عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19539

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آلودگی شدید هوای تهران و عدم دسترسی به مدلی که بتواند به بررسی کمی و کیفی عوامل موثر در ایجاد این آلودگی بپردازد، موجب شد تا این پروژه آغاز گردد. در این بررسی، ابتدا نگاهی به کلیات پدیده آلودگی هوا از قبیل انواع آلاینده‌ها و اثرات سوء هر یک و همچنین پارامترهای موثر بر شدت بخشیدن آلودگی هوا انداخته می‌شود. سپس منابع آلاینده هوای تهران بطور مشروح بررسی می‌شود. این امر کمک می‌نماید تا از میان منابع گوناگون، مهمترین آنان مورد بررسی قرار گیرد تا عمده نظرات و راه‌حل‌های پیشنهادی مم ...

پژوهش حاضر دررابطه با جمع آوری نظرات ودریافت نگرش مدیران ودبیران دبیرستانهای شهر تهران درباره کتابخانه آموزشگاهی (دبیرستان)می باشدکه ازطریق ارائه دونوع پرسشنامه متفاوت وبا طرح سئوالات مختلف پیرامون وضعیت فیزیکی،مکان، مجموعه ومنابع تجهیزات ، بودجه،ارائه خدمات سازماندی موادوکارکنان کتابخانه دبیرستانهای شهر تهران صورت گرفته است نتایج حاصله پس از استخراج درجداول ونمودارهای مختلف ارائه وسپس تجزیه وتحلیل شده است . از تعداد 474 عدد فرم پرسشنامه توزیع شده مابین مدیران ودبیران دبیرستا ...

احداث سازه های بزرگ مثل برجها، تونلها، پلها و … روز به روز در شهر تهران افزایش می یابد. اغلب این سازه ها در نهشته های درشت دانه تهران واقعند که این نهشته ها عمدتا شامل شن، قلوه و ماسه با درصد متغیر و سیلت رس می باشند. رفتار غیر خطی این نهشته ها با مدلهای متداول غیرخطی که برای خاکهای مختلف ماسه ای ارائه نمی باشد. در این تحقیق ابتدا از نتایج اندازه گیری های موجود در خصوص سختی خاک تهران استفاده شده است و با مقایسه این نتایج با مدل غیرخطی فاهی عدم قابلیت این مدل برای ارائه رفتار ...

این رساله متکفل پاسخگویی به این فرضیه اساسی است که بین نظام جمهوری اسلامی ایران و تحولات آن با جامعه روحانیت مبارز تهران چه رابطه‌ای وجود دارد؟ ما درصدد بررسی درباره این موضوع هستیم که برای شناخت تحولات نظام سیاسی جمهوری اسلامی، شناخت تحولات جامعه روحانیت مبارز تهران به عنوان اولین تشکل سیاسی روحانیت در ایران پس از انقلاب که منشا پیدایش گروهها و تشکل‌هایی چون"حزب جمهوری اسلامی"، "مجمع روحانیون مبارز تهران" و "جمعی از کارگزاران سازندگی" بوده است و نقش مهمی در سازماندهی مبارزات ...

در این تحقیق به بررسی رابطه بین سود حسابداری و قیمت سهام پرداخته می‌شود، به عبارت دیگر تاثیر اعلان سود حسابداری در قیمت و حجم معاملات سهام مطالعه خواهد شد. در این بررسی به این نکته نیز توجه می‌شود که آیا سهامداران و یا سرمایه‌گذاران اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق اعلان سود به دست می‌آورند و این رقم از ارقام حسابداری، می‌تواند مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری این دسته از استفاده‌کنندگان از گزارشهای مالی باشد؟ بررسی این موضوع با توجه به استفاده از مدل بازار، ضرورت بررسی کارآیی بو ...

برای انجام این بررسی‌ها 40 شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند و نرخ بازده و بتا یا شاخص ریسک سیستماتیک آنها برای یک دوره 48 ماهه از ابتدای سال 1370 تا پایان سال 1373 محاسبه گردید. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون و همبستگی نشان داد که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام از نظر آماری همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که رابطه غیرخطی بهتر از رابطه خطی قادر است ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سه ...

بطور خلاصه نتایج زیر حاصل گردیده: -1 در زمینه نیروی انسانی و آمادگی معلمان تربیت بدنی، الف - آخرین مدرک تحصیلی 77/5 درصد از معلمان تربیت بدنی پائین‌تر از لیسانس بوده و نیز رشته تحصیلی 75 درصد آنها غیر از تربیت بدنی بوده است . ب - تعداد معلمین متخصص تربیت بدنی بسیار کم و نیز سطح علمی و تخصصی و توانائی آن‌ها در زمینه تدریس تربیت بدنی کودکان استثنائی ضعیف بوده است . ج- از نظر وجود مراکز آموزشی تربیت معلم ورزش کودکان استثنائی، رشته تحصیلی مربوطه در دانشگاه و نیز اساتید متخصص این ...

هدف ما در این تحقیق مطالعهء عوامل موثر در موفقیت شرکت‌کنندگان در مسابقهء ورودی دانشگاه در سال 43 - 42 میباشد. عوامل مورد نظر که امکانا" در موضوع مطالعه موثر تلقی میشود الزاما" - با توجه بانکه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مورد مطالعه دسترسی نیست - محدود باطلاعاتی است که در اوراق کنکور و تقاضانامه‌ها منعکس است و جداول نهائی توزیع صفات مذکور که حدود هدف را مشخص میسازد بدینقرار خواهد بود: توزیع فراوانی شرکت‌کنندگان بر حسب (قبول یا مردود بودن) و - نوع رشته انتخابی در دبیرستان، - نوع مدرسه (دولتی یا ...

در مطالعه اقلیم تهران اصولا" مشکلات فراوانی وجود دارد زیرا که اولا" - مطالعات آب و هوائی بصورت ابژکنیو و عینی بسیار مشکل و شاید غیر علمی و ناصحیح است و برای استنتاج نتایج دقیق شرط لازم و کافی استفاده از وسایل دقیق هواشناسی و عاملهای باایمان و صدیق است که فاکتورهای آب و هوائی برای مدت طولانی تهیه شود روی این آمارها مالیات آب و هوائی صورت گیرد. در تهران از یک طرف وجود ایستگاه‌های هواشناسی متعدد مایه کمال خوشوقتی است و از طرف دیگر عدم آمارهای دائمی و متوالی و همچنین عدم تطبیق و ...