عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7934

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دوره بحرانی یک مفهوم مهم در توسعه استراتژی مدیریت علفهای هرز می باشد و به عنوان حدفاصل زمانی که گیاه در خلال آن به منظور جلوگیری از اثرات زیان آور علفهای هرز بایستی عاری نگه داشته شود، تعریف می شود.به منظور یافتن دوره بحرانی مهار علفهای هرز در گلرنگ پائیزه رقم زرقان 279 دو آزمایش در ایستگاههای تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در مناطق باجگاه و کوشکک انجام گردید. نتایج نشان می دهد که به منظور جلوگیری از کاهش عملکرد در منطقه باجگاه، مهار علف هرز در گلرنگ بایستی از مر ...
نمایه ها:
گلرنگ | 
کوشکک | 
کنترل | 

گل محمدی با نام علمی Rosa damascena Mill از دیرینه ترین گیاهان این مرز و بوم بوده که رویشگاه آغازین آن را ایران دانسته اند. در بیشترین پهنه های کوهستانی سرزمین ایران، انواع گوناگون گل محمدی به صورت خودرو مشاهده می شود و گستره کوهستانی ایران آمادگی خوبی برای کاشت و گسترش این گیاه دارا می باشند. فرآورده های گل محمدی شامل گلاب، اسانس و گلبرگ خشک شده می باشد که در صنایع دارویی، غذایی، عطرسازی و فرآورده های بهداشتی- آرایشی کاربرد دارد. البته این گیاه به عنوان گیاه زینتی هم در طرا ...
نمایه ها:

این پژوهش به منظور بررسی نیازهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز به منابع اطلاعاتی و نقش کتابخانه‌های دانشگاه در تامین آن نیازها انجام شده است . یافته‌ها نشان داد که مهمترین انگیزه و هدف پاسخگویان از جستجوی اطلاعات در مقطع تحصیلی دکترا، انجام کارهای پژوهشی و انتشار آثار علمی و در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد انجام کارهای پژوهشی و انجام پروژه‌های درسی می‌باشد. همچنین یافته‌ها نشان داد که در تامین نیازهای اطلاعاتی پاسخگویان کتابخانه‌های دانشکده‌ها مهمترین نقش را دارند و پس ...

دلایل بسیاری برای اهمیت مطالعه درباره دانشجویان می توان برشمرد، آنها هم ذهنیت واقعی جامعه را منعکس می کنند و هم امور مهم و بعضا پستهای کلیدی آینده را اشغال خواهند کرد. این مطالعه جهت شناخت الگوی فرهنگ سیاسی حاکم بر کنش سیاسی دانشجویان و یافتن عوامل تاثیر گذار بر آن با هدف تعیین مهمترین متغیر، انجام گرفته است. جامعه آماری دارای فراوانی 16830 نفر در 5 شاخه، علوم ریاضی - کشاورزی - علوم پایه - هنر و علوم انسانی بوده که براساس فرمول کوکران نمونه ای معادل 376 نفر بصورت سهمیه ای در ...

این پژوهش بررسی دقیقی از مجموعه کتب مرجع انگلیسی، فارسی وفرانسه کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه جندی‌شاپور میباشد، روش انجام این پژوهش بررسی کامل مجموعه کتب مرجع بدون هیچ نوع نمونه‌پردازی، مصاحبه با استادان و کتابداران و توزیع پرسشنامه بین دانشجویان این دانشکده بوده‌است . A.Robert Rogers' The humanities : A selective guide to information sources. Eugene Sheehy's Guide to reference books. برای قسمت علوم انسانی و برای قسمت ادبیات انگلیس و فرانسه، اساس این پژوهش قر ...

دسترسي توانايي افراد براي رسيدن به خدمات، كالا و مقصدهاي مطلوب با استفاده از وسيله نقليه مطلوب در زمان مطلوب است. به همين دليل، دسترسي عامل مهمي در بهبود كيفيت زندگي شهري شهروندان بوده و مهم‌ترين عامل ارتباط‌دهنده سيستم حمل و نقل و كاربري اراضي به شمار مي‌آيد. اين تحقيق با هدف شناخت عوامل مؤثر بر دسترسي و تعيين شاخص مناسب براي عامل جذابيت و زون‌هاي جذب سفر در شهرك‌هاي بهشتي و بهارستان به عنوان دو شهرك اقماري از كلانشهر شيراز انجام شده و اين دو شهرك از نظر دسترسي به خدمات آم ...
 
جنگ یکی از پدیده های اجتماعی مهمی است که بر روند مسائل سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی یک ملت اثر می‌گذارد. جنگ تحمیلی عراق بر کشور ایران نه‌تنها خساراتی در زمینه های مختلف با بار آورد، بلکه قربانیان این جنگ نابرابر، جمعی از دلیر مردان خطه قهرمان پرور میهن اسلامیمان بودند که بعد از شهادت آنها، خانواده هایشان عملا" اثرات فقدان آنها را احساس کردند و با بسیاری از مشکلات روبرو گشتند. هدف این پژوهش بررسی وضعیت مطالعه و کتابخوانی فرزندان این شهداء در مقطع تحصیلی متوسطه در مدارس شاهد ...

پژوهش حاضر در بخش نخست، ارزیابى سازمانى (مدیریتى) معاونت امور دانشجویى فرهنگى دانشگاه شیراز را از سه دیدگاه: ا) مدیران و کارشناسان 2) کارکنان (بعنوان مشتریان درونى سازمان) 3) دانشجویان (بعنوان مشتریان بیرونى سازمان) مورد ارزیابى قرار داده و در بخش دوم به تعیین میزان همبستگى میان عملکرد معاونت امور دانشجویى فرهنگى دانشگاه شیراز از دیدگاه کارکنان و رضایتمندى دانشجویان ازخدمات اختصاصى ارائه شده توسط مدیریتهای سه گانه و در نهایت کل معاونت، با بهره گیرى از روش آماری ضریب همبستگى ...