عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24468

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
چکیده پژوهش این پژوهش یک مطالعه توصیفی‌است که بمنظور بررسی مشکلات جسمی وروانی بیماران بعدازعمل جراحی پیوندکلیه دربیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تهران صورت گرفته است .هدف کلی این بررسی تعیین مشکلات جسمی ور بیماران بعدازعمل جراحی پیوند کلیه دربیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تهران میباشد واهداف جزئی آن به ترتیب عبارتست ا تعیین مشکلات جسمی زودرس بیماران بعدازجراحی پیوندکلیه دربیمارستانهای وابسته به وزات بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ...

چکیده پژوهش این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی میزان آگاهی پرستاران بخش‌های داخلی درمورد نحوه ارائه مراقبتهای پرستاری ازبیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید دربیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران درسال 69 انجام گرفته است . بخش‌های داخلی موردنظر دراین پژوهش ،بخشهایی بودندکه بیماران آرتریت روماتوئ درآنجابستری باشند،وبه همین علت 5 بیمارستان واجدشرایط انتخاب شدند. کلیه پرستاران شاغل دربخشهای داخلی بیمارستانهای مذکور که جامعه مورد پژوهش ر ...

پژوهش حاضر یک مطالعه گذشته‌نگر است که به منظور مقایسه عوارض جانبی قرصهای ترکیبی جلوگیری از بارداری با دوز کم و آمپولهای دپوپرورا در خانمهای مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی کلاله در سال 1377 صورت گرفته است . تعداد واحدهای پژوهش 198 نفر بوده است که 83 نفر مصرف کننده قرص ضدبارداری و 115 نفر تزریق کننده آمپول دپوپرورا بوده‌اند. واحدهای مورد پژوهش ، از نظر دارا بودن مشخصات واحدهای پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تمایل در مطالعه مزبور شرکت می‌نمودند. ابزار گردآوری داده‌ه ...

انتروبیوس ورمیکولاریس دارای گسترده‌ترین انتشار جغرافیائی نسبت به تمام کرمهای دیگر می‌باشد و این به دلیل همراهی نزدیک انسان و محیط آن است . در گروههائیکه از وضع اقتصادی پائینی برخوردار هستند این انگل شیوع بیشتری دارد . کودکان بیشتر از بزرگسالان مبتلاشده و درصد وقوع در سفید پوستان به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از سیاه‌پوستان هست رعایت اصول بهداشتی و بالابردن سطح فرهنگ جامعه بهترین راه مبارزه با آن انگل می‌باشد و در هنگام شیوع بیماری می‌توان افراد را به صورت گروهی درمان کرد. ...

گیاه اسفند یا پگانوم‌هارمالا از دیرباز بعنوان ضد عفونی کننده در طب سنتی مصرف می‌گردید. طبق مطالعه‌ای که در ایران در مورد اثرات آلکالوئیدهای اسفند بر روی انگل تیلریا آنولاتا که بصورت invitro انجام گرفت و نتایج خوبی بدست آمده. و چون مصرف داروهای شیمیایی در انسان و دام به مرور اثرات سوء و عوارض جانبی، در مصرف طولانی را نشان می‌دهد و مصرف داروهای شیمیایی در ماکیان در برخی از موارد باعث تجمع در بعضی از ارگانها مثل کبد و عضلات ... می‌شود، همین امر در آینده ممکن است موجب برخی از اخت ...
نمایه ها:
اسفند | 
گیاه | 
 
هدف : تعیین ارتباط تجربه ارگاسم با رضایت از رابطه زناشویی در خانمهای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک. نتیجه گیری نهایی: براساس نتایج در این پژوهش تجربه ارگاسم توسط زنان با میزان رضایت از رابطه زناشویی ارتباط دارد یعنی خانمهایی که تجربه ارگاسم بیشتری داشتند رضایت بیشتری از رابطه زناشویی را گزارش کرده بودند. لذا پیشنهاد می شود که مسئولین و برنامه ریزان بهداشتی به مشکلات جنسی زنان توجه بیشتری مبذول دارند و واحدهایی برای مشاوره جنسی در مراکز بهداشتی در نظر گرفته شود ...
نمایه ها:
رضایت | 
زن | 
اراک |