عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7934

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق، 211 پایان‌نامه کارشناسی ارشد آبیاری که در فاصله سالهای 1367 تا 1377 در دانشگاه‌های شهید چمران اهواز، تهران، شیراز و فردوسی مشهد ارائه شده، مورد مطالعه قرار گرفته است . هدف این تحقیق، شناسایی نویسندگان، کتابها و نشریات ادواری پر استفاده، میانگین تعداد استناد برای هر پایان‌نامه، میزان استناد به انواع منابع اطلاعاتی: تعیین الگوی نویسندگی مقالات نشریات ادواری و تعیین نیم عمر منابع رشته آبیاری می‌باشد، برای این کار 7827 استناد بکار رفته در این پایان‌نامه‌ها استخراج و ...

این پژوهش به بررسی نگرش استادان و مدیران دانشگاه شیراز برای پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر می پردازد. بیش از یک دهه از بکارگیری ‏‎TQM‎‏در دانشگاههای معتبر جهان نمی گذرد و لازم است که دانشگاههای کشور ما نیز از این شیوه تفکری سودمند و مفید بی نسیب نباشند. هدف اصلی پژوهش این است که مشخص نماید آیا استادان و مدیران دانشگاه شیراز برای بکار گیری‏‎TQM‎‏آمادگی لازم را دارند یا خیر؟ و اینکه کدام یک از اجزا ‏‎TQM‎‏در نظر ایشان اهمیت بیشتری دارد؟ و در نهایت نقاط ضعف و قوت دانشگاه شیراز برای ...

هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی و بررسی واحدهای خدمات اطلاعات مدیریت در دانشکده های یازده گانه و واحدهای مدیریتی دانشگاه شیراز بود. به همین منظور ابزار تحقیق که شامل یک پرسشنامه و دو مقیاس بود توسط محقق (با راهنمایی و زیر نظر اساتید دانشگاه علوم تربیتی دانشگاه شیراز) در سال 1379 تهیه گردید. دوایی ابزارهای پژوهش با استفاده از همسانی درونی مورد بررسی قرار گرفت، همچنین پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ تعیین گردید. نتایج نشان داد که ابزار پژوهش از روایی و پایایی مناسب برخوردار می ...

موضوع این تحقیق بررسی انگیزش ابزاری و انضمامی در یادگیری زبان در میان دانشجویان سال آخر زبان انگلیسی در دو دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی شیراز می باشد. همچنین تاثیر متغیر جنس، سطح بسندگی زبان انگلیسی و نوع دانشگاه بر روی نوع انگیزش دانشجویان در فراگیری زبان مورد بررسی قرار می گیرد. اطلاعات این تحقیق با استفاده از تست بسندگی میشیگان و پرسشنامه سنجه انگیزش شامل22 سوال با 161 پاسخگو جمع آوری گردیده است. انگیزش ابزاری و انضمامی بااستفاده از تحلیل عامل مورد تائید قرار می گی ...

هدف از این پژوهش تعیین نشریات هسته لاتین دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز در کتابخانه میرزای شیرازی با استفاده از قانون پراکندگی برادفورد و نظرات اعضای هیات علمی دو دانشکده می باشد. ...

هدف اصلی از انجام این تحقیق سنجش و ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان در دانشگاه شیراز می باشد که محقق این عامل را برای دانشجویان شیرازی و غیرشیرازی اندازه گیری کرده است. رضایتمندی احساسی است که در اثر برآورده شدن انتظارات یک فرد به وی دست می دهد. بنابراین رضایتمندی یک عملکرد نسبی در مورد انتظارات می باشد. روش تحقیق استفاده شده در این مطالعه روش پیمایشی است و تکنیک مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه خود اجرا است. جامعه آماری این مطالعه همه دانشجویان دانشگاه شیراز است ...

هدف از این مطالعه مورد آزمون قراردادن نظریه انگیزاننده بهداشت هرزبرگ در موقعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران در میان اعضای هیات علمی دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی شیراز و همچنین بررسی وضعیت رضایت شغلی اعضای هیات علمی در این دانشگاه‌ها با توجه به متغیرهای جنسیت ، درجه علمی و نوع دانشگاه می‌باشد. از این رو مقیاسی با استفاده از مقیاسهای بکاررفته در تحقیقات گراین (1966)، فردلاندر(1963)، و گریگسون (1987) با تعیین روائی پایانی تنظیم و میان نمونه مورد نظر توزیع گردید، سپس اطلاعات ...

هدف اصلی این تحقیق معرفی راههای مناسب جهت ارزشیابی آزمونهای تعیین قوه با عنایت به آزمون تعیین قوه دانشگاه شیراز می‌باشد. با اینکه آزمونهای تعیین قوه نقش بسیار مهمی را در موسسات آموزشی ایفا می‌کنند، ارزشیابی این نوع آزمون در آزمون‌شناسی زبان بندرت مورد بحث قرار گرفته است . این تحقیق تلاشی در جهت تعیین روائی سازه‌ای آزمون تعیین قوه دانشگاه شیراز از طریق روش چند صفتی - چند شیوه‌ای (Multitrait - Multimethod) می‌باشد. جدول چند صفتی - چند شیوه‌ای نشان‌دهنده نه آزمون مختلف می‌باشد ک ...

در اکثر کشورهای جهان، سرمایه‌گذاری برای ارتقاء سطح کیفی برنامه‌ریزی‌های آموزشی، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است . انجام پیگیری آموزشی (Follow-up) و استفاده از نقطه نظرات فارغ‌التحصیلان مراکز آموزشی، یکی از راههای افزایش کیفیت برنامه‌های آموزشی و درسی یک مرکز آموزشی می‌باشد. هدف پیگیری آموزشی حاضر، بهره‌گیری از نقطه‌نظرات فارغ‌التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، در زمینه‌های مختلف آموزشی و غیرآموزشی، و همچنین بررسی عوامل موثر یا مرتبط با موفقیت تحصیلی، شغلی و تعهد سازمانی ایش ...