عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 685

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق طراحی سیستم حسابداری بهای تمام شده محصول مرکبات در غرب مازندران (با تاکید بر شرکت باغداری فردوس ) میباشد، در این تحقیق که بدلیل عدم اجرای سیستم حسابداری بهای تمام شده محصول مرکبات ، موجب فقدان، ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم‌گیری باغداران شده بود. مورد بررسی قرار گرفته است . در بررسیهای بعمل آمده در تحقیق مورد نظر، عوامل تشکیل‌دهنده بهای تمام شده محصول مرکبات مشخص شده است . در فعالیت باغداری مرکبات در غرب مازندران (با تاکید بر شرکت باغداری فردوس ) انجام هزینه‌ها جهت ...

به منظور بررسی درآمد و هزینه شهرداریهای درجه 7 استان مازندران بویژه شهرداری بابلسر اطلاعات مربوط به منابع درآمدی و هزینه‌های مربوط به این شهرستان‌ها از طریق دفتر امور شهرداریها استانداری جمع‌آوری شده و جدول فراروانی هر یک از منابع درآمدی و هزینه‌های مربوط به آن را رسم نمودیم. با توجه به تعدادد جمعیت این شهرها میزان سرانه درآمد و هزینه را محاسبه نموده و براساس متوسط سرانه‌ها شهرداری ها را رتبه‌بندی کردیم همچین معادلات و نموداریهای مربوط به هزینه و درآمدهای این شهرداریها را تهی ...

هدف از این تحقیق مطالعه نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری های مالی مدیران شعب بانک ملت مازندران بوده است . نتایج نشان می‌دهد :1 - مدیران سطوح مختلف بانک ملت مازندران جهت اخذ تصمیم‌گیری های مالی از اطلاعات حسابداری استفاده می‌کنند. اطلاعات حسابداری شعب بانک ملت استان مازندران قابل فهم می‌باشد. اطلاعات حسابداری شعب بانک ملت استان مازندران قابل مقایسه می‌باشد. اطلاعات حسابداری شعب بانک ملت استان مازندران مرتبط با تصمیم‌گیری‌های مالی مدیران می‌باشد. ...

هدف از اجرای این تحقیق برآورد عوامل موثر بر بهره‌وری تولید ماهیان خاویاری در استان مازندران می‌باشد. برای این منظور شدت و جهت و اثر عوامل با استفاده از اطلاعات مقطعی (1376) مورد پژوهش و بررسی قارا رگفته است . اطلاعات مذکور بصورت میدانی و اسناد اداره شیلات مازندران جمع‌آوری شده است . جامعه آماری مورد مطالعه از بیست و یک صید صیدگاه خاویاری تحت پوشش اداره کل شیلات مازندران تشکیل شده است . در این تحقیق فرض شده است که بهره‌وری تابعی از عوامل مدیریتی، عوامل پرسنلی و شاخصهای صیدگاه ...
نمایه ها:
تولید | 
ماهی | 

این تحقیق شامل سی وسه اداره آب و فاضلاب استان مازندران است . و از نظر زمانی، بررسی دفاتر و صورتهای مالی شرکت آب و فاضلاب استان مازندران در سالهای 1374- 1375- 1376- می‌باشد. اهداف تحقیق بررسی موضوعات زیر است : 1 - آیا تعرفه آب بهاءدر ادارات آب و فاضلاب استان یکنواخت است ؟. 2 - آیا قیمت تمام شده آب در ادارات آب و فاضلاب استان یکسان است ؟. 3 - آیاتعرفه آب بهاءبا قیمت تمام شده آن ارتباط دارد؟ ...

در این تحقیق راههای کاهش زیاندهی شرکت آب و فاضلاب استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته است و اطلاعات مورد نیاز از صورتهای مالی اساسی مربوط به سالهای 1374 الی 1376 استفاده شده است . جهت بررسی موضوع تحقیق چهار فرضیه در ارتباط با کاهش قیمت تمام شده آب و بکارگیری تاسیسات مطلوب در بخش های تولید و توزیع آب و بالا بردن قیمت تعرفه‌ها و جبران زیان انباشته شرکت از محل سرمایه اهدائی و حقوق ملی و اعتبارات عمرانی و استانی مطرح گردید. از نتایج حاصل از بررسی راههای کاهش زیاندهی شرکت پیشنهاد ...

فصل اول: درباره موضوع تحقیق که بررسی اثرات اقتصادی مدارس غیرانتفاعی در نظام آموزشی مازندران و کاهش احتمالی بار مالی عمومی ناشی از آن می‌باشد و هدف تحقیق عبارتست از کشف میزان موفقیت یا عدم موفقیت اثرات اقتصادی و اهمیت این تحقیق و تاثیر اینگونه مدارس بر وضعیت فعی آموزش و پرورش و اینکه مدارس غیرانتفاعی چه میزان در تعمیم بخشیدن به توسعه تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش کمک کرده است . همچنین درباره محدودیتهایی که در این رابطه وجود دارد بحث شده است . فصل دوم: پیشینه تحقیق است که در ر ...

در چند ساله اخیر، به دلایلی چند، توسعه صادرات غیرنفتی در راس سیاست‌های اقتصادی قرار گرفته است . برای نیل به هدف فوق، راههای متعددی پیشنهاد گردیده که می‌توان بیمه باربری خارجی (صادراتی) را در آن موثر دانست . با توجه به اینکه صادرات کالاهای غیرنفتی به کشورهای آسیای میانه به صورت حمل و نقل دریایی و ترانزیت جاده‌ای انجام می‌گیرد، و خطراتی را به همراه دارد. می‌توان این خطرات را تحت پوشش بیمه باربری خارجی (صادراتی) قرار داد. از طرفی چون استان مازندران، دارای شرایط اقلیمی مناسب برای ...

در این تحقیق تحت عنوان "طراحی الگوی مناسب اندازه سازمان جهت تعیین اندازه مطلوب سازمانی در ادارات آموزش و پرورش استانهای مازندران و سمنان" سعی شده تا مهمترین عوامل موثر بر اندازه سازمان مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل در قالب پنج متغیر پیچیدگی، وسمیت ، تمرکز، محیط و فرهنگ دسته‌بندی گردیده و سپس در شکل فرضیات تحقیق ارتباط آنها با اندازه سازمان مورد آزمون قرار گرفته است . ادبیات تحقیق، شامل نتایج و یافته‌های تحقیقات و مطالعات متعددی راجع به ارتباط داخل و خارجی گردیده است . همچنی ...