عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 309

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده شیوه‌ی سنتی آموزش موسیقی در ایران به صورت سینه‌به‌سینه بوده است که شاگردان می‌بایست آن را بدون استفاده از دستگاه ضبط صدا و بدون در اختیار داشتن نت آموزشی حفظ کنند. اختراع دستگاه ضبط صدا باعث به‌وجود آمدن شیوه‌ها‌ی آموزشی گوناگون در موسیقی ایرانی شده است. بعضی از اساتید اجازه‌ی استفاده از دستگاه ضبط صدا را در کنار نت آموزشی مربوطه به شاگردان خود می‌دهند. برخی دیگر اجازه‌ی تنها استفاده از دستگاه ضبط صدا بدون نت را به هنرجویان خود می‌دهند. تعدادی از اساتید با شیوه‌ی آموزشی ...

اشتراکات موسیقایی ایران و هند، موضوعی است که اکثر موسیقی دان های ایرانی بر آن باور دارند، ولی همیشه با ابهام از آن یاد می کنند. چرا که هیچ گاه به این اشتراکات به صورت دقیق و جزئی نگریسته نشده است. در این پژوهش بر این کوشش بوده ام که یکی از ابهامات موسیقیایی این دو فرهنگ را مورد بررسی قرار دهم وآن مقایسه ی مد درآمد چهارگاه ایرانی با راگای بهایراو از موسیقی شمال هندوستان است که دارای اشل صوتی شبیه به هم هستند. دو نمونه ی صوتی معتبر از دو فرهنگ انتخاب شده است و پس از آوانگاری، ...

رساله حاضر به بررسی تطبیقی آواز سید علی اصغر کردستانی و ردیف های موسیقی ایرانی می پردازد . در رساله به این اجزاء پرداخته شده است : ارائه تاریخچه موسیقی کردی ، شناخت ریشه های موسیقی کردی ، زبان کردی و تشابه آوازها و مقامهای موسیقی کردی با موسیقی دستگاهی آوا نویسی آوازهای مهم سید علی اصغر کردستانی و ارائه جداول تطبیقی با سرفصل های نقاط ایست و شاهد تشابه میان آواز سید علی اصغر کردستانی و ردیف های موسیقی ایرانی ما را به این نکته رهنمود می سازد که مکتب موسیقی دستگاهی کردستا ...

هدف کلی نگارنده از این پژوهش یافتن متدی کلاسه بندی وفرمولیزه شده برای ترویج بداهه نوازی بین نوازندگان ساز ایرانی و بیان اهمیت اکتسا در بداهه نوازی است چرا که اعتقاد رایج در بین نوازندگان وجامعه ی موزیسین ایرانی بر اصل عدم اکتسا در بداهه نوازیست که این اعتقاد بور خلاف بر خلاف اعتقاد شخصی نگارنده بوده و در پژوهش حاضر با ذکر روشهای کسب مهارت در بداهه نوازی سعی شده است تا حدود زیادی اصل اکتسا در بداهه نووازی اثبوات شوود . از اهوداف دیگر این پژوهش آگاه ساختن نوازندگان بر اصل ...

در این رساله هدفِ اولیه را بیان مفاهیم و تدوین مبانی موسیقی خیابانی در تهران بر اساس مشاهدات نگارنده‌ و نیز یافته‌ها و مشاهدات پژوهشگران پیشین، قرارداده‌ایم. هدف دیگر بررسی تغییر و تحولاتِ اجرای موسیقی در خیابان‌های تهران، با تمرکز بر گونه‌های اجرایی، طی پانزده سال اخیر است. تلاش شده است گونه‌های اجرایی در خیابان‌های تهران مطالعه شده و تغییر و تحولات و چراییِ آن در 15 سال گذشته بررسی شود. یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در گونه‌های اجرایی طی پانزده سال اخیر روی داده، مقوله‌ی مردم ...

چکیده این پایان‌نامه در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول شامل: تعریف‌ها در رابطه با این پایان نامه، آشنایی مختصر با مکتب‌های آوازی در ایران، معرفی تاریخچه و مکتب موسیقی اصفهان و شرح حالی از زندگینامه مرحوم عباس کاظمی می‌باشد. فصل دوم: آوانگاری دستگاه شور از ردیف آوازی مکتب اصفهان است که در آن دستگاه شور که جزء بزرگترین دستگاههای موسیقی ایرانی است انتخاب شده و آوانگاری آن به دور از ساز خاص یا آواز و حتی المقدور ساده به رشت? تحریر درآمده تا امکان استفاده عمومی از آن میسر گر ...
نمایه ها:
ردیف | 

فرهنگ ایرانی و جلوه‌های آن به صورت زبان، آداب و رسوم، شعر، موسیقی و دیگر هنرها دارای خصوصیات ویژه‌ای است که این خصوصیات در تمام جلوه‌های آن مشترک است و تنها شکل و جنس عرضه آن درهر نوع از جلوه‌ای، متفاوت است. برای شناخت این خصویات در یکی از این جلوه‌ها، گاه باید خصوصیات جلوه‌های دیگر این فرهنگ را بررسی نمود. زیرا این ویژگیها در بعضی از جلوه‌ها قابل درک‌تر هستند و در بعضی دیگر، پیچیده به نظر می‌آیند. موسیقی و شعر ایرانی،‌ به عنوان دو جلوه‌ از فرهنگ ایرانی، از بنیاد با هم ...
نمایه ها:

تحریر در دسته‌ی تزئینات موسیقایی جای می‌گیرد. گذشته از این ‌که اندیشه‌ی تزئین‌کاری در پدیده‌های هنری یک امر جهان شمول است، فرهنگِ ویژه‌ی ایرانیان برای هر یک از هنرها، گونه‌های تزئیینی خاصی را پدید آورده است. از این دیدگاه، موسیقی دستگاهی ایران نیز، جایگاه تزئیناتی ویژه‌ای دارد. هدفِ اصلیِ این رساله شناسایی نقش تحریرها در صورت‌بندی سامانه‌ی دستگاه‌ها و نیز شناسایی برخی از قانونمندی‌های حاکم بر ترنم‌های آوایی‌ست که بر پایه‌ی 10 آوانگاری از اجراهای اساتیدِ موسیقیِ آوازی ایران و ...

مطالعه‌‌ای که پیش روست "رهیافتی از تکرار به فرم در ردیف موسیقی ایرانی" نام دارد و با نگاهی از زاویه‌ی تکرار به مقوله‌ی فرم در موسیقی ردیف می‌پردازد. فصل اول(ردیف و دستگاه) موضوع جبر و آزادی در ردیف و موسیقی دستگاهی را مطرح می‌کند و به بیان این مساله میگذرد که ملودی‌هایی که در ردیف منجمد و متعین نمود یافته‌اند، در دستگاه به صورتی مجرد عرضه می‌شوند. فصل دوم (فرم) تعریف واحدی از مقوله‌ی فرم به خوانندگان رساله ارائه می‌کند و پس از آن به تعریف اجزای تشکیل دهنده‌ی ملودی که منجر به ...