عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4488

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه با چگونگی خدمات درمانی دندانپزشکی، طرح تشکیلاتی، ساختمانی و بخشهای دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران آشنا می‌شوید. ...

در این پایان‌نامه به رشته‌های تدریسی و فضای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه پرداخته شده است . ...

هدف از بررسی حاضر، تعیین میزان و نحوه تاثیرگذاری شرایط آب و هوائی کرمانشاه در طرح مجموعه ساختمانهای دانشگاه رازی و ارائه پیشنهادهائی جهت هماهنگ‌سازی این طرح با شرایط اقلیمی حاکم بر آن است . این بررسی در سه مرحله و به شرح ذیل انجام شده است : در مرحله اول که به بررسی‌های عمومی اختصاص یافته است ، شرایط اقلیمی کرمانشاه در مقیاس ناحیه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است . در این مرحله پس از بررسی شرایط آب و هوائی کرمانشاه، تاثیر این شرایط بر آسایش انسان و شرایط حرارتی فضاهای داخ ...

دانشکده علوم تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه یکی از هفت دانشکده‌ای است که قرار است در پردیس طاق بستان در دامنه کوههای پرآو و در شمال شهر کرمانشاه ساخته شود. این دانشکده در زمینی به مساحت 41500 متر مربع و با زیربنائی حدود 11000 متر مربع در مرحله نهایی توسعه قادر خواهد بود که 2000 نفر را در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزش داده و از این رهگذر بخشی از نیازهای مبرم منطقه را به علوم تربیتی و شاخه‌های وابسته بدان برطرف می‌سازد. (فضایابی انجام شده کما بیش پاسخگوی پذیرش دانشجوی دکتری ...

در این مجموعه موسسه‌ای با عنوان فوق طراحی شده است که به لحاظ تشکیلاتی و اهمیت عملکرد، از مابقی فضاها مهمتر است و مسئولیت هدایت و مدیریت کلیه مراکز آموزش آلی در سطح کشور را که بیش از 22 مرکز می‌باشد، بعهده دارد. وظیفه این موسسه مشابه وظایف وزارت علوم در مقیاس کوچکتر است . زیرا عهده‌دار برنامه‌ریزی و تدوین رشته‌ها و گروههای آموزشی، امکان‌سنجی و نیازسنجی، بررسی استعدادها، نیروی انسانی، شرایط اقلیمی، اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و ... استانها و مناطق مختلف کشور است . و بر عم ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
هنر | 
 
هنر معنویتی است جاری در مقاطع زمان که منشاء ابداع و خلق آثار هنری است .معماری آمیخته و فرایندیست از علم و هنر، ذوق و سیلقه، اعتماد و ایمان و مهارتهای خاص که متاثر از تمدن و فرهنگ خویش درگذر تاریخ، زبان گویای زمانه خویش است که با اتکاء به تجارب پیشینیان بوجود آمده است . در حال حاضر به دلیل ارتباطات در سطح گسترده و وسیع شاهد سبک‌های بین‌المللی در هنر و معماری و تکنولوژی مشترک در علوم و صنعت میباشیم.تکوین معماری روندی است پردامنه از عوامل گوناگون که ابتدا در اندیشه م ...