عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1462

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دنیای امروز اینترنت از اولین اولویت ارتباطی میان افراد و سازمان‌ها به اولین الزام ارتباطی تبدیل شده است تا جایی که به دلیل عدم دسترسی لحظه‌ای به اطلاعات، متحمل هزینه‌های گزافی شده‌اند. در این میان اهمیت وب سایت‌هایی با ماهیت اطلاعاتی همانند وب سایت‌های دانشگاهی از همیشه چشم گیرتر شده است. با انتساب دکتر جلال رضایی نور به سمت مدیر امور فناوری اطلاعات دانشگاه قم، هدف وب سایت دانشگاه قم بهترین بودن در میان وب سایت‌های دانشگاهی ایران انتخاب گردید. در طی جلساتی با تیم فنی وب سا ...

مقدمه یکی از جدیدترین روش های ارزیابی برون داد علمی محققان و مراکز تحقیقاتی استفاده از شاخص هرش می باشد. از مهم ترین مزایای این شاخص نسبت به دیگر شاخص های علم سنجی سنجش هم زمان کمیت و کیفیت برون دادهای علمی است. لذا در این پژوهش میزان شاخص ذکر شده برای اعضای هیئت علمی دانشگاه قم و دانشگاه اراک محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی:پژوهش حاضر از نوع کاربردی به روش توصیفی است. جامعه مورد پژوهش شامل 192 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه قم و 164 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ...

پدیده ی اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در هر کجا که باشد، پدیده ی شومی است، اما در شهرهای مذهبی مانند شهر قم، شومی بیشتری دارد، زیرا انتظار از شهرهای مذهبی این است که زمینه های انحرافات اجتماعی از جمله اعتیاد در آن کمتر باشد. بنابراین بر آن شدیم، نحوه ی توزیع و مصرف مواد و راه های پیشگیری از آن را در استان قم، مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. برای دستیابی به این هدف، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده نمودیم. از طریق توزیع پرسشنامه میان معتادان در حال درمان در مراکز تحت نظا ...

حوزه علمیه نامی است که به مراکز آموزش دینی در جهان اسلام و به ویژه در میان شیعیان اطلاق می شود. مدارس علمیه را نخستین موسسه های آموزش عالی و کتابخانه های وابسته به آنها را در زمره قدیمی ترین انواع کتابخانه ها در تمدن اسلامی دانسته اند. کتابخانه های حوزوی در مدارس علمی و دیگر مراکز و موسسات پژوهشی و آموزش عالی حوزوی به وجود می آیند. بررسی های صورت گرفته در منابع چاپی و الکترونیکی حاکی از این واقعیت است که به رغم جایگاه تاریخی و ماهیت چندوجهی کتابخانه های حوزوی پژوهش های مستقل ...

امروزه خودرو و بطورکلی وسایل نقلیه موتوری در زندگی روزمره ما انسان ها از یک طرف بخاطر خدمات متنوع و گوناگونی که ارائه می دهند روز به روز دارای نقشی اساسی تر و حیاتی تر می شوند و از سویی دیگر بخاطر آثار و پیامدهای نامطلوبی که بصورت مستقیم مانند انواع تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی، آلودگی هوا و راه بندان های طولانی مدت و چه بصورت غیر مستقیم مانند اتلاف وقت، انرژی، سرمایه و نیز ایجاد بیماری های متعددی مانند استرس و پرخاشگری، اخلال در رشد مغزی کودکان و دهها اثر نامطلوب دیگر بر زن ...

در آموزش و پرورش نوین که حرکت از سوی "معلم محوری" به سوی "دانش آموز محوری" آغاز شده ،تأکید برآموزش و پژوهش است. در چنین شرایطی یادگیری مهارتهای سواد اطلاعاتی برای دانش آموزان ضرورت دارد. با توجه به این که یکی از اهداف اصلی کتابخانه های عمومی کمک به ارتقا سواد اطلاعاتی مراجعان خود است و قشر عظیمی از مراجعه کنندگان ،دانش اموزان دوران متوسطه هستنددر این پژوهش از دیدگاه دانشجویان سال اول کارشناسی دانشگاه یزد نقش این نوع کتابخانه ها را برارتقاء سواد اطلاعاتیشان در زمان تحصیل درد ...

مدیریت مالی از مسائل بسیار با اهمیت در سازمان ها و از جمله کتابخانه های دانشگاهی است. آگاهی مسئولان این کتابخانه ها، از روش های علمی و نوین بودجه بندی و بکارگیری صحیح آن ها،موجب رشد کیفی مدیریت و کارایی کتابخانه های دانشگاهی خواهد شد. در این پژوهش چگونگی بودجه بندی و نحوه اجرای آن در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های مستقر در تهران در سال 1390 مورد بررسی قرار گرفته است، جامعه آماری شامل 11 کتابخانه مرکزی دانشگاهی می باشد. روش بررسی این پژوهش پیمایشی– تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاع ...

بودجه ریزی عملیاتی، یک برنامه سالانه است که در آن رابطه بین منابع مالی تخصیص یافته و نتایج حاصل از اجرای هر برنامه با شاخص های کمیت پذیر نشان داده می شود.روش متداول بودجه ریزی در آموزش عالی، اطلاعات کافی از نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارایی برنامه ها، به دست نمی دهد . همچنین دارای افق برنامه ریزی کوتاه مدت بوده و اقتدار مدیریت در کنترل هزینه ها و نظارت براجرای هر واحد را محدود می کند.از آنجا که نظام بودجه ریزی آموزش عالی سنتی بوده ودر بودجه ریزی سنتی عوامل مه ...

دانشگاهها به عنوان نهادهای علمی از جایگاه ویژه‌ای در توسعۀ فناوری و ارائۀ ایده‌ها و نوآوریهای جدید برخوردار بوده، در چرخۀ توسعۀ فناوری و نظام ملی فناوری نقشی حیاتی را ایفا می کنند. در این بین، اساتید و دانشجویان و محققان از بازیگران اصلی عرصۀ پژوهش در دانشگاه محسوب می‌گردند، که حمایت از آنها زمینۀ گرایش هر چه بیشتر دانشگاهها به سمت پژوهش را فراهم می‌آورد. علاوه بر آن، مراکز دیگری نیز در فرآیند تولید علم طی دو دهۀ اخیر ایجاد شده‌اند که شناسایی و تعریف دقیق از این مراکز و ارتب ...