عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4488

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دربهمن ماه سال 1368، گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی به‌دانشجویان فوق لیسانس توصیه کرد تا عناوین پایان نامه های خویش را تعیین کنند.این امر مدتی مرا در فکر برده بود.همزمان، جهت یافتن موضوع مناسبی برای درس نهضتهای یکصد سال ایران، با یکی از دوستانم تماس گرفتم .ایشان بررسی زندگی و خاصه فعالیتهای سیاسی مرحوم فال اسیری را پیشنهاد نمود.این بود که پس از جلب موافقت استاد، به‌دنبال منابع رفتم و پس از مطالعات اولیه، دریافتم که به دلیل کثرت منابع و فقد کار تحقیقی شایسته، عرصه های فعال زندگ ...