عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 320

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده هدف این پژوهش بررسی تاثیر و مقایسه ی سبک رهبری امنیت مدار بر فرسودگی شغلی با میانجی گری سرمایه ی روانشناختی در کارکنان دانشگاه های لرستان و علوم پزشکی بوده است. روش پژوهش حاضر از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه ی آماری شامل کلّیه ی کارکنان دانشگاه های لرستان و علوم پزشکی لرستان می باشند که تعداد آنها ۸۴۷ نفر است(۵۴۹ نفر مرد و ۳۰۸ نفر زن) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی و بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد ۲۶۵ نفر(۱۶۸ ن ...

طرح پژوهشي حاضر با توجه به جديد بودن فناوري زيستي و اثرات كليدي آن در توسعه كشور و ضرورت بهره برداري از پتانسيل هاي اين فناوري براي توسعه استان لرستان اجرا خواهد شد . در اين پژوهش تيم هاي مختلفي از متخصصين حوزه زيست فناوري اعم از كشاورزي ، پزشكي ، صنعت و معدن ، دام و آبزيان ، محيط زيست و ... تشكيل خواهد شد و با بررسي شرايط خاص استان و مطالعه عوامل بيروني و دروني موثر ، اقدام به معرفي مزيت هاي موجود و تدوين سند توسعه زيست فناوري استان خواهند شد . ...
نمایه ها:
توسعه | 
سند | 
توسعه | 
سند | 

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین رفتار سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارمندان با میانجی گری عدالت سازمانی در دانشگاه لرستان صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان دانشگاه لرستان در سال 1394- 1395 می‌باشد. که به استناد گزارش واحد بودجه، تشکیلات و تحول اداری دانشگاه لرستان 421 نفر است با توجه به حجم جامعه، حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان بالغ بر 201 نفر تعیین شد، روش نمونه گیری در ...

با توجه به اهرم های فشاری که از جانب نیروهای محیطی شامل نیروهای تکنولوژیکی، نیروهای محیط جهانی و بین المللی، نیروهای اجتماعی و فرهنگی و در نهایت فشار ناشی از نیروهای سیاسی و قانونی بر سازمان گمرک وارد می شود؛ این سازمان به منظور انطباق با تغییر و تحولات ناشی از این نیروهای محیطی، ناگزیر به بازسازی و ارتقای فرآیندهای مختلف سازمان از قبیل فرآیندهای ساختاری، و انسانی و همچنین زیر ساختهای سازمانی و تکنولوژیکی خود می باشد. اقتصاد پويا زيربناي توسعه پايدار هر كشور محسوب مي شود كه ...

شهرها امروزه بسیار پیچیده شده اند. مشکلات متعددی همچون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تولید انبوه زباله، دفن زباله های تولیدی، توسعه معابر و آسفالت، فضای سبز، بهداشت، فرهنگی و... شهرها را احاطه کرده اند به طوری که شهروندان را خسته کرده است. شهرها توسعه پیدا کرده اند و بالطبع وظایف شهرداری ها در خدمات رسانی هم توسعه پیدا کرده است. منابع درآمدي شهرداري‌ها در حال حاضر پاسخگوي نيازهاي روزافزون عمراني و سرمايه‌گذاري شهرها نيست. شهرها در زمينه احداث پروژه‌هاي زيربنايي و زيرساخت مورد نياز ...
   
چکیده: بارورسازی عملیاتی پرهزینه و پیچیده می باشد؛ که در شرایط بحرانی به افزایش بارش و تأمین نیاز آبی یک منطقه کمک می نماید. هدف از این تحقیق شناسایی الگوهای زمانی و مکانی مناسب برای بارورسازی در محدوده استان لرستان است. برای انجام این کار ، داده‌های سنجنده مادیس از ماهواره‌های آکوآ و ترا، مربوط به میزان آب قابل بارش برای منطقه مورد مطالعه در بازه زمانی سالها ی2000 تا 2012 از پرتال‌های سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ( ناسا) اخذ گردید. بررسی‌ها نشان داد استان از لحاظ آب ق ...
نمایه ها:
ابر | 
بارش |