عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2440

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به منظور بررسی میزان شیوع لکه بینی در چهار ماهه اول مصرف قرصهای ضد بارداری خوراکی بارداری خوراکی به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کرمان مراجعه کرده اند (خرداد تا شهریور 74) صورت گرفت. روش تحقیق به صورت Cross sectional بود و اطلاعات جمع آوری شده توسط پرسشنامه تهیه گردید و پس از رسم جداول و تجزیه و تحلیل آماری با روش (Chi - square) نتایج زیر حاصل شد. میزان شیوع لکه بینی 11% (33 نفر) که بیشترین میزان شیوع در ماه اول مصرف بوده است. همچنین بروز لکه بینی و چندین فاکتور راب ...

بیماری دیابت شایعترین بیناری اندوکرین بدن بوده که میزان شیوع 2-1% را دارا می باشد، اگرچه تقریباٌ تمتم ارگانهای بدن در اثر دیابت ملیتوس دچار عارضه می گردند مهمترین ارگان درگیر دستگاه بینایی می باشد. در بین افراد دیابنتیک شیوع Ocular Hypertension و ‏‎POA G‎‏ نسبت به جمعیت عادی بالاتر بوده و در کسانی که گلوکوم داشته اند نیز شیوع بیشتری از دیابت مشاهده شده است. این پژوهش به منظور تعیین میزان شیوع افزایش فشار داخل چشمی Ocular Hypertension در افراد دیابتیک به صورت مقطعی ‏‎(cross- ...

این پژوهش به روش مقطعی (Cross SectonaI) بر روی 500 بیمار مبتلا به دیابت تیپ 1 و 2 که در نیمه اول سال 1375 به مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت و بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. همچنین 9793 نفر مراجعه کننده به سازمان انتقال خون کرمان که در نیمه اول سال 1375 به ان مرکز مراجعه کرده بودند به عنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند. 80% از بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 و 20% مبتلا به دیابت تیپ 1 بودند. 47% از بیماران تیپ 1 مذکر و 53% مونث بودند بطوری که ن ...

این مطالعه گذشته نگر بر روی تعداد 25340 گزارش پاتولوژی بخش پاتولوژی بیمارستان شماره 1 و بیمارستان باهنر دانشگاه علوم پزشکی کرمان در یک فاصله پنج ساله از اول فروردین ماه 1368 لغایت آخر اسفند ماه 1372 صورت گرفته است که تعداد 262 غده لنفاوی بیوپسی شده تغییرات واکنشی داشتند که از نظر نمای میکروسکوپی توزیع آناتومیک -سن - جنس مورد بررسی و طبقه بندی قرار گرفتند. این ضایعات به ترتیب شیوع عبارتند از ‏‎Reactive Hyperplasia‎‏ 144 نفر (55%)، ‏‎Tuberculosis‎‏ 70 نفر (4/26%)، ‏‎Normal‎‏ 1 ...

در این مطالعه مقایسه‌ای بین میزان شیوع و شدت دیسمنوره در دختران و زنان ازدواج و یا زایمان کرده صورت گرفته است و ارتباط عوامل موثر بر شیوع و شدت دیسمنوره در 768 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی و تربیت معلم کرمان جستجو شده است. دانشجویان فوق در دو گروه مجرد (637 نفر) و متأهل (128 نفر) پس از آموزش کافی پرسشنامه‌ای که بدین منظور تنظیم شده بود تکمیل کردند. بطورکلی 7/74% دانشجویان دیسمنوره را گزارش کردند و 2/10% آنها دیسمنوره شدید داشتند، بطوریکه فعالیت روزانه را محدود می‌کرد و با مصرف ...

فتق نافی یکی از فتق‌های جدار شکم می باشد و به علت بسته نشدن رینگ فاسیائی در زمان جنینی به وجود می آید. البته از آنجایی که صفاق و پوست در این نوع فتق دست نخورده باقی می مانند، این حالت خفیف ترین فرم نقص دیواره قدامی شکم می باشد. تشخیص آن معمولا آسان بوده، به طوری که با زور زدن، سرفه کردن و برداشتن اجسام سنگین توده نافی به جلو برآمده می شود. فراوانی آن در بچه ها با توجه به وزن زمان تولد، سن موقع تولد و نژاد فرق می‌کند، به طوری که در نوزادان با وزن کم موقع تولد، بیشتر می باشد. ف ...

برای موفقیت در ارائه خدمات بهداشتی درمانی به جامعه تحت پوشش باید به کیفیت ارائه خدمات توجه کافی مبذول شود . یکی از ارکان اصلی مدیریت کنترل کیفیت، سنجش میزان رضایت مندی جامعه‌گیرنده با توجه به نظرات مشتریان می باشد . هدف این مطالعه بررسی میزان رضایت مندی خدمت گیرنده عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر کرمانشاه می باشد . پژوهش به روش توصیفی با استفاده از مصاحبه حضوری با مراجعه به درب منازل بود که با انتخاب 600 نفر مراجعه کننده وبا استفادع از پرسشنامه از قبل طراحی شده ای که تعدادی سوال ...

نگرش دانشجویان رشته پزشکی در مورد آینده شغلی خود نقش موثری را در برنامه‌ریزیهای کلان مملکتی در ارتباط با رشته پزشکی خواهد داشت. در این پژوهش نگرش دانشجویان رشته پزشکی نسبت به آینده شغلی خود در دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل 373 نفر (226 مرد-147 زن) بود که بطور تصادفی-طبقه بندی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته بعد از تعیین روایی (روایی محتوا ‏‎Content Validity‎‏) . پایایی (ثبات درونی، ‏‎Internal consistency‎ ...