عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2440

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی میزان اضطراب و افسردگی بیماران بستری در بخشهای مراقبت‌های ویژه قلبی، بیمارستانهای شماره 1و 2 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان انجام شده است . واحدهای مورد مطالعه این پژوهش 100 نفر از بیماران بستری شده در یکی از بیمارستانهای شماره 1 و2 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌های این پژوهش ، پرسش‌نامه استاندارد شده 90R - SCL است که قبلا توسط دراگوتیس ، لمیس و کودی (1973) معرفی شد و اولین بار توسط ...

این پژوهش به روش مقطعی (Cross SectonaI) بر روی 500 بیمار مبتلا به دیابت تیپ 1 و 2 که در نیمه اول سال 1375 به مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت و بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. همچنین 9793 نفر مراجعه کننده به سازمان انتقال خون کرمان که در نیمه اول سال 1375 به ان مرکز مراجعه کرده بودند به عنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند. 80% از بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 و 20% مبتلا به دیابت تیپ 1 بودند. 47% از بیماران تیپ 1 مذکر و 53% مونث بودند بطوری که ن ...

در این مطالعه مقایسه‌ای بین میزان شیوع و شدت دیسمنوره در دختران و زنان ازدواج و یا زایمان کرده صورت گرفته است و ارتباط عوامل موثر بر شیوع و شدت دیسمنوره در 768 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی و تربیت معلم کرمان جستجو شده است. دانشجویان فوق در دو گروه مجرد (637 نفر) و متأهل (128 نفر) پس از آموزش کافی پرسشنامه‌ای که بدین منظور تنظیم شده بود تکمیل کردند. بطورکلی 7/74% دانشجویان دیسمنوره را گزارش کردند و 2/10% آنها دیسمنوره شدید داشتند، بطوریکه فعالیت روزانه را محدود می‌کرد و با مصرف ...

در این مطالعه بصورت آینده نگر 100 بیمار انفارکتوس حاد میوکارد که بصورت متوالی در طول سال 1374 در بخش ‏‎CCU‎‏ بیمارستان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی بستری شدند از جهت توزیع فراوانی انواع یافته های اکوکاردیوگرافیک بدنبال انفارکتوس حاد میوکارد مورد ارزیابی قرار گرفته اند و توزیع فراوانی یافته ها با توجه به نوع انفارکتوس، سن و جنس و تاریخچه ابتلای به بیماری ایسکمیک قلبی (‏‎IHD‎‏) مطالعه شد معیارهای تشخیص انفارکتوس بر اساس روشهای مرسوم تشخیصی شامل: شرح حال و معاینه بالینی، یافته ها ...

بیماریهای عفونی، یکی از معضلات بزرگ بهداشتی - درمانی در جوامعی است‌که از این جهات امکانات مطلوبی ندارند، و در این میان عفونت ادراری‌بویژه در بین کودکان به دلایل زیر دارای اهمیتی ویژه است . 1 - در کودکان‌کم سن و سال بویژه در نوزادان، برخلاف بزرگسالان که غالبا" با تابلوی‌بالینی مشخص و راهنمایی کننده‌ای مراجعه می‌نمایند، ممکن است باتظاهرات غیرمعمول و غیرقابل انتظار نظیر کاهش وزن، بی‌اشتهایی،(Failure To Thrive) F.T.T، تهوع، استفراغ، اسهال، یرقان، تب بامنشاء ناشناخته و شب ادراری د ...
نمایه ها:
کودک | 
عفونت | 

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور تعیین دانش پرسنل پرستاری شاغل در اتاقهای عمل و بخشهای منتخب از اصول ایزولاسیون و استریلیزاسیون و میزان رعایت این اصول در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1378، انجام گردید، نمونه پژوهش شامل 110 نفر از پرستاران، بهیاران و تکنسینهای اطاق عمل، شاغل در اتاقهای عمل و بخشهای جراحی، عفونی، انکولوژی و اطفال بود در مورد رعایت اصول ایزولاسیون و استریلیزاسیون، نمونه پژوهش شامل یک سری رفتارهایی در مورد رعایت یا عدم رعایت اص ...
نمایه ها:
آگاهی | 

برای موفقیت در ارائه خدمات بهداشتی درمانی به جامعه تحت پوشش باید به کیفیت ارائه خدمات توجه کافی مبذول شود . یکی از ارکان اصلی مدیریت کنترل کیفیت، سنجش میزان رضایت مندی جامعه‌گیرنده با توجه به نظرات مشتریان می باشد . هدف این مطالعه بررسی میزان رضایت مندی خدمت گیرنده عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر کرمانشاه می باشد . پژوهش به روش توصیفی با استفاده از مصاحبه حضوری با مراجعه به درب منازل بود که با انتخاب 600 نفر مراجعه کننده وبا استفادع از پرسشنامه از قبل طراحی شده ای که تعدادی سوال ...

نگرش دانشجویان رشته پزشکی در مورد آینده شغلی خود نقش موثری را در برنامه‌ریزیهای کلان مملکتی در ارتباط با رشته پزشکی خواهد داشت. در این پژوهش نگرش دانشجویان رشته پزشکی نسبت به آینده شغلی خود در دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل 373 نفر (226 مرد-147 زن) بود که بطور تصادفی-طبقه بندی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته بعد از تعیین روایی (روایی محتوا ‏‎Content Validity‎‏) . پایایی (ثبات درونی، ‏‎Internal consistency‎ ...