عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 306

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه یکی از عواملی که گمان می‌رود در D.M.F نقش داشته باشد گروههای خونی است که از آنجائی که ژنتیک و عوامل وراثتی که تمام بیماریها چه موضعی و چه سیستمیک تحت تاثیر آن است در بیماری پوسیدگی دندان نیز نقش موثری خواهد داشت ، بنابراین نمی‌توان اثرهای گروههای خونی را در ایجاد پوسیدگی و D.M.F نادیده گرفت . در سال 1962، Carmichad, Aichison درصد زیادی از گروه خونی O و درصد کمی از گروه خونی A را در افراد مقاوم به پوسیدگی یافتند. مطالعات دیگری در این زمینه در سال 1966 در آمریکا و 1974 د ...

در سالهای اخیر به علت کار بر روی لیمفوسایت و اهمیت آن در مصون نمودن واکنش حسی شناخت لیموماس بدخیم پیشرفت نموده است . تجمع لیمفوید در حفره دهانی در محلهای مختلف بروز می‌نماید. NHL5 عموما بافت لیمفوید گلو را که دربردارنده حلقه Waldeyer می‌باشد گرفتار می‌نماید اما کمتر بافتهای دیگر دهانی را مبتلا می‌سزد. لثه از نادرترین نواحی درون دهانی می‌باشد زیرا نسج لیمفوید معمولا در لثه مشاهده نمی‌شود. دانش علت و معلول NHL نامشخص برجای مانده است عامل آماده سازی بیشترین اهمیت N ...

سرطان دهان یکی از ده سرطان رایج در تمام جهان می‌باشد90 . درصد این ضایعات را کارسینومای سنگفرشی مخاط دهان تشکیل می‌دهد. درتحقیق حاضر که برروی پرونده 22502 بیمار موجود در مرکز آمار سرطان استان فارس انجام گرفته‌است سرطان دهان 1/5 درصد کل سرطانهای بدن راتشکیل میدهد. از 350 سرطان دهان موجود در این مرکز 320 نمونه کارسینومای سنگفرشی مخاط دهان می‌باشد. بنابراین این کارسینومای 91/42 درصد سرطان دهان را تشکیل می‌دهد . از 320 بیمار مبتلا به کارسینومای سنگفرشی 115 نفر زن 35/9(درصد) و 205 ...

"فلوروسیس " (Flourosis) به عنوان عارضه دندانپزشکی شایع در استان فارس شناخته شده است ، اما میزان و شدت عمل فلوراید و نواحی که بیشتر تحت تاثیر این عارضه قرار دارند کاملا مورد مطالعه قرار نگرفته است . هدف از این تحقیق کسب اطلاع از عوارض و میزان فلوراید موجود در آب آشامیدنی یکی از این نواحی است ، که برای حصول به این منظور دندان‌های چهار صد و بیست و پنج نفر از دانش‌آموز پسر بین سنین 10-12 ساله در ناحیه شیبکوه - فسا به صورت انتخاب آماری مورد معاینه قرار گرفته و شیوع فلوروسیس در افر ...

ئopical fluride has been used in preventive dentistry for over three and half decades. Topical fluoride treatment using solution or gels are important to the dental health of patients in both fluoridated and non-fluridated areas, with or without the benefit of an oral prophylaxis. 2 The cariostatic effect of fluoride delivered in drinkig water and, in various topical preparations. is perparations, is well - known. Fluoride is persumed to in hibit demineralization durig the ac ...

تاریخچه پروتز کامل طولانی است و در طول سالها نحوه درمان و مواد مورد استفاده پیوسته تکامل پیدا کرده است . هدف این رساله کمک به دندانپزشکان در رفع مشکلاتی می‌باشد که تجربه ثابت کرده است که غالبا رخ می‌دهند. هیچ کوششی برای گنجاندن مطالب بنیانی صورت نگرفته است . این مطلب در کتابهای Text وجود دارد و فرض بر این است که خوانندگان از پیش دارای چنین اطلاعاتی می‌باشد. مطالب گردآوری شده بر روی جنبه‌های ضروری تشخیص و رفع مشکلات پروتز کامل متمرکز شده است . ملاحظات بنیانی مهمی که معمولا ناد ...

ضربه همراه با شکستگی در دندانهای ثنایای دائمی، یک تجربهء غم‌انگیز برای بیماران جوان می‌باشد و یکی از متداولترین مشکلات دندانی می‌باشد و مشکلی است که نیاز به تجربه و مهارت برای درمان دارد و در مقایسه با مسائل دیگر دندانی از اهمیت زیادتری برخوردار است . ضربه به دندانها و ساختمانهای نگهدارندهء آن، یکی از موارد اورژانس در دندانپزشکی است و دندانپزشک باید بتواند تشخیص دهد که بیمار را با وسایل موجود درمان کند و یا به یک متخصص ارجاع دهد، چون درمان دندانهای شکسته، بخصوص در بچه‌های کوچ ...

ژانت سل گرانولوما از ضایعات شایع دهانی در استان فارس می‌باشد. لذا یکصد مورد از این شبه تومور براساس پرونده‌های هیستوپاتولوژیک بخش پاتولوژی دهان دانشکده دندانپزشکی شیراز انتخاب گردید. پس از بررسی یافته‌های لابراتواری جهت افتراق این ضایعه از براون تومور هیپرپاراتیروئیدیسم، بیماران به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول دارای یافته‌های لابراتواری طبیعی و تشخیص قطعی ژانت سل گرانولوما می‌باشند. دسته دوم که فاقد گزارشات لابراتواری بودند تحت عنوان ضایعات ژانت سلی دسته‌بندی شدند. سپس مشخصات ...