عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1649

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل جریان غیرماندگار با دو روش هیدرولیکی و هیدرولوژیکی صورت می‌گیرد. روشهای هیدرولیکی دارای دقت کافی جهت تحلیل جریان می‌باشند ولی دارای پیچیدگی خاص خود بوده و نیاز به اطلاعات زیادی دارند. در روشهای هیدرولوژیکی دقت نتایج بدست آمده از تحلیل جریان نسبت به روشهای هیدرولیکی پایین‌تر بوده و سختی انجام آن کمتر از روشهای هیدرولیکی می‌باشد. در این پایان‌نامه سعی شده است روندیابی و تحلیل جریان با استفاده از تلفیق روشهای یاد شده انجام شود بطوریکه بتوان با حداقل اطلاعات مروب ...

مساله غلتش دو استوانه الاستیک با محورهای موازی بر روی یکدیگر که در معرض بار عمودی بوده و نیروهای کششی مماسی در سرتاسر منطقه تماس منتقل می‌شوند، توسط آقای کارتر در سال 1926 تحلیل شده است . مطالعه سطح تماس نشان داده است که این سطح از دو ناحیه تشکیل شده است : یکی چسبنده و دیگری لغزنده. ناحیه چسبنده در قسمت جلویی سطح تماس قرار داشته و مابقی ناحیه لغزنده را تشکیل می‌دهد. نسبت این دو ناحیه به میزان خزش بستگی دارد. در این پژوهش با استفاده از روش محاسبات عددی، از طریق تق ...

یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در طراحی فاصله و ظرفیت زهکشها ضریب زهکشی زیرزمینی است . ضریب زهکشی عبارتست از میزان شدت تخلیه زه‌آبها که باید در مدت زمان معینی از ناحیه ریشه گیاهان خارج شود. در این پژوهش ضریب زهکشی زیرزمینی (q mm/day) براساس دو روش -1 نیاز آبی گیامپر مصرف الگوی کشت -2 ترکیب کشت تعیین گردید. به منظور تعیین ضریب زهکشی در منطقه، نفوذ عمقی روزانه ناشی از آبیاری، بارندگی، نشت آب از شبکه کانالهای آبیاری، نشت آب از اراضی مجاور، زهکشی طبیعی یا خروجی ط ...

میتوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella Stainton در سالهای اخیر به صورت یک معضل جدی گریبانگیر باغداران منطقه شده و جمعیت آن سیر صعودی داشته به طوری که شدت خسارت آفت مذکور در باغهای مرکبات این منطقه به صورت یک تهدید درآمده و در بعضی نقاط از سایر آفات جلو افتاده است . زیست‌شناسی این آفت در شرایط طبیعی طی سالهای 1375 و 1376 و همچنین در شرایط آزمایشگاهی (دمای 25+-2 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 50+-5 درصد) مورد بررسی قرار گرفت . طول دوره رشد جنین تخم، طول دوره لاروی، ...

عرفان و تصوف به عنوان یکی از شاخه‌های معرفت بشری، هماره عرصه تعارضها و اختلافهایی بوده است که محصول زمینه‌های فرهنگی، عقیدتی و فکری عرفا می‌باشد. این اختلافها در تعابیر و تعاریف آنان متجلی شده است . زمینه‌های فرهنگی، عقیدتی، مشرب عرفانی، حتی مرتبه "مقامی" و وضعیت "حالی" هستند که تجربیات ناب عرفا را به رنگ خود در می‌آورند و باعث تعابیر مختلفی از حانب آنان می‌شود. به این سبب است که تعاریف مختلف و متعددی از عرفا حتی از یک شخص ، راجع به اصطلاحی رخ می‌نماید، و از ا ...

در این تحقیق از اطلاعات مربوط به ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کردی شیروان (شمال خراسان) برای بررسی قابلیت‌های ژنتیکی و فنوتیپی این نژاد استفاده شد. میانگین و انحراف معیار وزن تولد، 3 ماهگی، شیرگیری، 6، 9، 12 ماهگی و رشد روزانه از تولد تا شیرگیری، تولد تا یکسالگی، شیرگیری تا یکسالگی، 3 تا 6 ماهگی، 6 تا 9 ماهگی و 9 تا 12 ماهگی به ترتیب 0/65 + - 4/25، 4/27 + - 21/42، 5/03 + - 26ˆ06، 29/09 + - 5/62، 32/61 + - 6/18، 39/02 + - 7/74 کیلوگرم و 182 + - 40، 20 + - 95، 34 + - 50، 46 + - ...
نمایه ها:
وزن | 
ژنتیک | 

در طی دهه گذشته، تحقیقات فراوانی در زمینه رابطه بین استفاده از راهکارهای یادگیری زبان و موفقیت در آموختن یک زبان خارجی صورت گرفته است . این پژوهشها بر پایه این فرض انجام شده‌اند که با بررسی روابط موجود بین این راهکارها و موفقیت در زبان‌آموزی می‌توان شخص ساخت که این راهکارهای مذکور چند موقع و کجا می‌توانند موثرتر باشند. در همین راستا هدف از تحقیق موجود، یافتن دلائلی در جهت اثبات یا رد این فرضیه است که علت عدم موفقیت دانشجویان ایرانی در بخاطر آوردن معنی واژه‌های ا ...
نمایه ها:

+هدف از انجام این پژوهش ، مطالعه درباره پزشکی در شعر ایران بعد از اسلام تا پایان قرن ششم هجری می‌باشد، همچنین بررسی چگونگی کاربرد دانش پزشکی توسط شاعران. به همین منظور بیشتر کتابها و فرهنگهای طبی مطالعه شد و دیوانهای شعری نیز بررسی گردید و نتیجه کار به هفت فصل تقسیم شد، که در این فصلها موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفته است : انواع بیماریها (60 مورد) که بیماریهای تب و آبله بیش از همه تکرار شده شیوه‌های درمانی 8 مورد، تشریح 13 مورد و 15 اصطلاح طبی شرح داده شده است همچنین ...

برخورد نزدیک و دراز مدت با برخی آبزیان، به ویژه ماهی‌ها، یکی از راههای آلودگی انسان به بیماری "شبه باد سرخ" (Erysipeloid) است . بررسی‌ها نشان می‌دهند که این بیماری در میان ماهیگران، ماهی‌فروشان و دامپزشکان فراوان‌تر است . برای شناخت میزان پراکندگی ماهیان آلوده به این باکتری در جنوب دریای خزر در ایران این پژوهش انجام شد. در این جستجو رویهم 764 نمونه سو آب پوستی از همین شمار از ماهی که ده گونه آزاد، زالون (سگ ماهی)، سفید، سوف ، سیم، شوک (اردک ماهی)، کپور، کفال، کلمه و ...