عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24468

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات درمانی و عوارض جانبی (تنفسی) ترامادول و مقایسه آن با مورفین در بیماران پس از جراحی شکم، در بخش جراحی 2 و جراحی زنان بیمارستان شریعتی تهران می باشد.مطالعه به صورت ‏‎Open lable‎‏- تصادفی و ‏‎Single centre study‎‏ انجام شد و از تاریخ ‏‎28/07/1999‎‏ تا 1999/10/20 بطول انجامید. در مجموع 64 بیمار وارد طرح شدند که 32 نفر با ترامادول و 32 نفر با مورفین درمان شدند. در هر گروه 2 مرد و 20 زن وارد مطالعه شدند.متوسط سن افراد در گروه ترامادول 15+-48 و در گرو ...

این پژوهش ، یک مطالعه نیمه‌تجربی می‌باشد که با هدف تعیین و مقایسه تاثیر پوزیشنهای مختلف بر نتایج گازهای خون شریانی و علائم حیاتی بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بستری درای سی یو جراحی قلب بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است . نمونه پژوهش متشکل از 40 بیمار (26 مرد و 14 زن) بود که از آ سی یو جراحی قلب به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری اطلاعات ، شامل : 1 - پرسشنامه که در سه بخش تنظیم گردیده بود، بخش اول مربوط به مشخصات دموگرافیک ، ...

بیماریهای عفونی متاسفانه هنوز هم یکی از علل مهم مرگ و میر در دنیا می باشد(سل) و از سوی دیگر، پیامدهای اقتصادی ناشی از ابتلا به اینگونه بیماریها، اعم از هزینه درمان، هزینه ناشی از اختلال در عملکرد بیماران در محیط کار و ... نیز قابل توجه می باشد. این در حالی است که با رعایت اصول و روشهای کنترل و پیشگیری ، میزان شیوع و بروز بیماریهای عفونی بطور قابل توجهی کاهش پیدا نموده و در نتیجه عوارض و پیامدهای ناشی از آنها نیز تقلیل می یابد. با توجه به اینکه این مهم باید بر عهده پزشکان سطح ...
نمایه ها:
کنترل | 
 
استفاده از عوامل حرارتی - برودتی بعنوان یکی از روشهای مهم و موثر در توانبخشی ضایعات اسکلتی و عصبی - عضلانی مطرح می باشد. اما همواره در مورد مقایسه آثار فیزیولوژیک و درمانی ناشی از کاربرد سرما و گرما اختلاف عقیده وجود داشته است. این در حالی است که این عوامل همراه با تحریکات الکتریال جهت اهداف مشابهی بطور همزمان در طول یک جلسه درمانی کاربرد پدا می کند در حالی که تاثیرگذاری این عوامل بر روی یکدیگر بررسی نشده است. تحقیق حاضر به عنوان زمینه‌ای جهت بررسی مقایسه‌ای آثار فیزیولوژیک گ ...

منظور از انجام این پایان نامه ارتقای نظام آموزشی داروسازی کشور می باشد که با توجه به پیشرفت سریع علم در جهان امروز یافتن نقاط ضعف در سیستم آموزش داروسازی و ارائه پیشنهادات و راه حل برای ارتقای این سیستم اجتناب ناپذیر می باشد. به منظور سنجش دانش دانشجویان داروسازی کشور اطلاعات مربوطه به وضعیت تحصیلی دانشجویان به تفکیک هر ترم از ابتدا تا پایان تحصیل اخذ و مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. برای بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از نحوه ارائه دروس قریب به 300 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجز ...

پیش‌بینی و تدارک دارو یکی از اجزای خدمات بهداشتی اولیه ‏‎PHC‎‏ بوده و اجرای آن در شبکه شامل تدارک، نگه‌داری و توزیع دارو می‌باشد.داروهای مورد مصرف در نظام شبکه‌های بهداشتی درمانی شامل داروهای بهداشتی، داروهای اساسی جهت خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی می‌باشد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت با استفاده از پرسشنامه از سه واحد داروئی ستاد شبکه های دانشگاه علوم پزشکی تهران، 33 مرکز بهداشتی درمانی شهری، 12 مرکز روستائی و 41 خانه بهداشت و اطلاعات موجود در شبک ...

برای آن که داروساز متعهد و مسئول بتواند خود را در جهتی قرار دهد که به راحتی و به طور ناخودآگاه و مستمر پاسخگوی این قبیل نیازهای بیماران باشد باید این اعتماد به نفس و اتکاء به تخصص را در خود بیابد که هر نسخه را بازبینی و تحلیل کند، کاستی‌های آن را بیابد و اشتباهات احتمالی موجود در آن را تشخیص دهد. بر اثر تمرین و تکرار، ذهن داروساز به طور عادی و خودکار پس از بررسی پرسشنامه‌ای را پاسخگو خواهد شد که در روزهای نخست بسیار طویل و وقت‌گیر به نظر می‌آمد. اما با در نظر گرفتن منافعی که ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی آگاهی، نگرش و نحوه عملکرد ماماها در مورد آزمایش پاپ اسمیر در مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال 1373 انجام شده است . در این پژوهش 64 نفر از ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها برگه مشاهده و پرسشنامه بود، که جهت دستیابی به اهداف پژوهش پرسشنامه در سه بخش تنظیم گردیده است . در بخش اول 6 سوال در ارتباط با مشخصات فردی واحدهای پژوهش ، بخش دوم 27 سوال چهار گزینه ...