عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1489

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
شناخت مکانیسم انتقال حرارت در طراحی فرایند، نقش اساسی دارد و پیشگوئی تغییرات واقعی ضریب انتقال حرارت و تعیین عوامل موثر بر آن یکی از مهمترین مسائل جهت بهینه کردن و اقتصادی بودن واحدهای صنعتی می‌باشد. بطور کلی تشکیل رسوب روس سطوح تبادل حرارتی، ضریب کلی انتقال حرارت را کاهش می‌دهد و به این شکل بازدهی کل سیستم نسبت به افزایش زمان، کاهش می‌یابد، اما از سوی دیگر بدلیل پیچیده بودن مکانیسم تشکیل رسوب ، مدل کردن آن توسط یک عبارت ساده ریاضی کاری غیرممکن است زیرا این پدیده به پارامترها ...

در گزارش تحقیق حاضر که با عنوان تحلیل دینامیکی الگوی توسعه صنعتی و تکنولوژیکی کشور پیش روی شماست ، به طور خلاصه، از مراحل زیرگذر کرده‌ایم: ابتدا مروری در ادبیات موضوع تحقیق انجام شده است و شاخصهای مورد نظر تعیین گردیده‌اند، پس از آن شاخص و مدلی برای سطح تکنولوژی و دانش فنی فراگیر در کشور ارائه شده است و با مدنظر قرار دادن شاخص تولید ناخالص داخلی بخش صنعت کشور( به عنوان شاخص اصلی توصیف کننده رفتار این بخش ) و بهره‌گیری از آمار و اطلاعات سالهای 76 - 1360 ، مدلی دینامیکی برای بخ ...

برنامه‌ریزی‌های انجام شده در اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان بطور کلی مطلوب بوده و در افزایش بهره‌وری و عملکرد سازمان موثر می‌باشد اما در این تحقیق به این نتیجه رسیدم که در بعضی از موارد هنوز سازمان در مراحل ابتدایی بوده و نیاز است که مدیران سازمان به این نکته توجه داشته باشند که بایستی بیش از پیش به اصول برنامه‌ریزی توجه نموده و سازمان را به سمت افزایش بهره‌وری نیل دهند. ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی پاره ای از عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان مدیریت که باید در گزینش آنان مد نظر قرار گیرد انجام پذیرفته است. با توجه به اهمیت گزینش دانشجویان رشته مدیریت و موفقیت تحصیلی آنها برای محقق این سوال مطرح است که چه عواملی باید در گزینش آنها مورد توجه قرار گیرند و آیا نوع دیپلم دانشجویان رشته مدیریت، میزان آشنایی آنها با زبان انگلیسی، میزان تجربه کاری قبل از ورود به دانشگاه، میزان علاقه مندی آنها به رشته تحصیلی خود، جنسبت آنها و شناخت اولیه آنها نسبت ب ...
نمایه ها:

تحقیق حاضر به نام نقش الگوبرداری از بهترین ها در بازاریابی بر توسعه صادرات صنعتی استان خراسان. در این تحقیق اجزا بهم پیوسته تکنیک الگوبرداری از بهترین ها و رابطه آن با عملکرد صادراتی برخی شرکتهای صادراتی استان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بهبود عملکرد از مهمترین وظایف هر مدیری بوده و فعالیت مستمر و مداومی است که مدیران امروزی بایستی دائما پیگیر آن باشند، این امر منحصر به زمان خاص از عملکرد سازمانی نمی باشد و می تواند کلیه مراحل عملیاتی و غیرعملیاتی یک موسسه را برگیرد.از ...

تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه MCDM به اتخاذ تصمیم در حضور معیارهای متعدد اطلاق گشته بدین نحو که بهترین گزینه را از مابین گزینه‌های از قبل مشخص شده انتخاب و گزینه‌های مطروحه را الویت‌بندی می‌نماید. در این تحقیق اولویت محل استقرار شهرکها و نواحی صنعتی در شهرستان تبریز با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه MCDM تعیین می‌گردد. به این منظور، ابتدا کلیاتی در خصوص نحوه انجام تحقیق، وضعیت صنعت ، روند گذشته آن در استان آذربایجان‌شرقی و تبریز; معیارهای ارزیابی اولویت‌بند ...

در شرایط کنونی، برنامه‌ریزی برای سازمانها جهت دستیابی به اهداف امری واجب و ضروریست . شرکتهای امروزی بدون داشتن هدف‌های بلندمدت و همچنین راهکارهای عملی برای دست‌یابی به آنها، از ادامه حیات خود بازخواهند ماند. از طرف دیگر باید توجه داشت که سازمانها، سیستمهای بازی هستند که در تعامل با محیط پیرامون خود به فعالیت مشغولند و باید در هنگام مطالعه آنها به این اصل توجه کافی شود. فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک ، یک سازمان را با توجه به محیط پیرامون آن مورد توجه قرار داده و استراتژیهای منا ...