عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4488

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
   
از ابتدا انگیزه و علاقه، بررسی بیکاری بوده است چه بیکاری بالفعل و چه بالقوه، و با توجه به ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه این انگیزه همچنان باقی و تقویت می‌شود. ولی از آنجا که کار دامنه گسترده‌ای دارد و امکانات زیاد را طلب می‌کند و از طرف دیگر محقق با انبوهی از محدودیت‌ها از انواع مختلف روبرو است بنابراین ترجیح داده می‌شود که این کار طی مراحلی صورت گیرد. که در اینجا حداقل برای آغاز کار و جلب توجه برنامه‌ریزان اجتماعی به اهمیت مسئله، مرحله اول آن به صورت پتانسیل بیکاری در میان ...
   
چکیده ندارد.
نمایه ها:
دودکش | 
نکاء | 
جنگ |