عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 555

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
شرح خدمات طرح جامع پدافندغیرعامل استان سمنان بخش اول – کلیات 1-1- طرح موضوع، اهداف، چگونگی، فرضیات و روش انجام مطالعات پدافند غیرعامل استان 1-2- تبیین، امکان سنجی و توجیه پدافند غیرعامل استان 1-2-1- تبیین اهداف و سیاستهای کلی پدافند غیرعامل استان 1-2-2- تعامل، مذاکره و تبادل نظر باکارفرما و گروه‌های ذیصلاح (استانداری، سازمان پدافند غیرعامل و دستگاه‌های اجرایی استان) جهت شناخت نیازها، نظرات، سیاست‌ها و اخذ رهنمودهای کلی 1-2-3- بررسی وضعیت استان از دیدگاه آمایش استان و آمایش ...

سالیانه هزینه های بالایی صرف تعمیر و نگهداری روسازی های آسفالتی می گردد. بخش اعظم این خرابی ها مربوط به لایه رویی یا همان مخلوط آسفالتی می باشد. با توجه به وقوع خرابی های فراوان در محور مورد نظر در استان سمنان که دارای عبور و مرور بالای وسایل نقلیه سنگین و دمای بالای هوا می باشد، لازم است تا به دنبال یافتن راهکارهایی باشیم تا مانع به وقوع پیوستن خرابی های فوق باشند. بدین ترتیب میتوان بخش اعظمی از سرمایه های ملی را که در این زمینه هزینه می گردد، ذخیره نمود. در تمامی تحقیقات ...

به منظور بررسی و تحلیل بادهای فرساینده در دشت سمنان با روش فرای برگرو دین 1979، توان حمل ماسه در این دشت محاسبه شده است. ابتدا واحدهاي ژئومورفولوژی تفکیک، که سه واحد و چندین تیپ از آن حاصل گردیده و در گام بعد 25 رخساره در این تیپ‌ها شناسایی و نقشه واحدهای کاری منبطق بر نقشه رخساره‌ها تهیه شده است سپس سه نقطه در این واحدهای‌کاری جهت برداشت نمونه از خاک سطحی و اندازه‌گیری سنگ و سنگ‌ریزه و پوشش گیاهی انتخاب گرديد و دانه‌بندی خاک سطحی و سرعت آستانه بر اساس قطر متوسط غالب ذرات خاک ...

لپ تاپ ها یکی از پیشرفت های عمده در عرصه تکنولوژی ، کامپیوتر و حتی ارتباطات در قرن حاضر می باشد. اگرچه مدت زیادی از ورود آن به زندگی انسان نمی گذرد، تحولات عظیمی در زمینه فن‌آوری و ابزار استفاده از آن به وجود آمده است. تحقیقات فراوانی در مورد لپ تاپ در جهان در دو زمینه عمده صورت گرفته است که عبارتند از کاربرد لپ تاپ و خود لپ تاپ به عنوان یک محصول و جنبه های بازاریابی آن. اما در ایران تحقیقات در مورد این محصول از جنبه های مختلف تحقیقاتی مورد غفلت واقع شده است و تعداد این تحقیق ...

به منظور برخورداری از مزایای کارآفرینی در شرکت های کوچک و متوسط بایستی بر روی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی تمرکز و سرمایه گذاری کرد. به همین دلیل هدف این پژوهش بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی-کاربردی بوده و برای جمع آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه که روایی آن با استفاده از روش روایی محتوا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (96.2) تأیید شده استفاده شده است. جامعه مورد م ...

باکتریوسین‌ها سم‌های پروتئینی تولید شده توسط باکتری‌ها هستندکه از رشد سویه‌های مشابهی که قادر به تولید نیستند، جلوگیری می‌کنند. هدف از این مطالعه، غربال‌گری‌گونه‌های ‌باکتریایی‌ با پتانسیل باکتریوسینوژنیک بود. برای انجام این مطالعه، باکتری‌هایی از خاک دو ‌منطقه (دانشگاه/دریاچه حاج علی قلیخان) استان سمنان، جداسازی شدند. فعالیت بازدارندگی 178 سویه جداسازی شده علیه باکتری‌های شاخص اشریشیاکلی، سودوموناس آئروجنوزا، پروتئوس، سالمونلا، باسیلوس سرئوس، باسیلوس سوبتیلیس به روش‌کراس است ...

تحقیق پیش رو با هدف بررسی عوامل موثر بر گرایش به خرید الکترونیکی کتاب و نرم-افزار، انجام شده است. روش تحقیق بکار گرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه های شهر سمنان می باشند که با استفاده از روش طبقه بندی تصادفی نمونه گیری شده اند. مدل تحقیق با نمونه ای متشکل از 384 نفر از دانشجویان، مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق با استفاده از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته، جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری ...