عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24468

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظر به اینکه تب تیفوئید بیماری شایعی در ایران بوده و هزینه های زیادی بر افراد مبتلا و سیستم بهداشتی کشور تحمیل می کند به منظور افزایش آگاهی سطوح مختلف پزشکی از این بیماری و وضعیت آن در یک مرکز ارجاعی و در نتیجه بهبود روند تشخیص و درمان بیماران و کاهش هزینه ها و مرگ و میر ناشی از بیماری یک مطالعه ‏‎Case-Series‎‏ صورت گرفت. روش کار: با مراجعه به بایگانی بیمارستان اممام خمینی تهران پرونده های مربوط به بیماران تیفوئیدی که بین سالهای 68 تا 77 بستری شده بودند. (510 مورد) بررسی شد. ...
 
بشر در طول زندگی خود با بیماریهای گوناگونی دست به گریبان بوده است که بیماریهای انگلی در این میان سهم زیادی را دارا میباشد. جهت مقابله با این بیماریها یکی از راههای عمده پیشگیری رعایت مسائل و نکات بهداشتی در سطح جوامع میباشد و شناسایی افراد ناقل و مبتلا به این گونه انگلها و درمان آنها یکی از روشهای اساسی در مقابله با این نوع بیماریها میباشد. در این رابطه دانشکده بهداشت و انیستیتو تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در اجرای طرح اپیدمیولوژی انگی اکسیور در نقاط مختلفی از کشور جهت ...

آفت دهانی عودکننده در طبقه بندی بیماریهای ‏‎Recurring Oral Ulcer‎‏ قرار می گیرد طبق تحقیقاتی که تاکنون انجام گردید این ضایعه در زنها شایعتر از مردان است و گروه سنی 10-30 سال را بیشتر مبتلا می کند. از نظر بالینی در 3 طبقه قرار میگیرد. زخمهای آفتی ‏‎Minor‎‏، زخمهای آفتی ‏‎major‎‏، زخم های هرپتی فرم. این ضایعه نمایی هیستوپاتولوژیک دیاگنوستیک ندارد. نعناع یک گیاه دارویی است که در تمان نقاط مختلف کره زمین پراکنده است. این گیاه دارای خواص درمانی مختلفی از جمله نیرودهنده، مقوی معده، ...

در یک مطالعه از نوع آینده‌نگر تاریخی ‏‎(Historical cohort)‎‏ که بر روی 267 بیمار مبتلا به سرطان معده (شامل 192 مرد و 75 زن) مراجعه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی برای تعیین میزان بقا بیماران صورت گرفت معیارهایی از قبیل جنس، سن، گروه خونی ‏‎stage‎‏ و ‏‎grade‎‏ پاتولوژی، متاستاز روش درمانی و ارتباط این معیارها با میزان بقا مورد ارزیابی قرار گرفت اطلاعات براساس پرونده های بستری، درمانگاهی و کموتراپی و مکالمه تلفنی و در نهایت ارسال نامه جمع‌آوری گردید و از طریق 4/64% ...

بطور کلی سه روش برای درمان سرطان وجود دارد: جراحی، پرتو درمانی، شیمی درمانی. برداشتن بافتهای بدخیم از طریق جراحی و پرتو درمانی، بیماری را فقط به طور موضعی ریشه کن میسازد ولی برای درمان برخی بیماریهای نئوپلاستیک پیشرفته و گسترده، داروهای ضد سرطان غالبا‏‎‎‏ً توصیه میشود. در گذشته شیمی درمانی فقط به صورت ثانویه و در درمان تومورهای توپر که پاسخی به جراحی و پرتو درمانی از خود نشان نمی دادند، مورد استفاده قرار می گرفت ولی امروزه تأکید اصلی بر روی شیمی درمانی مطلوب به منظور درمان او ...
 
پر فشاری خون عامل خطرساز اصلی بیماریهای عروق کرونر، کلیوی و عروق مغزی میباشد، که این سه بیش از نیمی از علل مرگ و میرها را تشکیل میدهند. بنابراین بررسی میزان شیوع پرفشاری خون، میزان آگاهی و درمان و کنترل آن در یک بیمارستان که بیماران آن به راحتی به خدمات بهداشتی دسترسی دارند اهمیت دارد در طرح حاضر که بر روی بیماران بستری و سرپایی بیمارستان شریعتی در سال 1376 به صورت گذشته نگر و توصیفی انجام شده است مجموعاً‌ 1313 پرونده خوانده شده است که از این میان 290 پروژه اندازه گیری فشار خ ...

در فروردین 1369 مطالعه ای کنترل شده بر روی 37 بیمار مبتلا به هیپرتانسیون پورت با منشاء سیروتیک یا ایدیوپاتیک که بیماری آنها با واریسهای خونریزی دهنده مری همراه بود، آغاز پروتوکل درمانی آنها پی ریزی گردید. تایید خونریزی از واریس های مری بیماران پس از مراجعه آنها به بیمارستان امیر اعلم تهران و انجام عمل آندوسکوپی صورت می گرفت و پس از این کار بیماران به طور تصادفی در یکی از دو گروه شاهد و اسکلروتراپی قرار میگرفتند. مدت پیگیری بیماران به طور هفتگی و سپس ماهیانه مورد معاینه قرار گ ...