عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2038

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل موثر در رواج فعالیت های آموزشی نسبت به فعالتی های پژوهشی در دانشگاهها، از نظر اعضای هیات علمی دانشکده های علوم انسانی دانشگاههای دولتی تهران صورت گرفته است. اهداف عمده این تحقیق عبارتند از:1- شناسائی عوامل موثر در رواج فعالیت های آموزشی نسبت به فعالیت های پژوهشی در دانشگاهها.2- ارائه پیشنهادهائی به مسئولین و تصمیم گیرندگان مسائل آموزش عالی جهت بهبود وضعیت پژوهش در دانشگاهها.به منظور دستیابی به اهداف کلی بالا، سوالهای ویژه ای طراحی و بیان شده ان ...
نمایه ها:
آموزش | 
تحقیق | 
تهران | 

هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه منبع کنترل (درونی-بیرونی) در بین گروه از دختران دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تربیت معلم تهران می‌باشد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه منبع کنترل ورزشکاران و غیرورزشکاران از نظر متغیرهای (کنترل درونی-گرایش افراد ثروتمند و شانس) می‌باشد. نمونه آماری این تحقیق عبارت از 220 نفر از دانشجویان (110 نفر غیرورزشکار و 110 نفر ورزشکار) دانشگاه تربیت معلم تهران که براساس سابقه ورزشی در یکی از رشته‌های ورزشی بصورت تصادفی گروهی برگزیده شدند. در این تح ...
 
هدف از انجام این تحقیق ، مقایسه وضعیت تحصیلی فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران، طی سالهای 1374 تا 1379 بوده که بدین منظور از معدل های لیسانس ، دروس عملی و نظری آنها استفاده شده است . ...

موضوع تحقیق: بررسی انواع و علل آسیبهای ورزشی در دانشجویان دختر سال آخر رشته تربیت بدنی دانشگاههای تهران در سال 1374-1375 می‌باشد. هدف از اجرای این تحقیق، بررسی تعداد و انواع صدمات رایج در اندام‌ها و اعضاء بدن در دانشجویان دختر سال آخر تربیت بدنی دانشگاه‌های تهران می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان سال آخر رشته تربیت بدنی دانشگاههای تهران، دانشگاه تربیت معلم تهران و دانشگاه آزاد اسلامی تهران می‌باشد. ز بین آنها، دانشجویان دختری که در سال تحصیلی 1374-1375 مشغول تحصیل بود ...

1 - اکثر پاسخ‌دهندگان نسبت به سئوال "آیا اوقات فراغتی دارید؟ جواب مثبت داده‌اند. 2 - اکثر پاسخ‌دهندگان، 3 تا 4 ساعت زمان گذران اوقات فراغت در شبانه‌روز اعلام کرده‌اند. 3 - اکثر پاسخ‌دهندگان، ساعت 4 تا 8 شب و روزهای پنجشنبه و جمعه و ماههای اردیبهشت و مهر را بهترین زمان گذران اوقات فراغت ذکر کرده‌اند. 4 - اکثر پاسخ‌دهندگان، کتب سیاسی را بعنوان اولویت اول جهت مطالعه، موسیقی را بعنوان اولویت اول جهت فعالیتهای فرهنگی، هنری - مراسم دعا را بعنوان اولویت اول جهت فعالیتهای مذهبی ذکر ک ...

تربیت نیروهای کارا و کارامد در مراکز آموزشی، به نیروهای متخصص ، مجرب و امکانات آموزشی بستگی دارد. یکی از این مراکز آموزشی، دبیرستانهای تربیت بدنی است که هر ساله تعداد زیادی از دانش‌آموزان را جذب نموده تا با آموزش فنی، تخصصی و علمی رشته تربیت بدنی، قسمتی از نیروی انسانی مورد نیاز در بخش تربیت بدنی کشور را تامین نماید. بنابراین ، شناخت وضعیت کنونی دبیرستانهای تربیت بدنی و آگاهی از امکانات ، تاسیسات ، بودجه و تجهیزات و آشنایی با کلیه عوامل تاثیرگذار در امر آموزش این نیروها، همگی ...

هدف از این تحقیق توصیف نظرات معلمین تربیت بدنی و ورزش مدارس شهر اصفهان در رابطه با برخی از عوامل موثر در افزایش کارایی آنها بوده است . و این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی میدانی است که برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری تحقیق را کلیه معلمین تربیت بدنی و ورزش مدارس شهر اصفهان (487 نفر) تشکیل می‌دهد که از این تعداد 146 نفر به صورت انتخاب تصادفی جهت نمونه آماری برگزیده شدند و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی به صورت فراوانی ساده و درصدی (جداول ...
نمایه ها:
ورزش | 
مدرسه | 
توصیف | 
معلم | 

امروزه ماهیت و ضرورت تربیت بدنی بر همگان روشن است و ورزش بعنوان وسیله‌ای سازنده جهت تقویت و سلامتی بدن از نقطه نظر جسمانی، حرکتی، ذهنی، اجتماعی و اخلاقی مطرح می‌شود. تربیت بدنی با ارائه روشها و طرحهای مبتنی بر اصول صحیح همگام، بار دیگر علوم تربیتی به شناسائی استعدادها در رشد و شکوفایی و توانائیهای بالقوهء نونهالان کوشش می‌نماید. بنا به همین اصل تربیت بدنی در مدارس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است ، و بایستی تمام کوششها در راستای توسعه و گسترش آن قرار گیرد. بدین منظور تحقیق، ...