عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24468

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که بمنظور بررسی تغییرات دمای بدن بیماران بستری در بخشهای داخلی و جراحی برای تعیین حساسترین ساعت اندازه‌گیری دمای بدن و دفعات اندازه‌گیری روزانه براساس حساسترین ساعت اندازه‌گیری، در یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفته است . واحدهای مورد بررسی این پژوهش را 204 نفر از بیماران بستری در بخشهای داخلی عمومی و گوارش، جراحی عمومی‌جراحی زنان و ارتوپدی تشکیل می‌دادند که در زمان انجام پژوهش در این‌بخشها بستری بوده‌اند . نحوه انتخاب نمونه ...

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی و مقطعی است که به منظور تعیین ارتباط مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری خوراکی نوع L.D با ابتلاء به واژینیت کاندیدیائی در خانمهای مراجعه‌کننده به مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال 1374 صورت گرفته است . تعداد واحدهای مورد پژوهش 180 نفر 90 نفر در هر گروه محاسبه گردیده است . جهت دستیابی به اهداف این پژوهش افراد در دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند: -1افرادی که از قرصهای پیشگیری از بارداری خوراکی نوع L.D جهت کنترل باروری حداقل به مدت سه ...

با توجه اهمیت آشنایی با بیماریهای اعصاب برای هر پزشک جوان و با توجه به اینکه در دوره کارورزی بخش اعصاب در بخش داخلی ادغام شده و کارورزی اعصاب بطور مستقل وجود ندارد این طرح میزان آشنایی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیماریهای مغز و اعصاب را مورد بررسی قرار داده است. از 480 کارورز با تهیه پرسشنامه پرسشهایی بعمل آمد که در نتیجه: 10.6% کارورزان در گروه بسیار ضعیف، 51.3% گروه ضعیف، 33.1% متوسط و 5% در گروه خوب قرار داشتند. 98.8% به آشنایی با این بیماریها معتقد و 81.9% موافق ...

دراین مطالعه جهت بررسی مقایسه ای دو روش کشت ترشحات واژن و ایمنوفلورسانس غیرمستقیم در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههای دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1378 از 583 نفر زن باردار با بیش از سه ماه بارداری نمونه گیری انجام دادیم. در روش کشت سه مورد جداسازی لیستریا منوسیتوژنز صورت گرفت و با استفاده از روش ‏‎IFA‎‏ یازده مورد دارای تیتر آنتی بادی 1 به 400 بودند. هر سه نفری که کشت مثبت بودند دارای تیتر آنتی بادی 1 به 400 نیز بودند و 8 نفر دیگر که دارای تیترآنتی بادی 1 به 400 بود ...

این مطلب به منظور تعیین اثر کاربرد سیستمیک دو نوع آنتی بیوتیک یعنی تتراسیکلین و کواموکسی کلاو در بیماران مبتلا به Adult periodontitis ‏‎‎‏و به صورت Clinical انجام گرفت. تعداد 9 بیمار مبتلا به Adult periodontitzs که دارای ویژگیهای مورد نظر مطالعه بودند از قبیل عدم مصرف آنتی بیوتیک در 6 ماه گذشته، عدم وجود هر نوع بیماری سیستمیک، عدم انجام هر گونه درمان پیودنتال در 6 ماه گذشته و دارا بودن پاکتهای بزرگتر یا مساوی ‏‎6mm‎‏ از بین بیماران مراجعه کننده به بخش پریودنتیکس دانشکده د ...

در مطالعه ای که به منظور بررسی و علل بروز ‏‎RVVC‎‏ از خرداد 73 بمدت 1 سال بر روی 100 نفر از زنان به درمانگاه زنان بیمارستان ولیعصر و آزمایشگاه قارچ شناسی دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهران با شکایت اصلی سوزش، خارش، ترشح انجام شد. آزمایشات مستقیم و کشت از ترشحات واژن انجام شد که جمعا 49 نفر مبتلا به واژینیت کاندیدایی بودند که 18 نفر از این جمعیت با بیشتر از 3 بار عود بیماری در سال واژینیت کاندیدایی عود کننده را نشان دادند و بعنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شدند و 31 نفر با نشان دا ...

آسپیراسیون سوزنی پستان یک روش تشخیصی بدون خطر است و در صورتیکه محدودیتهای آن شناسایی شوند، یک روش تشخیصی مفید است. مرکز بیماریهای پستان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران یکی از معدود مراکز تخصصی بیماریهای پستان در ایران است که سالانه حدود 150 آسپیراسیون سوزنی انجام می دهد. این مطالعه به منظور تعیین اعتبار آزمون فوق در بیمارانی که به این مرکز مراجعه نموده اند، انجام شده است. نتیجه گیری: با مقایسه نتایج فوق با پژوهشهای خارجی، مشخص می شود که تشخیص مثبت کاذب در این مرکز بالا بوده اس ...