عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19539

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
در تحقیق حاضر الگوریتمی جهت تحلیل سه‌بعدی پایداری شیروانی‌های قوس‌دار در پلان تحت بارگذاریهای استاتیکی و دینامیکی ارائه شده است. روش مورد استفاده، روش تحلیل حدی مرز بالا است که یکی از قدرتمندترین روشهای حل مسائل پایداری در مکانیک خاک است. این الگوریتم با مدل کردن توده‌های لغزش و بهینه‌سازی آنها، ضرایب ایمنی پایداری شیروانیهای قوس‌دار در پلان را محاسبه می کند. الگوریتم مذکور در حالت خاص می‌تواند جهت محاسبه بار حدی در مسائل سه‌بعدی ظرفیت باربری پی‌های واقع بر اینگونه شیروانیها ...
 
در این پایان نامه رفتار لرزه ای تیرهای بتنی مسلح که در ساختمانهای پنج طبقه بتنی متداول است، مورد مطالعه قرار گرفته و مدل هیسترزیس مناسب برای تیرها ارائه شده است. هدف این بوده که میزان شکل پذیری، مقاومت و سختی و ظرفیت جذب انرژی تیرها در بارگذاری رفت و برگشتی تعیین شود و کفایت روشهای رایج طراحی ارزیابی شده و با حالت استاندارد مورد مقایسه قرار گیرد. برای این منظور ،‌ابتدا مشخصات ساختمانهای بتنی متداول در تهران تعیین شده و تفاوتهای آن با حالت استاندارد،‌از نظر ابعاد ، آرایش میلگر ...
نمایه ها:
   
گروه فارماکولوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران جهت انجام یک طرح تحقیقاتی وسیع اثرات ضدمیکروبی عصاره های گونه های مختلف گیاهی در ایران مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. در این پایان نامه اثرات ضد میکروبی 51 عصاره گیاهی متعلق به 26 خانواده گیاهی جمع آوری شده از نواحی مختلف کشور بخصوص بیرجند و همچنین دماوند، ممسنی، بندعباس، میناب ، کرج ، بیجار، لاهیجان، بهشهر، آمل، سهند و شیراز میباشد. 17 گونه گیاهی دارای 25 اثر مثبت بر روی سوشهای میکروبی مورد آزمایش بوده اند که از بین این ...
نمایه ها:
گیاه | 
ایران | 

ردیابی سریع و بدون تداخل، هدف عمده طراحی سیستمهای کنترل ردیاب می‌باشد که امروزه در امور نظامی و صنعتی اهمیت فراوانی پیدا کرده است .در گذشته طراحی چنین سیستم‌هائی بر مبنای روشهای قدیمی بود که در عمل علاوه بر پیچیدگی، کارائی کمتری از خود نشان می‌داد تا اینکه روشهای جدید برای طراحی اینگونه کنترل‌کننده‌ها بوسیله پروفسور پورتر (Porter) ارائه گشت که بلحاظ سادگی و قابلیت انعطاف به روشهای پیشین برتری داشت یکی از این روشها روش کنترل بهره بالا بود.بسیاری از دستگاههای موجود دارای رفتاره ...