزشکار کمتر است . -3 بین میزان اضطراب وضعی پسران ورزشکار رشته‌های گروهی و انفرادی در a 5 درصد تفاوت معنی‌داری وجود دارد. یعنی اینکه اضطراب وضعی ورزشکاران رشته‌های ورزشی گروهی از ورزشکاران رشته‌های ورزشی انفرادی کمتر است . -4 بین میزان اضطراب صفتی پسران ورزشکار رشته‌های ورزشی گروهی و انفرادی در a 5 درصد تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. به منظور بررسی و مقایسه میزان اضطراب وضعی و صفتی پسران ورزشکار و غیرور ...

در این گزارش یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در روند عملیات بازار بورس اوراق بهادار یعنی قیمت و قیمت‌گذاری و نوسانات آن در مقایسه با مبانی تئوریک موجود در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و حتی‌الامکان پیشنهاداتی که راهنمای سرمایه‌گذاران و گروههای ذینفع در معاملات اوراق بهادار با تاکید بر سهام عادی قرار گیرد، ارائه می‌شود. لذا در این راستا پایان‌نامهء حاضر در 5 فصل تهیه گردیده که فصل اول آن کلیات است . در فصل دوم به اختصار با ماهیت و خصوصیات بورس اوراق بهادار و همچنین اوراق بهادا ...

هدف این پژوهش بررسی تفاوت فرهنگ سازمانی دو اداره کل بازرسی و نظارت و بازرگانی استان تهران می باشد که در این مطالعه کوشش می شود تا تفاوتها در هر یک از مولفه های فرهنگ سازمانی شناسایی و راهکارهای لازم ارائه گردد.برای انجام این مهم، آشنایی با فرهنگ سازمانی ، ادغام سازمانی و سابقه این ادارات کل ضرورت دارد. ...

هدف کلی این پژوهش مطالعه رفتار اطلاع یابی کاربران سایت اینترنت دانشکده پزشکی تهران برای ارتقا‌‌‌ع بهره وری و بهبود اثر بخشی خدمات اطلاع رسانی می باشد . جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشکده پزشکی ( اعم از پزشکی و رشته های وابسته در سال تحصیلی 80-81 ) می باشد روش تحقیق این پژوهش با توجه به ماهیت آن از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. ...
 
سوالات بسیاری درباره قابلیت دسترسی خیابانها و معابر شهری مطرح هستند. این رساله با طرح سوالاتی در خصوص اینکه چرا برخی خیابانها قابلیت دسترسی بالایی دارند. آغاز گردید. هدف اصلی این تحقیق شناخت و درک قابلیت دسترسی خیابانها و عوامل و خصوصیاتی است که در حضور و حرکتهای پیاده مردم در شبکه معابر بافتهای شهری موثرند. فرضیه‌های تحقیق بر این پایه استوار هستند که بین بافتهای شهری سنتی و قدیمی و بافت‌های شهری جدید در ایران، تفاوت آشکاری از نظر الگوی حرکتهای پیاده وجود دارد و اثرات فضایی-ک ...

هدف از این پایان نامه: 1 - تشویق سرمایه‌گذاران با استفاده از روابط بین ریسک و بازده و درحقیقت بینش علمی تر در انتخاب سهام. 2 - مقایسه موردی بورس اوراق بهادار تهران با سایر بورسهای مطرح بین‌المللی از لحاظ تئوری های بیان شده که در سایر بورسها صادق است . ...

هدف کلی تحقیق حاضر عبارتست از: بررسی رابطه بین قد و وزن دانش‌آموزان پسر کلاسهای اول تا پنجم دبستان در چهار منطقه منتخب از شهر تهران است . ...
نمایه ها:
قد | 
وزن | 
پسر | 
تهران |