عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4488

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر در قالب یک مطالعه پیمایشی درصدد ارائه مدلی جهت تشخیص و ارزیابی سواد جهانی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مازندران می باشد. براساس یک مطالعه فراتحلیلی، مدلی جهت تشخیص و ارزیابی سواد جهانی دانشجویانطراحی گردید. مبتنی بر این مدل یک پرسشنامه، طراحی، ساخته و اعتباریابی گردید که با 19 سوال در 3 مولفه با عنوان پرسشنامه خودسنجی سواد جهانی نامگذاری شد. آنگاه براساس حجم و ترکیب جامعه مورد نظر یک نمونه تصادفی طبقه ای از بین دانشجویان 381 انتخاب شدند. جهت تحلیل آماری داده ها ...
نمایه ها:

در عصر حاضر که عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات نام گرفته است رشد و گسترش این پدیده بیشترین تأثیر را برمحیط های آموزشی به ویژه بخش آموزش عالی داشته است، به گونه ای که از طریق ارتقاء و گسترش ابزار و محتوایآموزشی، روند آموزش را در دانشگاه ها به کلی دگرگون ساخته و ماهیت تحصیل و دانش اندوزی را از آموزش به یادگیری تبدیل کرده و مسیر را برای پیشرفت تحصیلی و علمی دانشجویان هموار نموده است(حنفی، 1386 ) بر همین اساس انتظارمی رود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی را ...
نمایه ها:
NULL | 

هوش هیجانی یکی از متغیر های روانشناختی در درک رابطه بین تفکر و عاطفه است. یافته های تحقیقی مختلف نشان می دهند کههوش هیجانی به دو دسته قابلیت فردی (شامل کارامدی ،کفایت وصلاحیت های فردی) و قابلیت های اجتماعی(توانایی درک دیگران ومدیریت ارتباط با دیگران)تقسیم می شوند. بر این اساس هوش هیجانی تعامل سازگار بین هیجان و شناخت است که می تواند منجر به توانایی درک و هدایت هیجانات گردد. هوش هیجانی با عملکردهای روانشناختی مثل خوش بینی و روابط اجتماعی مثبت با دیگران مرتبط است. طبق گزارش ساز ...
نمایه ها:
NULL | 

در این پایان‌نامه با چگونگی خدمات درمانی دندانپزشکی، طرح تشکیلاتی، ساختمانی و بخشهای دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران آشنا می‌شوید. ...

مجموعه ورزشی دانشگاه صنعتی اصفهان در داخل سایت دانشگاه طراحی شده است . دانشگاه صنعتی اصفهان در فاصله حدود 12 کیلومتری شهر اصفهان در مسیر اصفهان در مسیر اصفهان - خمینی شهر واقع شده است . سایت مورد نظر در قسمت جنوب دانشگاه در ابتدای ورودی دانشگاه قرار دارد. به لحاظ شرایط سنی و جنسی دانشجویان این مجموعه جهت ورزشهای مختلف شامل: فوتبال - بسکتبال - دومیدانی - تنیس - کشتی - جودو و کاراته - ژمیناستیک - شنا و شیریجه و دوچرخه‌سواری و... طراحی شده است بعضی از این ورزشها فقط داخل سالن و ...
نمایه ها:
ورزش | 
سازه | 
 
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه یکی از هفت دانشکده‌ای است که قرار است در پردیس طاق بستان در دامنه کوههای پرآو و در شمال شهر کرمانشاه ساخته شود. این دانشکده در زمینی به مساحت 41500 متر مربع و با زیربنائی حدود 11000 متر مربع در مرحله نهایی توسعه قادر خواهد بود که 2000 نفر را در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزش داده و از این رهگذر بخشی از نیازهای مبرم منطقه را به علوم تربیتی و شاخه‌های وابسته بدان برطرف می‌سازد. (فضایابی انجام شده کما بیش پاسخگوی پذیرش دانشجوی دکتری ...

در حال حاضر کشور ما از نظر امکانات کلاسه و دسته‌بندی شده تئوری دچار ضعفهایی است که اهم آن کمبود نیروی انسانی متخصص می‌باشد بالاخص در زمینه‌های تخصصی از طرفی مبنای بسیاری از پیشرفتها و تخصصها پایه‌هایی است که همانا ریاضی، فیزیک ، شیمی و زیست‌شناسی و زمین‌شناسی است . بنابراین اهمیت پرداختن به آموزش و پرورش نیروهای متخصص در این زمینه در سطح کشور بخصوص مناطقی که امکانات فنی کمتری را بخود اختصاص داده‌اند تدوین عیان است و این مناطق می‌توانند تربیت کننده کارشناسان دروس پایه برای منا ...