عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24468

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور تعیین شیوع افسردگی در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران و مقایسه با شیوع آن در بین دانشجویان غیر خوابگاهی این دانشگاه و تعیین ارتباط افسردگی دانشجویان این دانشگاه با یک سری متغیر مستقل در ترم اول تحصیلی 76-1375 در ماههای دی و بهمن صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقطع زمانی ترم اول سال تحصیلی 76-1375 می باشند و این پژوهش در سطح دانشکدههای مختلف این دانشگاه بیمارستانها و خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت. به ا ...

در این مطالعه فراوانی کوررنگی دردانشجویان پزشکی مشغول کارورزی و کارآموزی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران و برخی دبیرستانهای دخترانه و پسرانه تهران مورد بررسی واقع شده است. از 5894 نفر مورد این بررسی، و افراد غربال شده متغیرهای جنس، سن، تاریخچه فامیلی، سابقه بیماری سیستمیک ، سابقه تروما و بیماری چشمی، مصرف طولانی مدت دارو، مصرف الکل و دخانیات و معاینه قبلی و آگاهی از کوررنگی مطالعه شد. 3.20% افراد دارای کوررنگی بودند، از 1632دانشجوی پزشکی 75نفر و از 2303 دانش آموز 10 ...

تروما به عنوان یک بیماری علت اصلی مرگ و میر در نیمه اول زندگی و در مجموع علت 4/1 مرگ و میرها می باشد . در تحقیق حاضر میزان آگاهی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران را از نحوه برخورد اولیه با بیمار مولتیپل تروما را مورد بررسی قرار می دهد . افزایش آگاهی سبب رفع پیش داوریها و پندارهای نادرست افراد در مورد سلامت و بیماری می شود و در صورتی که آگاهی حاصل اطلاعات یا برپایه آگاهی باشد رفتار یا عمل را راهنمایی خواهد کرد . درایم تحقیق که به وسیله پرسشنامه صورت گرفت 431 نفر مورد بررسی قر ...

ویروس سینسیشیال تنفسی ‏‎(RSV)‎‏ از خانواده پارامیسکو ویروسها بوده در نوزادان و کودکان ایجاد عفونتهای تنفسی نموده و از علل شاخص پنومونی و برونشیولیت می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش سریع و حساس ایمنوفلورسانس مستقیم و با کمک آنتی‌بادیهای مونوکلونال این عامل ویروسی مهم را تشخیص و از بقیه عوامل افتراق داده تا بتوان در دمان صحیح گام مثبتی برداشت. به این منظور از 145 بیمار مبتلا به عفونت‌های تنفسی در سه بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران (مرکز طبی کودکان، بیمارستان ...

یک مطالعه توصیفی از وضعیت طغیان وبا، سروگروپ‌های ویبریوکلرا و مقاومت آنتی‌بیوتیکی (invitro) موجود در بیماران مبتلا به وبای قطعی کشف شده یا ساکن در محدوده تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مقطع زمانی تابستان و مهر 1377 بعمل آوریم. مواد و روش کار: طراحی مطالعه برای بررسی وضعیت طغیان وبا یک مطالعه توصیفی از نوع Case Series و برای بررسی وضعیت مقاومت آنتی‌بیوتیکی و سرو گروپ‌های ویبریوکلرایک مطالعه توصیفی از نوع Cross Sectional بوده است. پس از ارائه توصیفی از وضعی ...

این پژوهش به بررسی میزان رضایتمندی شغلی و عوامل موثر بر ان در پرستاران بیمارستانهای اطفال دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1379 پرداخته است. روش مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات این پژوهش از طریق پرسشنامه و به طور مستقیم توسط پژوهشگر جمع آموری گردیده است. کل جمعیت مورد پژوهش 144 پرستار بودند که همگی مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از روشهای آماری توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار ‏‎Spss/ Windows‎‏ انجام شد. بررسی نش ...

سرطان اولیه کبد ‏‎(Primary Liver cancer)‎‏ سرطان بدخیمی است که مبتلایان درمان نشده آن تنها 4-3 ماه پس از شروع علایم زنده می مانند. ‏‎Plc‎‏ سالانه باعث مرگ 25/1 میلیون نفر در جهان می‌شود. Plc‎‏ هفتمین سرطان شایع در مردان می‌باشد. هپاتو سلولار کارسینوما ‏‎(HCC)‎‏ 90% موارد ‏‎PLC‎‏ را شامل می شود که عوامل زمینه ساز آن هپاتیت مزمن ‏‎B‎‏ و ‏‎C‎‏ و الکل و سیروز و سم آفلاتوکسین می‌باشد. با توجه به اینکه این بدخیمی وقتی تشخیص داده می‌شود، درمان پذیر نیست، پیشگیری از ابتلا به آن بهتری ...

با توجه با اهمیت بیماریهای ناشی از کار و اقبال روزافزون جامعه و پزشکان به فعالیت در این زمینه بر آن شدیم تا میزان آشنایی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران در آخرین ماه دوره تحصیلی خود با مباحث طب کار را مورد سنجش قرار دهیم. برخی از این پزشکان پس از فارغ التحصیلی بعنوان پزشک طب کار در مراکز صنعتی مشغول به کار می شوند. با طراحی و اجرای آزمونی میزان معلومات کارورزان را سنجیدیم. 50% از این افراد نمره حدنصاب قبولی را کسب نکرده و 30 درصد از افرادی که نمره حدنصاب را کسب کرده بودند ن ...

با توجه به اینکه تاکنون تاریخ تفصیلی داروسازی کشور نگاشته نشده است در این پایان‌نامه سعی و تلاش بر آن شده تا در طی یک بررسی جامع نسبت به ثبت و مقایسه وضعیت دانشکده داروسازی دانشگاه تهران در برهه‌های مختلف تاریخی باشیم. ذکر این نکته ضروریست که، ثبت وضعیت تاریخ دانشکده داروسازی دانشگاه تهران با توجه به مصاحبه‌ها و نوشته‌های انتشار داده شده، بهتر انجام گرفته است که ره‌آورد آن میتواند مجموعه‌ای نزدیک به یقین از اطلاعات نانوشته داروسازی کشور باشد تا در مورد تاریخ دانش ...