عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24468

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عنوان مطالعه ، بررسی و ثبت گزارش با روش ‏‎ICD‎‏ نمونه های مربوط به لوله رحم و پانکراس که طی 20 سال (1379-1360 ) به وسیله دکتر منصور جمالی زواره ای در 4 مرکز دانشگاهی یزد-علوم پزشکی تهران-علوم پزشکی ایران و دانشگاه شاهد گزارش گردیده است، با استفاده از فایل خصوصی نامبرده می باشد. نتایج: 1-از بین کل نمونه های مربوط به لوله های رحمی، بیشترین فراوانی نمونه های پاتولوژی مربوط به دهه سنی چهارم می باشد.2-از مجموع نمونه های مربوط به لوله های رحمی ، از لحاظ توزیع جغرافیایی محل تولد-بیش ...

به منظور بررسی تغییرات اسکلتی و دندانی در بیمارانی که تحت درمان به روش پالاتال اکسپانش با پلاک متحرک قرار می‌گیرند تعداد 44 بیمار از بین بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و کلینیک تخصصی عمار انتخاب شدند. از کلیه بیماران قبل و بعد از درمان رادیوگرافیهای ‏‎Panorex‎‏ و ‏‎Lateral Cephalometty‎‏ و قالبهای فک بالا و پائین به عمل آمده اندازه‌گیری‌های لازم بر روی آنها انجام شد.در این تحقیق که در 34 بیمار بررسیهای سفالومتریک و در 44 بیمار بررسیهای عرض ...

دراین مطالعه جهت بررسی مقایسه ای دو روش کشت ترشحات واژن و ایمنوفلورسانس غیرمستقیم در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههای دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1378 از 583 نفر زن باردار با بیش از سه ماه بارداری نمونه گیری انجام دادیم. در روش کشت سه مورد جداسازی لیستریا منوسیتوژنز صورت گرفت و با استفاده از روش ‏‎IFA‎‏ یازده مورد دارای تیتر آنتی بادی 1 به 400 بودند. هر سه نفری که کشت مثبت بودند دارای تیتر آنتی بادی 1 به 400 نیز بودند و 8 نفر دیگر که دارای تیترآنتی بادی 1 به 400 بود ...

امروزه آموزش پزشکی آموزشی است هدفمند و نیاز به تدوین اهدافی جهت برنامه های آموزشی توسط همه دست اندرکاران آموزش پزشکی احساس گردیده است. همین امر مسئولین اموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران را بر آن داشت تا نسبت به تدوین اهداف آموزشی 20 گروه آموزش بالینی اقدام نمایند. در این تحقیق سعی کرده ایم میزان تغییری که بخشهای داخلی بیمارستانهای امام خمینی و دکتر شریعتی در کارورزان ایجاد کرده اند یا در واقع میزان دستیابی کارورزان به اهداف تدوین شده توسط گروه را مورد سنجش ...

در این بررسی بیماران از نظر عوارض طولانی مدت بیماری تالاسمی ماژور و همچنین عوارض ناشی از تزریق خون و افزایش بار آهن و نحوه میزان مواد چنگالی دافع آهن و همچنین عوارض دارویی تحت مطالعه قرار گرفته اند. بیماران دارای تشخیص قطعی بتا تالاسمی ماژور از قبل با بررسی الکترفورز هموگلوبین بوده اند و از بدو تشخیص در درمانگاه خون بیمارستان امام خمینی (ره)دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت نظر می باشند. در این مطالعه بیمارانی که دارای تشخیص قطعی نبوده حذف شده اند و همچنین بیمارانی که بطور مرتب تز ...

تخمین وزن نوزاد قبل از تولد از شاخصهای اصلی در جهت تصمیم گیری در مورد دادن اجازه زایمان طبیعی و اداره آن یا انجام سزارین است. با توجه به عدم دسترسی همگانی به ابزار جانبی از قبیل سونوگرافی اهمیت یک روش ساده بالینی که بتواند در زمان کوتاهی با دقت قابل قبول وزن نوزاد را قبل از تولد تخمین بزند به روشنی خودنمایی می کند. در این مطالعه به بررسی مقایسه ای کاربرد بالینی دو روش تجربی و جانسون در مراجعین به بیمارستانهای زنان و زایمان تابعه دانشگاه علوم پزشکی درمانی تهران در بهار سال 76 ...

این پژوهش به "بررسی مقایسه‌ای میزان افسردگی واکنشی در پرستاران شاغل در بخشهای سرطان و داخلی جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال 1376" پرداخته است . نمونه‌های این پژوهش ، در پرستاران بخشهای سرطان شامل 86 نفر بودند که بطریق سرشماری و از بین واحدهای واجد شرایط انتخاب شدند و در پرستاران بخشهای داخلی جراحی نیز 84 نفر بطریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب شدند. ابزار کار در این مطالعه پرسشنامه‌ای دوقسمتی بود که در قسمت اول مشخصات فردی جم ...

پس از پیروزی انقلاب، شبکه های بهداشتی درمانی بعنوان قالب مناسب سازمانی در ارائه مراقبتهای اولیه بهداشتی پذیرفته شد. سوالات زیادی بود که پرداختن به آنها میسر نگردیده است. هزینه های واقعی مراکز و خدمات آنها، کاهش قیمت خدمات، افزایش کارایی با ثبوت هزینه هاو تفاوت اقلیمی در هزینه ها و اهداف از جمله این پرسشها بوده است. در 11 شهرستان این بررسی صورت گرفت که در هرشهرستان 3 مرکز بهداشتی درمانی روستایی با تمام خانه های بهداشت آن و یک مرکز تسهیلات زایمانی و 3 مرکز شهری بصورت تصادفی و ...

به دنبال بررسی بیماران تحت عمل قرار گرفته با تشخیصهای نئوپلاسم های خوش خیم سینوس های پارانازال از سال 1370 تا 1379 در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران، تعداد 27 مورد بیمار مربوطه یافت شد و اطلاعات لازم برای اجرای اهداف پایان نامه استخراج و ثبت گردید که پس اط بررسی و تجزیه و تحلیل آنها نتایج مطالعه و تحقیق به صورت زیر آمده است :Ameloblastoma, Inverted Papilloma و Ossifying Fibroma به ترتیب نزولی بیشترین فراوانی نوع پاتولوژیک تومور را دارا بودند . از لحاظ نوع جنس، جنس مذکر ...