عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1872

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وجود سودوموناس آئروژینوزا بعنوان پاتوژن الیگوتروف و فرصت طلب و شاخص مدیریت فرایند در تولید نشان دهنده آلودگی آب در مشا یا درطول فرایند بطری پرکنی است هدف این مطالعه بررسی شرایط دمایی و زمانی موثر در رشد و بقای سودوموناس آئروژینوزا در آب بطری شده در طی حمل و نگهداری می باشد مطالعه ازنوع مداخله ای بوده و در سال 89 در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت بعد از تهیه سوسپانسیون میکروبی غلظت آن با محلول های استاندارد مک فارلند انطباق داده شد و مقدار مورد نیاز جهت حدا ...

در یک مطالعه مقطعی بر روی 120 بیمار با خونریزی ساب ارکنوئید که در طی 7 سال در تنها مرکز داخلی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی یزد بیمارستان راه‌آهن بستری شده‌اند.با مطالعه پرونده‌های بیماران اطلاعات لازم جمع‌آوری و دسته‌بندی شد و در قالب جداول تنظیم و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .اهداف طرح عبارت بود از : شایعترین علایم بالینی خونریزی ساب ارکنوئید، شیوع SAH در بیماران مبتلا به استروک بستری در بخش بر حسب سن و جنس ، انواع علایم بالینی خونریزی ساب ارکنوئید بر حسب سن و جنس .بر اساس نتای ...
نمایه ها:
سردرد | 
بیمار | 

نزدیک بینی یکی از شایعترین اختلالات بینایی و عیوب انکساری چشم می باشد. در کشورهای آسیایی بیشترین شیوع را دارد. فاکتورهای محیطی و ژنتیکی در شیوع نزدیک بینی تاثیر دارد، مطالعه زیاد و کار زیاد ‏‎(Close work)‎‏، استرس، از جمله فاکتورهای محیطی موثر بر نزدیک بینی می باشند. امروزه با تشخیص نزدیک بینی و استفاده از درمانهای معمول می توان از پیشرفت نزدیک بینی جلوگیری کرد. در سالهای اخیر نزدیک بینی مورد بررسی مجدد توسط چشم پزشکان و دانشمندان علوم پایه قرار گرفته است. توجه چشم پزشکان به ...

اختلالات سوماتوفرم به صورت وجود یک یا چند شکایت فیزیکی که توجیه فیزیکی کافی برای آن وجود ندارد تعریف می‌شود. این شکایات به قدر کافی شدید هستند که باعث دیسترس هیجانی قابل ملاحظه در بیمار شده یا اینکه در عملکرد اجتماعی یا شغلی بیمار ناتوانی ایجاد کنند. اختلالات سوماتوفرم ناشی از تمارض آگاهانه یا اختلالات خودساختگی نیستند. یکی از انواع اختلالات سوماتوفرم اختلال تبدیلی است که در DSM-IV به صورت اختلالی که در آن یک یا چندین شکایت یا نقص نورولوژیکی که به وسیله اختلال نورولوژیکال یا ...
نمایه ها:
یزد | 
بیمار | 

افسردگی از اختلالات روانی شایع در سراسر دنیاست. یکی از شایعترین بیماریهای جسمی که می تواند به عنوان عامل استرس زا در ایجاد افسردگی محسوب شود، بیماری ‏‎I.H.D‎‏ می باشد. بیماران ‏‎IHD‎‏ به علت تغییرات فیزیوپاتولوژیک، عوارض و پیامدهای جسمی، مشکلات اجتماعی، ترس شدید از وابستگی، ترس از صدمه، ترس از دست دادن توانایی جنسی، مصرف داروهای قلبی و ضدفشار خون مانند بتابلوکرها در معرض خطر بسیار بالای ایجاد افسردگی هستند.این پژوهش به منظور بررسی میزان فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به ‏‎I ...

موضوع تحقیق بررسی علل ایکترهای انسدادی و روشهای درمانی آن است که بر روی 67 بیمار مبتلا به یرقان انسدادی مراجعه‌کننده به بخشهای داخلی و جراحی بیمارستان شهید رهنمون یزد از اول فروردین 1372 تا پایان شهریور 1374 صورت گرفته است . و تمام بیماران با توجه به آدرس و شماره تلفن از نظر پروگنوز به مدت حداقل 6 ماه پس از زمان ترخیص پیگیری شده‌اند. در این بررسی 52/2 درصد از مبتلایان زن و 47/8 درصد مرد هستند. نسبت مرد به زن در این جامعه 1/83/2 می‌باشد. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 63/4 سال ...

کراتوکونوس نوعی بیماری دژنراتیو، پیشرونده و غیرالتهابی قرنیه است که در آن قرنیه به شکل مخروط نامنظمی در می آید و بصورت اتوزوم غالب یا مغلوب به ارث می رسد. تنها نشانه این بیماری تاری دید است و بسیاری از بیماران با آستیگماتیسم میوپ سریعا پیشرونده مراجعه می کنند. نشانه های بیماری در دهه دوم عمر ظاهر می شود و پس از آن پیشرفت آن کند می شود. بهترین وسیله تشخیصی آن ویدئو کراتوسکوپی است که با کمک کامپیوتر یک نقشه توپوگرافی کد گذاری شده رنگی از سطح قرنیه تهیه می کند. کراتوکونوس یکی از ...

هدف از این مطالعه بررسی نتیجه درمان اعتیاد بر حسب خصوصیات دموگرافیک معتادان است. این بررسی، بر روی 200 نفر از معتادان مراجعه کننده به مرکز خود معرف بهزیستی شهر یزد، که در نیمه دوم سال 1379 مراجعه کرده بودند.، به فاصله زمانی 18 ماه از شروع درمان انجام شد و نتیجه درمان 190 نفر آنها مشخص گردید. این نتیجه با خصوصیات دموگرافیک آنها مقایسه شد. مطالعه، یک مطالعه توصیفی - مقطعی است. روش کار به صورت نمونه گیری سرشماری بود. اخذ اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفت. پرسشنامه مذکور با مراج ...
نمایه ها:
معتاد | 
درمان | 
یزد | 
1379 | 

افسردگی از اختلالات روانی شایع در سراسر جهان است و بعد از اضطراب دومین بیماری روانی محسوب می‌شود میزان وقوع افسردگی اساسی در طول عمر (15 درصد) می‌باشد که زنان ممکن است تا (25 درصد) هم برسد. پرسنل بهداشتی،درمانی به علت اینکه در خط مقدم مواجهه با بیماران هستند بررسی میزان شیوع افسردگی در آنان حائز اهمیت است این پروژهش به منظور بررسی شیوع افسردگی در پرسنل بهداشتی-درمانی بیمارستان‌های تابعه پزشکی علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد. در زمستان و پاییز 1378 پرسنل بهداشتی-درمانی به ر ...
نمایه ها: