عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 253

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌های هیدروکربن زایی سازند مبارک (کربونیفر پیشین) در دو منطقه لب نسار و تویه رودبار در شمال و شمال غرب دامغان است. این افق های آهکی و شیلی سیاه رنگ غنی از مواد آلی پتانسیل تولید هیدروکربن، به خصوص گاز را دارا هستند. بر اساس مطالعاتی که بر پایه آنالیز های حاصل از پیرولیز راک– اول2 و آنالیز های کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی – طیف سنج جرمی بر روی نمونه های سطح الارضی جمع آوری شده حاصل گردید، آنالیز های حاصل از راک – اول نشان داد که: کروژن های م ...

کانسار آهن رباعی با مختصات جغرافیایی " 30، ' 29 ،°54 طول شرقی و "20، ' 22، °35 عرض شمالی در کمربند فلززایی سرکویر – سبزوار، در فاصله 110 کیلومتری جنوب دامغان واقع شده است. به لحاظ چینه شناسی، برونزدهاي پالئوزوئیک تا کواترنر را می توان در این منطقه مشاهده نمود. گسلهاي انجیلو و ترود منطقه را متأثر ساخته اند. سنگهاي آتشفشانی منطقه داراي ترکیب آندزیت، می‌باشد. استوک‌هایی از تودة گرانیتوئیدی به داخل سنگ آهکهای کرتاسه نفوذ کرده و در محل تماس، باعث اسکارن زایی و کانه زایی آهن ...

تحلیل ساختاری ناودیس چمن­ساور، شمال­غرب دامغان، البرز شرقی به وسیله­ی: ساناز سیدی صاحباری رشته کوه البرز در شمال ایران جزئی از کمربند کوهزائی برخوردی آلپی- هیمالیائی می­باشد که مجموعه ارتفاعاتی به فرم خمیده با طول تقریبی 2000 کیلومتر را شامل می­شود که از غرب به قفقاز کوچک در جمهوری ارمنستان و آذربایجان و از شرق به کوه­های پاراپامیسوس در شمال افغانستان متصل است. در این پژوهش با انتخاب بخشی از نوار کوهزائی البرز میان طول­های جغرافیائی 00 ,° 54 تا 15 ,°54 شرقی و عرض­های جغرا ...
نمایه ها:
 
در جبر جابجایی حالت خاصی از حلقه ها مورد بررسی قرار می گیرد که حلقه های مدرج می باشند. دراین پایان نامه پس از بیان مقدماتی در فصل صفر و معرفی و مرور خواص مدولهای کوهمولوژی موضعی معمولی در فصل اول ، حلقه های مدرج را در فصل دوم معرفی کرده و دو حلقه معرفی کرده و دو حلقه مهم ، یکی جبر ریس و دیگری حلقه مدرج وابسته از یک ایده آل را مطرح می کند. سپس خصوصیات ایده آلها و تعاریف مهم، از جمله نوتری بودن حلقه ، ایده آلهای اولیه ، بعد ، بلندی ، عمق و ... در حلقه های مدرج را مورد بررسی قرا ...
نمایه ها:
مدول | 
تناهی | 

مهمترین هدف این رساله بررسی فضاهای باناخ ‏‎GC‎‏ می باشد که مفاهیم برشها، نقاط دندان‌پذیر و خاصیت رادن - نیکودیم ارائه می گردند. نشان خواهیم داد فضاهای باناخی که دارای خاصیت رادن - نیکودیم می باشند، GC هستند. همچنین، نشان خواهیم داد، فضاهائی که نرم اکیدا محدب به طور ضعیف موضعی یکنواخت دارند، GC هستند. این رساله در پنج فصل تنظیم شده است. اهداف هر فصل در زیر به طور مختصر ذکر می گردد. در فصل اول پس از ارائه تعاریف و قضایای مورد نیاز از توپولوژی، به معرفی مفهوم برشها، نقاط دندان‌پ ...