عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7244

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از جمله عوامل مهم در کشاورزی پایدار، مدیریت صحیح عملیات خاک ورزی و حفظ مواد آلی خاک می باشد. در ایران انتخاب سیستم خاک ورزی مناسب براساس تحقیق نبوده و نیز با توجه به شرایط خاک و آب و هوایی منطقه صورت نمی گیرد و توجه چندانی به حفظ مواد آلی خاک نمی گردد. این امر ممکن است موجب کاهش کیفیت خاک و تخریب آن شود. هدف از این تحقیق ، بررسی اثر سیستمهای خاک ورزی و کود دامی بر ویژگیهای فیزیکی خاک ، حرکت املاح و مرفولوژی ریشه ذرت بود. این مطالعه درمزرعه تحقیقاتی لورک متعلق به دانشگاه صنعتی ...

به منظور بررسی اثرات کودهای ازت ، فسفر و پتاسیم بر خصوصیات رویشی و زایشی، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (سینگل‌کراس 604) آزمایشی در بهار سال 1371 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در روستای شرودان از توابع شهرستان فلاورجان انجام شد. تحقیق با طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی یا سه تکرار در قالب یک آزمایش فاکتوریل (با سه فاکتور) اجرا شد. فاکتور اول شامل 4 سطح کود ازته به میزان 0، 90، 180 و 270 کیلوگرم ازت خالص در هکتار، فاکتور دوم شامل سه سطح کود فسفر به میزا ...
 
در این تحقیق به بررسی نحوه اثرگذاری پارامترهای ماشینکاری وایرکات بر روی زبری سطح و نرخ براده برداری حجمی قطعه کاری از جنس فولاد ابزار سردکار 2601 پرداخته شده است. در این بررسیها به منظور تعیین میزانِ تأثیرگذاریِ پارامترهای ماشینکاری (جریان، زمان خاموشی پالس، ولتاژ مدار باز و ولتاژ گپ) با استفاده از روش طراحی آزمایشِ تاگوچی(Taguchi) از یک آرایه متعامد اصلاح شده (L16-M) استفاده شده است. پس از طرح کامل آزمایش، این آزمایشها روی ماشین وایرکاتِ 5 محوره در مجموعه کارگاههای آموزشی د ...
نمایه ها:

این آزمایش به منظور بررسی شاخص برداشت ازت در ارقام مختلف گندم در سال زراعی 1374-75 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، انجام گردید. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح مربع لاتین 4×4 اجرا شد. مقادیر مختلف ازت (0 و 50، 100 و 150 کیلوگرم ازت خالص در هکتار به تساوی در مراحل پنجه‌دهی و سنبله رفتن تقسیط شدند) به عنوان فاکتور اصلی و ارقام روشن، قدس ، انزا و یکوراراهو به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. علاوه بر شاخص برداشت ازت ، تعداد روز از کاشت تا سن ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
گندم | 

به علت محدود بودن منابع سوختهای فسیلی و افزایش قیمت آنها نسبت به سالهای گذشته، امروزه صرفه جویی در مصرف این سوختها اهمیت پیدا کرده است . تلاشهای روز افزونی برای صرفه جویی در مصرف انواع مختلف انرژی درر صنایع مختلف در جهان صورت می‌گیرد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست . بهمین منظور پروژه ممیزی و بازیافت انرژی در پالایشگاه اصفهان، مدتی است که در کشورما آغاز شده است . در این پایان نامه کاربر روی کوره‌های حرارتی پالایشگاه اصفهان به عنوان موضوع بازیافت انرژی انتخاب شده است . ...

بزرک (Linum usitatissimum L.) یکی ازگیاهان دانه روغنی است که روغن آن در صنایع مختلف و مصارف خوراکی مورد استفاده قرار می گیرد. افزایش عملکرد دانه و روغن در بزرک از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است و استفاده از پتانسیل ژنتیکی توده های سازگار بومی در برنامه های اصلاحی آن می تواند مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی خصوصیات زراعی در توده های بومی بزرک و انتخاب تک بوته جهت تهیه لاین و در سال زراعی 85-1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. آزمایش در ...
نمایه ها:

اعمال تنش آبی در چغندر قند به منظور افزایش برخی پارامترهای کیفی محصول، جلوگیری از رشد بی‌رویه اندام‌های هوایی و افزایش کارایی مصرف آب بدون کاهش معنی‌دار عملکرد صورت می‌گیرد. این مطالعه به منظور تعیین زمان مناسب آبیاری چغندر قند بر اساس تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس آ و تاثیر زمان آبیاری بر شاخص‌های رشد و عملکرد‌های کمی وکیفی چغندر قند به عمل آمد. آزمایش، با چهار تیمار آبیاری (آبیاری پس از 70، 85، 100 و 115 میلی‌متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس آ) به عنوان فاکتور اصلی و دو رق ...
نمایه ها:

بزرک (Linum usitatissimum L.) یکی ازگیاهان دانه روغنی است که روغن آن در صنایع مختلف و مصارف خوراکی مورد استفاده قرار می گیرد. افزایش عملکرد دانه و روغن در بزرک از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است و استفاده از پتانسیل ژنتیکی توده های سازگار بومی در برنامه های اصلاحی آن می تواند مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی خصوصیات زراعی در توده های بومی بزرک و انتخاب تک بوته جهت تهیه لاین و در سال زراعی 85-1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. آزمایش در ...
نمایه ها: