عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7244

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فسفر به عنوان دومین عنصر غذایی محدودکننده تولیدات کشاورزی محسوب می شود و به همین جهت اضافه کردن آن به خاکها از طریق کودهای شیمیایی توسعه فراوانی یافته است.اهداف تحقیق حاضر عبارت بودند از اندازه گیری شکلهای مختلف لبایل و غیر لبایل معدنی خاک ، یافتن همبستگی بین خصوصیات خاکها و اجزای فسفر خاک و مقایسه اجزای فسفر در خاکهای کشاورزی و غیرکشاورزی جهت تعیین سرنوشت کودهای فسفره بکار رفته در خاکها.به همین دلیل چهار ردیف عرضی در استان اصفهان و شهرکرد به نحوی انتخاب شدند که مورد نمونه بر ...
نمایه ها:
خاک | 
فسفر | 

حدود 92درصد از مواد زائد جهان به صورت لندفیل دفع می شود. یکی از مشکلات مراکز دفن زباله، مساله آلودگی آب زیرزمینی در اثر نفوذ شیرابه زباله است. در سالهای اخیر آلودگی آبهای زیرزمینی باعث شروع تلاشهایی در جهت روشهای برآورد حجم شیرابه تولیدی لندفیل، کنترل و تصفیه شیرابه و همچنین پایش مستمر کیفیت آب چاههای پائین دست لندفیل در کشورهای مختلف جهان شده است. در این تحقیق به منظور برآورد حجم شیرابه تولید شده در جایگاه دفن زباله اصفهان از مدل ‏‏‎HELP‎‏ که یک برنامه کامپیوتری کامل برای بر ...

اغتشاشات هارمونیکی یکی از مباحث مهم در زمینه کیفیت توان الکتریکی سیستمهای قدرت است که با افزایش میزان بارهای غیرخطی، مبدلهای استاتیکی و ... از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. علت اصلی این اغتشاشات جاری شدن جریان غیرسینوسی بارهای غیرخطی در شبکه می باشد که سبب بروز ولتاژهای هارمونیکی(غیرسینوسی) در نقاط مختلف شبکه می گردد. گزارش عملکرد نامناسب الکتروفیلترهای کوره بلند شبکه ذوب آهن اصفهان یکی از این اختلالات می باشد که خرابی تریستورهای الکتروفیلترها را در پی دارد. دراین مطالعه به ...

هدف از این تحقیق اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولید ‏‎TFP‎‏ صنایع کوچک روستایی استان اصفهان که شامل شش نوع صنایع غذایی، نساجی، فلزی، کانی غیرفلزی، شیمیایی و سلولزی بودند، بود . برای این منظور 60 کارگاه از 166 کارگاه موجود که در سال 1380 زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی کار می کردند انتخاب شدند. این تحقیق شامل دو بخش بود . در بخش اول بهره وری کل عوامل تولید صنایع کوچک روستایی به کمک رگرسیون کاب-داگلاس تخمین زده شد که در آن لگاریتم طبیعی ارزش تولید کارگاه های متغیر وابسته و لگاریتم ...

به منظور بررسی اثرات تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و کیفیت ذرت سیلویی، سینگل کراس 704 ، آزمایشی در سال 1381 در مزرعه شرکت کشت و دام قیام اصفهان، واقع در حوالی شاهین شهر اصفهان، انجام شد. آزمایش با آرایش اسپلیت پلات در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار پیاده گردید. خصوصیات رویشی و زایشی در سه مرحله شامل مراحل 6-7 برگی، کاکل دهی و برداشت مورد بررسی قرار گرفت. ...

هدف از این تحقیق شناسایی کارآفرینان موفق جامعه روستایی استان اصفهان و بررسی عوامل موثر بر موفقیت آنان است. بدین منظور برخی از صفات و ویژگی های کارآفرینان که به نظر می رسید در موفقیت آنان موثر باشد مورد شناسایی و سنجش قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام افرادی که دارای ویژگی های کارآفرینان بوده و کسب و کار آنان در روستاهای استان اصفهان واقع است، می باشد که به دلیل کم بودن حجم جامعه آماری از تمامی واحدهای آن ، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان ...

دستیابی به بهترین آرایش پالایشگاههای نفت بنحوی که محصولات حاصل از آن از ارزش اقتصادی بالاتری برخوردار باشد از مهمترین چالشها در صنعت پالایش نفت خام است. با توجه به اینکه میزان تقاضا و ارزش محصولات پالایشگاهها بطور پیوسته در حال تغییر می باشد، بهینه سازی پالایشگاهها جهت تامین نیازهای بازار مصرف همواره مورد توجه می باشد. پالایشگاههای ایران با توجه به افزایش مصرف بنزین و تغییر نوع سوخت مورد استفاده به عنوان منابع انرژیو حرارتی احتیاج به تغییر آرایش کلی دارند. در آرایش تمام پالای ...

تریپس پیاز یکی از مهمترین عوامل بازدارنده رشد پیاز در رسیدن به عملکردهای مطلوب می باشد. بنابراین دستیابی به ارقام متحمل به تریپس از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از روش پلی کراس جهت اصلاح پیاز به دلیل وجود گلچه های ریز بسیار زیاد دگر گشن بودن و دوساله بودن گیاه روشی مناسب و آسان می باشد. برای تهیه بذر پلی کراس غده های 9 ژنوتیپ پیاز با توجه به پژوهش های قبلی در اصفهان انتخاب و در سال 1381 به شکل طرح لاتیس متعادل 9 تیماری در 10 تکرار کشت گردیدند و پس از برداشت بذرها مقدار ...
نمایه ها:
جمعیت | 
آسیب | 
پیاز | 
تریپس | 

عناصر سنگین جزء آلاینده های محیطی هستند که از منابع آلاینده مختلفی مانند کارخانه های ذوب فلزات وارد محیط زیست می شوند. دود خروجی از دودکشها توسط باد در محیط پراکنده شده و با جذب آنها توسط گیاهان یا انتاقل آنها به آبهای زیرزمینی وارد چرخه غذایی می شوند و مشکلاتی برای سلامتی بشر ایجاد می کنند. بنابراین شناخت منابع نحوه توزیع و تغییرات مکانی آلاینده ها و در نهایت تعیین ریسک آلودگی منطقه برای اعمال مدیریتی دقیق و کارآمد حائز اهمیت می باشد. در این راستا با توجه به مشکلاتی نظیر عدم ...