عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این گزارش پس از بیان مشکلات عدیدهء دانشگاهها در مورد دانشجویان بومی و نیز مشکلات فراوان این دانشجویان در مناطق غیربومی، مهاجرت دانشجویان غیربومی از دانشگاههای مناطق محروم از یک سو و نیز ماندگاری دانشجویان مناطق محروم در شهرهای بزرگ که در آنجا فارغ‌التحصیل می‌شوند، و معرفی طرح "گزینش بومی" خلاصه‌ای از مهاجرت دانشجویی در آزمون سراسری 1368-69 و 1369-70 را در دو فصل همراه با جداول آماری ارائه می‌کند. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
پذیرش | 
هنر | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
پذیرش | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
گزینش | 
ژاپن | 

چکیده ندارد.