عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24468

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش تحت عنوان بررسی روشهای موثر آموزش به رابطین بهداشت در شبکه های بهداشتی درمانی مازندران در شهرستان بهشهر در سال 75 انجام گرفت . دراین بررسی تعداد 223 نفر رابط تحت مطالعه در دو گروه آموزشی شرکت نمودند . در گروه اول تعداد 111 نفر رابط تحت روش آموزش مشارکتی در شش مرکز بهداشتی درمانی قرار گرفتند . در گروه دوم با تعداد 112 نفر رابط تحت روش آموزش تعلیمی در شش مرکز بهداشتی درمانی قرار گرفتند . دراین پژوهش پس از انجام آزمون بعد از اجرای آموزش در دو گروه در رابطه با مفاد آموزش از ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که به منظور اثرات شیردهی بر میزان قندخون ماردان دیابتی وابسته به انسولین در بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال 1372-73 انجام شده است . واحدهای مورد پژوهش در این تحقیق شامل 15 مادر دیابتی وابسته به انسولین در سه گروه شیردهی کامل، شیردهی مخلوط و تغذیه مصنوعی می‌باشد که با روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف از بین زنان حامله دیابتی وابسته به انسولین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاهای علوم پزشکی شهر تهران نمونه‌گیری شد ...
نمایه ها:
دیابت | 
زنان | 

این پژوهش که با هدف تعیین عوامل موثر بر پایدار شدن اسهال در کودکان زیر پنج سال بر روی 987 کودک انجام شده است، یک پژوهش تحلیلی مقطعی می‌باشد. برای انجام این پژوهش ابتدا با روش مصاحبه چهره به چهره با مادر یا سرپرست کودک مبتلا به اسهال حاد و همچنین با اندازه گیری متغیرهایی که نیاز به اندازه گیری آنها بود، پرسشنامه مرحله اول برای 1058 کودک مبتلا به اسهال حاد تکمیل گردید. سپس دو هفته بعد از شروع اسهال کودک، پیگیری به دو صورت مراجعه مستقیم به منزل مسکونی و یا با تماس تلفنی انجام پذ ...
 
رشد بی رویه جمعیت، صنعتی شدن جوامع، بالا رفتن هزینه ها و بسیاری از عوامل دیگر، سبب شده است که کمتر زوجی تمایل به داشتن خانواده ای بزرگ و پرجمعیت داشته باشد. برای تحقق چنین امری زوجها به روش ها و وسایلی نیاز دارند که بتوانند از حاملگی های ناخواسته جلوگیری کرده، تعداد و زمان بچه دار شدن را تحت کنترل خود درآوردند. از میان روشهای متفاوتی که به عنوان راههای جلوگیری از بارداری ارائه می گردد، روشهای دائم به خصوص برای زوج هایی مناسباست که به هر دلیلی فرزند دیگری نمی خواهند و تصمیم دا ...

‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏تحقیق حاضر با توجه به اهمیت اطلاعات اپیدمیولوژی که مورد نیاز هر سیستم بهداشتی درمانی جهت برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی عملکرد میباشد، با بهره گیری از اطلاعات طرح کشوری سلامت و بیماری دهان و دندان به بررسی وضعیت پریودنتال و نیازهای درمانی افراد گروه سنی 15 تا 19 ساله و ارتباط آن با عوامل مختلف در 13 استان کشور در سال 1379 پرداخته است. مجموعاً 1319 نفر در استانهای بوشهر، سمنان، کردستان، آذربایجان و .... به وسیله نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با استفاده از شاخص ‏ ...

تعیین شیوع نشانگرهای سرولوژیک ویروس هپاتیت ‏‎B‎‏ در بین کادر بهداری و بیمارستان نفت در تهران و تعیین خطر نسبی ‏‎Relative risk‎‏ در بخشهایی که بیشتر با بیمار و یا محصولات خونی در ارتباط هستند و همچنین بررسی سرواپیدمیولوژی این نشانگرها و ارتباط آن با متغیرهایی چون سن، جنس و سابقه کار. نتیجه گیری: این مطالعه ریسک بیشتری برای ابتلا به ‏‎HBV‎‏ در میان کارکنان درمانی نسبت به جمعیت عادی نشان نمی دهد . با وجود آنکه ‏‎HBsAg‎‏ در کارکنان آزمایشگاه بصورت معنی داری بیشتر از سایر گروهها م ...
نمایه ها:
سی | 

امروزه ایمپلنتهای دندانی، جایگزین بسیار مناسبی برای بازسازی نواحی بی دندانی به شمار می آیند و با پیدایش دیدگاه ‏‎Osseointegration‎‏، پیشرفتهای فراوانی در کاربرد ایمپلنتهای دندانی بوجود آمده هر چه بر تعداد ایمپلنتهای دندانی کار گذاشته شده افزوده می گردد، بر تعداد آن ایمپلنتهایی که دچار شکست شده اند نیز افزوده می شود. در هر حال شکست در طی درمان امری است عادی-بخصوص در روشهای درمانی نوپا-ولی با شناخت عوامل اتیولوژیک شکستها و حذف آنها در فعالیتهای بعدی می توان به نتیجه مطلوب دست ی ...

این تحقیق در پائیز 79 به منظور بررسی میزان رضایت کارورزان از کیفیت آموزش بالینی و عوامل موثر بر آن انجام شده است. میزان رضایت کارورزان در مورد کیفیت آموزش بالینی که به طورکلی در دوران دانشجویی(کارآموزی یا استاجری) دیده اند و نیز در مورد کیفیت 3 زیرمجموعه آموزش بالینی یعنی آموزش درمانگاهی، آموزش بر بالین بیمار و آموزش تئوری دوران دانشجویی(کارآموزی یا استاجری) مورد پرسش قرار گرفته است و رابطه رضایتمندی از آموزش بالینی(به طورکلی) با سن، جنس، وضعیت سکونت، وضعیت تاهل، منبع تامین ...
نمایه ها:
س |