عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2994

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق، ابتدا خط فقر غذایی در مناطق شهری استان مازندران در سال 1389 با استفاده از الگوی برنامه‏ریزی ریاضی برآورد شده است. برای این منظور، نخست سبد کالاهای خوراکی خانوارها بررسی و 82 ماده غذایی متداول و پر‏اهمیت مشخص شده است. سپس، نیازهای اساسی انسان به مواد مغذی برای ادامه حیات بصورت کتابخانه‏ای جمع‏آوری و مقدار مواد مغذی موجود در هر صد گرم از 82 ماده غذایی معلوم شده است. پس از آن، قیمت هر صد گرم از این مواد غذایی با نمونه‏گیری طبقه‏ای در سطح شهرهای استان مازندران به‏صو ...

آموزش عالی که به عنوان زیربخش نظام آموزشی و گونه‌ای از سرمایه انسانی بشمار می‌رود هم دارای بازدهی پولی و هم بازدهی غیرپولی می‌باشد. از بازدهی‌های غیرپولی آن براساس تحقیقاتی که توسط دیگران صورت گرفته، می‌توان از کاهش نرخ رشد جمعیت ، بالارفتن سطح بهداشت و در نتیجه ایجاد سلامتی و افزایش طول عمر، بهبود جریان سیاسی جامعه و محیط زیست ، و غیره نام برد و بازدهی‌های پولی آن شامل درآمدهای اضافی ناشی از تحصیلات بالاتر است ، به طوری که نرخ بازدهی خصوصی در حالت اشتغال به تحصیل تمام وقت در ...

پژوهش حاضر با عنوان « بررسی بکارگیری تدریس گروهی در دانشگاه مازندران» بوده است این پژوهش به دو شیوه کیفی و کمی ( از نوع توصیفی ) انجام شده است . جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه مازندران به تعداد 177 نفر بوده است . در بخش کیفی نمونه آماری اساتید 16 نفر به صورت هدفمند وبا استفاده از نمونه گیری تصادفی هدفمند انتخاب و داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شده است . و در بخش کمی نیز پرسشنامه بین تمام اساتید توزیع گشته است . برای تجزیه و تحلیل داده های ...

تکنولوژی، نه تنها بعد مهمی در توسعه و رشد ملی به شمار می رود، بلکه عامل بقا در جهان رقابتی کنونی ست. چالشی که امروزه سازمان های علمی و فناوری با آن مواجه اند آن است که چگونه ایده ها را به محصولات و خدمات قابل عرضه در بازار تبدیل کنند. تجاری سازی تحقیقات فرآیندی است که دانش تولید شده در دانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتی را به محصولات قابل عرضه در بازار یا فرآیندهای صنعتی تبدیل می کند. هدف این تحقیق تبیین عوامل موثر بر موفقیت تجاری سازی تکنولوژی حاصل از تحقیقات دانشگاهی است. در ...
    
هدف از این تحقیق بررسی وضعیت مدیریت ریسک در استخرهای استان مازندران بود . تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و از نظر نوع جمع آوری داده ها، میدانی است . جامعه مورد نظر را مدیران استخرهای استان مازندران تشکیل داده اند. نمونه آماری تحقیق برابر با جامعه آماری است. ابزار مورد استفاده متشکل از دو پرسش نامه که یکی مربوط به متغیرهای عینی و دیگری مربوط به مدیریت ریسک بود که روایی آن توسط 12 نفر از اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی در گرایش مدیری ...