عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24468

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
طبق قانون عمومی مبنی بر تعاریف کلی و عملکردهای اصولی در داروسازی که تحت عنوان Model parctice Act در سال 1977 در آمریکا به تصویب رسیده و مورد تایید کلیه مراجع قابل قبول داروسازی در جهان است ، حرفه داروسازی شامل بررسی و تحلیل نسخه، ترکیب و نسخه‌پیچی و برچسب زدن داروها و تجهیزات تجویز شده، مشارکت در بررسی انتخاب و استفادهء صحیح از دارو، نگهداری مناسب از داروها و تجهیزات و نیز بایگانی مناسب مدارک مربوطه، مسئولیت مشاوره در مورد ارزشهای درمانی، جزئیات ، خطرات و موارد مصرف دارو و تج ...

‏‎‎‏‏‎‎‏بهداشت فردی (که خود شامل عادت بهداشتی غذایی و عادات بهداشتی مهارتهای مراقبت از خود نیز میگردد) از اجزای بسیار مهم بهداشت میباشد که شخص را در رسیدن به سطح مطلوبی از سلامتی یاری می کند. رسیدن به سطح مطلوب سلامتی نیز از اهداف اصلی مراقبتهای بهداشتی اولیه محسوب می شود. عادات بهداشتی فوق با عوامل دیگری از جمله میزان تحصیلات شخصی، سن، جنس، وضعیت اقتصادی، سطح فرهنگ، تحصیلات والدین، بعد خانوار و متغیرهای دیگری در ارتباط است. در این مطالعه سعی شد تا همگام با بررسی عادات بهداشت ...
 
فرمالدئید گاز است بیرنگ با بوئی تند و زننده و تحریک کننده، یکی از مصارف مهم آن در خدمات پزشکی و بهداشتی بعنوان ضدعفونی کننده است. در این بررسی نمونه‌برداری از هوای محیط کار به دو روش، یکی بلندمدت با پمپ‌های نمونه‌برداری فردی و دیگری کوتاه مدت با استفاده از لوله‌های گازیاب انجام گردید. میانگین تراکم فرمالدئید به‌روش بلند مدت محیطی در ازمایشگاههای آسیب‌شناسی، اطاقهای جراحی و بخشهای آندوسکوپی به ترتیب ‏‎./13,./25,./96ppm‎‏ و در کوتاه مدت 8 ساعته به‌ترتیب ‏‎./2,./3,3ppm‎‏ بود که ...

مطالعه اخیر یک بررسی گذشته نگر در سطح بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. این بیمارستانها نه تنها بخش عظیمی از بیماران ساکن تهران را تحت پوشش خدمات بهداشتی ، درمانی قرار می دهند، بلکه اکثرا ارجاعی بوده و بیماران صعب العلاج و مرحله آخر از اقصی نقاط کشور ایران جهت معالجه به آنها مراجعه می کند. جمعیت هدف در این مطالعه ، بیماران فوت شده طی سال 1377 در کلیه بیمارستانهای حال حاضر دانشگاه می باشند که این تعداد بیمار فوت شده براساس تعدادی متغیر که عبارتند از سن و جنس ...
 
این مطالعه به وسیله یک پرسشنامه که از طریق ‏‎Pilot study‎‏ تهیه شده بود انجام شد و 357 نفر از کارورزان حاضر به همکاری شده و پسشنامه دریافت کردند که 206 نفر پرسشنامه تکمیل شده را برگرداندند.این پرسشنامه حاوی 35 سوال بود که هشت سوال در مورد مسئولیت پزشکان- 6 سوال در مورد قصورات پزشکی- 5 سوال در مورد رضایت نامه ها و 6 سوال در مورد رازداری حرفه ای - 5 سوال در مورد گواهینامه های پرشکی و 4 سوال در مورو سازمان نظام پرشکی و یک سوال در مورد برآورد نرخ شکایت سالانه بود . کارورزان به طو ...

مطالعه توصیفی در بین 250 نفر از کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران که دوره کارورزی کودکان را گذرانده‌اند، نشان داد که از پنج مورد ارزیابی انجام شده شامل: اشکال مختلف دارویی، عوارض جانبی داروها، اندیکاسیون، کنترااندیکاسیون، دوز و نحوه مصرف دارو، تنها در خصوص یک مورد که اشکال مختلف دارویی بود از حد نصاب مورد انتظار بیشتر بوده و سایر موارد ذکر شده پایین تر از حد نصاب مورد نظر بوده است (حد نصاب مورد در این تحقیق پاسخ صحیح به 47% -31% از سوالات مطرح شده می‌باشد.) در این مطالعه سعی ...