عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19539

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق برروی پانزده نفر از دانشجویان مرد سال اول دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران انجام گرفته است .آزمودنیها قبل و بعد از 6 هفته تمرین دوی استقامتی با استفاده از تست پلوکوئین آزمون عمودی و آزمون زمان دو 45/73 متر سرعت مورد آزمایش قرار گرفتند.برنامه تمرینی آزمودنیها شامل نرمشهای کششی روشهای پویا، 6 کیلومتر دو پیوسته و نرمشهای نرم و سبک در پایان کار بوده‌است در نتیجه برنامه تمرینی مذکور جهت افزایش توان هوازی مناسب و جهت افزایش ت بی‌هوازی مضر و نامناسب است . ...

یکی از راههای استفاده از محصول سیب زمینی مازاد بر مصرف تازه، تبدیل آن ب فرآورده‌هایی مانند نشاسته، آرد سیب زمینی، پوره، چیپس و غیره می‌باشد. در این رابطه باید خواسته‌های صنایع تبدیلی رامورد توجه قرارداده و ارقامی را انتخاب و کشت کرد که برای تبدیل به فرآورده‌های مختلف مناسب باشند.بهمین من بررسیهائی درسالهای 1367 و 1368 در گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه‌تهران روی ارقام سیب زمینی ائولا، کزیما، کاردینال، دزیره، دیاموند و آلفا ازنظر صفات کمی و کیفی و شرایط نگهداری درانبار ان ...

تاثیر تمرینات دوی استقامتی پیوسته روی حداکثر توان هوازی و بی‌هوازی دانشجویات سال اول رشته تربیت‌بدنی: در این تحقیق پانزده نفر از دانشجویان مرد نیمسال اول دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران بعنوان آزمودنی انتخاب شدند، میانگین‌های سن، وزن، و قد آنها به ترتیب 21/77 +- 1/25 سال، 64/55 +- 4/99 کیلوگرم، و 172/76 +- 4/16 سانتیمتر بود. آزمودنی‌ها قبل و بعد از 6 هفته تمرین دوی استقامتی با استفاده از "آزمون پله کوئین"، "آزمون پرش عمودی" و "آزمون زمان دوی 45/73 متر سرعت " مور ...
 
دمیتری فورمن در مقاله "تحول منازعه قره‌باغ" بحران قره‌باغ را به چند مرحله تقسیم کرده و هر کدام ار توضیح داده از دید او بحران قره‌داغ شامل مراحل ذیل می‌باشد: -1 مرحله نهفته -2 مرحله انفجار -3 مرحله بلوغ منازعه -4 مرحله افول -5 مرحله خاتمه و در آخر مقاله اشاره می‌کند بحران قره‌باغ دارای دو جنبه درونی و بیرونی است و جنبه درونی آن منازعه‌ای است بر سر منطقه خودمختار قره‌باغ که در داخل آذربایجان واقع شده و ساکنین آن عمدتا ارمنی هستند اما جنبه بیرونی این منازعه بر سر تایید و شناسایی ...

هدف از این تحقیق بررسی روایی و پایایی آزمون یک مایل جاگینگ در برآورد ‏‎V O2Max‎‏ دانشجویان پسر 18-29 ساله دانشگاه تهران می باشد. ...

دراین تحقیق سوالات زیر را مطرح می نمائیم: 1 - وضعیت شرکت سهامی بیمه البرز از لحاظ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به ویژه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟ 2 - ایا در شرکت سهامی بیمه البرز با اختصاص بخشی از وجوه یا سرمایگذاری در سهام شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه گذاری بطور کارا صورت می پذیرد؟ 3 - آیا در شرکت سهامی بیمه البرز با سرمایه گذاری در اوراق بهادار به ویژه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به همراه کاهش ...

هدف از انجام این پژوهش ، همبستگی آزمونهای یک مایل نرم دویدن ، شاتل ران (20متر رفت و برگشت) و پله کوئین در برآورد ‏‎V O2Max‎‏ دانش آموزان پسر 16-17 ساله منطقه دو شهر تهران است . ...

سایش سنگ می تواند با خوردگی ذرات سطح وسایل و ابزارهای حفاری در اثر تماس و اصطکاک با آن تعریف شود. از طرفی، قابلیت سایندگی هر سنگ، به دلیل توانایی آن در فرسایش تجهیزات معدنی و سرمته های چالزنی و تونلسازی، نقش مهمی در برآورد هزینه های مربوطه دارد. تا این تاریخ روشهای متنوعی برای برآورد قابلیت سایندگی سنگها پیشنهاد شده که هیچکدام مقبولیت جهانی نیافته اند. در ایران، نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، میزان کوارتز سنگ را به عنوان معیاری جهت تخمین سایندگی سنگ، در فهرست بهای خدما ...
نمایه ها:
سنگ | 
ایران |