عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1120

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از مراقبت فلج شل حاد جستجو و بررسی موارد بیماری است تا بتوان از این طریق جمعیتهای در معرض خطر، مناطق پرخطر و جاهایی که ویروس وحشی کماکان وجود دارد را شناسایی و برای مقابله با آن برنامه ریزی نمود. در شبکه های کارآمد جهت بررسی کیفیت مراقبت شاخص هایی تعیین، که نشان دهنده روند مراقبت بیماری می باشد. مشاهده این شاخص ها وضعیت هر منطقه را مشخص و در بنرامه ریزی های بهداشتی نقش موثری ایفا می نماید. در این راستا مطالعه ای توصیفی - تحلیلی با هدف ارزیابی کیفیت مراقبت فلج شل حاد در اس ...

یکی از مشکلات مهم در بین شیرخواران، استان سیستان و بلوچستان سوء تغذیه می‌باشد. در این تحقیق جهت سنجش آگاهی و عملکرد مادران در مورد تغذیه کمکی پرسشنامه‌ای تهیه شد که 14 سوال داشت . سپس پرسشنامه‌ها از طریق مصاحبه با 383 مادر (مطابق با حجم نمونه) که شیرخوار بین 0-24 ماهه داشتند، تکمیل شد. در مجموع همکاری پاسخ دهندگان خوب و قابل اطمینان بود. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات مشخص شد که 114 نفر (29/8 درصد) میزان آگاهیهایشان کم بود (بسیار نامطلوب جهت تغذیه کمکی)، 220 نفر (57/4 درصد) میزا ...

براى ایجاد رضایت شغلى در بین کارکنان سه سطح وجود دارد: 1- پیشگیرى 2- از بین بردن عوامل نارضایتى 3- کمک به افراد براى غلبه به مشکلات ناشى از کار و شغل. هرچند که نارضایتى شغلى یک مشکل مهم در تمامى مشاغل محسوب مى شود اما درتمامى آنها مشابهتهایى وجود دارد متناسب با نوع شغل کم و زیاد مى شوند. به منظور انجام این مطالعه 425 نفر از پرستاران، بهیاران و کمک بهیاران که در بیمارستانهاى تحت یوشش دانشگاه علوم یزشکى زاهدان شاغل بودند مورد ارزیابى قرارگرفتند. در این پژوهش که از نوع توصیف ...

با توجه به اهمیت امر ازدواج و موفقیت در آن و نقشی که می‌تواند این موفقیت در سلامت افراد جامعه داشته باشد، تحقیقی در زمینه مقایسه نتایج حاصل از بررسی و تحلیل معیارهای گزینش همسر در دانشجویان پسر مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی و دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان صورت گرفته است . در مجموع دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان ازدواج را نسبت به دانشجویان پزشکی ضروری‌تر و همچنین نقش همسر را در حل مشکلات زندگی بیشتر دانسته‌اند. دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان راجع به صحت ...

این تحقیق با عنوان بررسی وضعیت آموزشی کارورزان در بخش زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در سال تحصیلی 80-81 اننجام شده است . هدف از این تحقیق بررسی وضعیت یادگیری کارورزان زن و مرد و ارائه راه حلهایی برای بهبود وضعیت آموزشی در این بخش می باشد. ...

این پایان نامه تحت عنوان بررسی نگرش پزشکان شاغل در مراکز درمانی، آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اجرای طرح انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرع مقدس در سطح شهرستان زاهدان در بهار سال 1378 بصورت یک مطالعه مقطعی توصیفی انجام شد. هدف این پایان نامه علاوه بر بررسی نگرش پزشکان مورد پرسش از اجرای طرح انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرع مقدس ، شناخت مشکلات اجرایی و آموزشی طرح انطباق از دیدگاه این پزشکان بوده است . گردآوری اطلاعات توسط پرسشنامه‌ای با 21 سوال انجام شد و ا ...

این مطالعه جهت بررسی شیوع عوارض iud در خانمهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی زاهدان از مهرماه 1377 تا شهریور 1378 انجام گردید. هدف ما در این بررسی تعیین میزان شیوع عوارض ناشی از IUD در جمعیت مورد مطالعه است همچنین پاسخ به این پرسش که بین عوارض IUD و سن، سواد، تعداد فرزند و همچنین طول مدت استفاده از IUD چه ارتباطی موجود است ؟ نوع مطالعه توصیفی است و اطلاعات و مشخصات اولیه از روی دفاتر و کارتهای موجود در مراکز بهداشتی درمانی بر روی فرم پرسشنامه ثبت گردید و سپس جهت تکمیل فرم به ...

مقدمه:امروزه طب اورژانس در سیستم مراقبتهای بهداشتی، جایگاه ویژه‌ای دارد. در چنین سیستمی لازم است که همیشه پزشکان آماده به خدمت وجود داشته باشند تا در همه ساعات شبانه‌روز خدمات لازم را به بیماران ارائه دهند. طبیعی است که پزشکان بکار گرفته شده در این سیستم باید طرز برخورد بسیاری از شرایط اورژانسی طب و نحوه شناخت و درمان آنها را بدانند. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یک ماه از دوره کارورزی خود را در فوریتهای جراحی بیمارستان خاتم‌الانبیا می‌گذرانند. ویزیت اولیه بیماران و انج ...

با توجه به وفور بالای سل ریوی دراستان سیستان و بلوچستان و مشاهده مواردی از مقاومت به داروهای خط اول ضد سل، و با توجه به اینکه برخی گونه های مایکوباکتریومهای نان توبرکولوزیس ‏‎(NTM)‎‏می توانند بیماری ریوی مشابه مایکوباکتریوم توبرکولوزیس ایجاد نمایند. ضرورت بررسی میزان وفور مایکوباکتریومهای نان توبرکولوزیس مدنظر قرار گرفت. ...