عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24468

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بنا به تعریف میزان مرگ و میر دوره شیرخواری عبارتست از تعداد مرگ در سال اول زندگی در هزار تولد زنده در همانسال. این مطالعه از نوع مقطعی و با هدف تعیین فراوانی مرگ و میر نوزادان در 24 ساعت اول پس از تولد و عوامل موثر بر آن در بین نوزادان زنده متولد شده در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در ماههای پائیز سال 1378 انجام گردیده است. با توجه به شیوع صفات مورد مطالعه حجم نمونه 1000 عدد برای این مطالعه در نظر گرفته شد. نتایج این مطالعه به شرح زیر است: در جمعیت مورد بررس ...

عنوان مطالعه ، بررسی و ثبت گزارش با روش ‏‎ICD‎‏ نمونه های مربوط به لوله رحم و پانکراس که طی 20 سال (1379-1360 ) به وسیله دکتر منصور جمالی زواره ای در 4 مرکز دانشگاهی یزد-علوم پزشکی تهران-علوم پزشکی ایران و دانشگاه شاهد گزارش گردیده است، با استفاده از فایل خصوصی نامبرده می باشد. نتایج: 1-از بین کل نمونه های مربوط به لوله های رحمی، بیشترین فراوانی نمونه های پاتولوژی مربوط به دهه سنی چهارم می باشد.2-از مجموع نمونه های مربوط به لوله های رحمی ، از لحاظ توزیع جغرافیایی محل تولد-بیش ...

به منظور بررسی تغییرات اسکلتی و دندانی در بیمارانی که تحت درمان به روش پالاتال اکسپانش با پلاک متحرک قرار می‌گیرند تعداد 44 بیمار از بین بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و کلینیک تخصصی عمار انتخاب شدند. از کلیه بیماران قبل و بعد از درمان رادیوگرافیهای ‏‎Panorex‎‏ و ‏‎Lateral Cephalometty‎‏ و قالبهای فک بالا و پائین به عمل آمده اندازه‌گیری‌های لازم بر روی آنها انجام شد.در این تحقیق که در 34 بیمار بررسیهای سفالومتریک و در 44 بیمار بررسیهای عرض ...

امروزه آموزش پزشکی آموزشی است هدفمند و نیاز به تدوین اهدافی جهت برنامه های آموزشی توسط همه دست اندرکاران آموزش پزشکی احساس گردیده است. همین امر مسئولین اموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران را بر آن داشت تا نسبت به تدوین اهداف آموزشی 20 گروه آموزش بالینی اقدام نمایند. در این تحقیق سعی کرده ایم میزان تغییری که بخشهای داخلی بیمارستانهای امام خمینی و دکتر شریعتی در کارورزان ایجاد کرده اند یا در واقع میزان دستیابی کارورزان به اهداف تدوین شده توسط گروه را مورد سنجش ...

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه‌تجربی است که به منظور بررسی مقایسه‌ای اثرات دو داروی آتراکوریوم و دی توبوکورارین بر پیشگیری از بروز لرزش عضلانی و درد عضلانی پس از عمل ناشی از تزریق سوکسی نیل کولین در بیمارانیکه تحت عملهای جراحی زنان قرار گرفته‌اند در یکی از بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است . در این پژوهش 105 نفر از بیماران 20-59 ساله که جهت موارد عملهای جراحی زنان تحت بیهوشی عمومی قرار می‌گرفتند شرکت داده شدند. بدین صورت که آنها به طور تصادفی به سه گروه 35 ...

در این بررسی بیماران از نظر عوارض طولانی مدت بیماری تالاسمی ماژور و همچنین عوارض ناشی از تزریق خون و افزایش بار آهن و نحوه میزان مواد چنگالی دافع آهن و همچنین عوارض دارویی تحت مطالعه قرار گرفته اند. بیماران دارای تشخیص قطعی بتا تالاسمی ماژور از قبل با بررسی الکترفورز هموگلوبین بوده اند و از بدو تشخیص در درمانگاه خون بیمارستان امام خمینی (ره)دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت نظر می باشند. در این مطالعه بیمارانی که دارای تشخیص قطعی نبوده حذف شده اند و همچنین بیمارانی که بطور مرتب تز ...

پس از پیروزی انقلاب، شبکه های بهداشتی درمانی بعنوان قالب مناسب سازمانی در ارائه مراقبتهای اولیه بهداشتی پذیرفته شد. سوالات زیادی بود که پرداختن به آنها میسر نگردیده است. هزینه های واقعی مراکز و خدمات آنها، کاهش قیمت خدمات، افزایش کارایی با ثبوت هزینه هاو تفاوت اقلیمی در هزینه ها و اهداف از جمله این پرسشها بوده است. در 11 شهرستان این بررسی صورت گرفت که در هرشهرستان 3 مرکز بهداشتی درمانی روستایی با تمام خانه های بهداشت آن و یک مرکز تسهیلات زایمانی و 3 مرکز شهری بصورت تصادفی و ...

تعیین هزینه مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران بر حسب هر مرکز و مقایسه آنها در سال 1377 می باشد. هدف کلی تعیین هزینه مراکز بهداشتی درمانی است. این مطالعه بصورت مقطعی انجام گرفت که مقطع آن از 1/1/77 لغایت29/12/77 می باشد و هزینه هشت مرکز بهداشتی درمانی وابسته به مرکز بهداشت جنوب تهران محاسبه شده است. ...
نمایه ها:
هزینه | 
تهران | 
جنوب | 
1377 | 

دراین مطالعه با استفاده از نظرات کارشناسان و پزشکان مدیر شبکه بهداشتی در مورد مشکلات مدیریتی شبکه، روش علمی تصمیمگیری سازمانی برای مدیران رده میانی و بالای خدمات بهداشتی-درمانی کشور تدوین و استراتژی های مناسب سازمانی تهیه گردید. مشکلات مشهود سازمانی در شبکه با همکاری کارشناسان مدیریتی معاونت بهداشت استان ریشه یابی شد. مدلهای تصمیم گیری برای هر مشکل تهیه گردید. قضاوت کارشناسان و پزشکان شاغل در سطوح مختلف در مورد مشکلات مدیریتی تشکیلات شبکه بعنوان منبع اطلاعات و مدل شناختی مورد ...