عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15012

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به تحولات دنیایی امروز، بازارهای جهانی فردا از آن شرکتهایی است که به ریسک پذیری کارآفرینانه بها می دهند. تجربه موفقیت آمیز اکثر کشورهای پیشرفته در عبور از بحران های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی اهمیت خاصی قائل گردند. این تحولات بیش از هر چیز، حیطه آموزش را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا بهتر است بگوییم که باید تحت تأثیر قرار دهد. صرف انتقال برخی اطلاعات و مهارت‌ها به دانشجویان دیگر کافی نیست. امروزه، در بسیاری ...

هدف کلی این تحقیق تحلیل هزینه-مصرف نشریات ادواری لاتین جاری رشته‌های بیوشیمی-بیوفیزیک در موسسه I.B.B دانشگاه تهران و کتابخانه مرکزی تربیت مدرس می‌باشد تعداد 202 عنوان نشریات ادواری لاتین سال 1995 با بیش از هزار شماره جامعه مورد پژوهش را تشکیل داده است . برای جمع‌آوری آمار مصرف درطی 6 ماه روش برچسب بر اساس سه معیار فتوکپی، خواندن و ورق زدن انتخاب شدو قیمت اشتراک مجلات نیز با بررسی پیش فاکتورهای مربوطه بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از روش توصیفی-تحلیلی و برای آزمو ...

اکثر دانشگاههای ایرانی داوطلبانی را در دوره دکتری خود می پذیرند که توانایی زبان آنها قابل قبول باشد. این توانایی زبانی از طریق آزمونهایی مانند ام.سی.اچ.تولیمو. و تافل سنجیده می شود. بنابراین این آزمونها که هدفی مهم را دنبال می کنند باید ویژگی های یک آزمون خوب همچون پایایی و روایی را دارا باشند. هر ساله آزمونی شبیه به تافل برای کسانی که قصد ادامه تحصیل در دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس را دارند در این دانشگاه برگزار می شود. سال گذشته داوطلبان زیادی فارغ التحصیل رشته های مختلف و ...

امروزه بسیاری از دانشگاههای کشور که دوره دکتری برگزار می کنند تنها داوطلبانی را می پذیرند که در آزمون زبان دانشگاه مزبور و یا در یکی از آزمونهای زبان معتبر مانند اچ ای یا تولیمو نمره لازم را کسب نموده باشند. ...

گیاه زعفران خوراکی یا مزروعی (Crocus sativus L.)، گیاهی علفی و دایمی است که از طریق کورم تکثیر می‌یابد. کشت گیاه به منظور استحصال کلاله‌های آن می‌باشد که به عنوان رنگ‌کننده طبیعی و نیز عطر و طعم بخشیدن به غذاها، شیرینیها و غیره به کار می‌رود. ایران با تولید 60 درصد کل زعفران جهان، مقام اول تولید زعفران جهان را داراست . میکوریزا که از همزیستی بین ریشه گیاه و قارچ به وجود می‌آید در جذب آب و عناصر غذایی مهم مثل فسفر، پتاسیم و نیتروژن به گیاه میزبانش کمک می‌کند، تحمل گیاه را در ب ...
نمایه ها:
زراعت | 

به منظور بررسی عوامل موثر بر هیرسوتیسم ایدیوپاتیک یک تحقیق تحلیلی - توصیفی و مورد - شاهدی بر روی 170 بیمار هیرسوتیسم مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی هیرسوتیسم واقع در دانشگاه تربیت مدرس و 30 شاهد با توجه به matching factor های مورد نظر انجام شد. در این پژوهش تاثیر استرسهای روحی و تاریخچه خانوادگی مثبت بر روی هیرسوتیسم مورد بررسی قرار گرفت . در این تحقیق پرسشنامه کاملی که شامل تمامی موارد لازم باشد در مورد بیمار تکمیل شده و پس از انجام معاینه بالینی کامل و انجام آزمایشات هورمونال ...

دو مادهء ارگانو -N,N دی‌متیل فسفرآمید و کلزیدریک اسید (DAPC) و -N,N دی‌متیل فسفرآمیدیک اسید بیس (-4نیتروفنیل) استر (DAPE) که اخیرا در گروه شیمی دانشگاه تربیت مدرس ساخته شده‌اند، جهت تعیین اثرات جهش‌زایی و سیتوژنتیکی در دو سیستم پروکاریوتی و یوکاریوتی بررسی شده‌اند. هر دو ماده در آب به میزان کمی حل شده و محلول آنها ناپایدار می‌باشد. به طوری که محلول DAPE پس از دو هفته و DAPC پس از یک ماه تجزیه می‌شود. در آزمون ایمز از سوشهای "سالمونلاتیفی موریوم" TA98, TA100 استفاده شد. این دو ...

مفهوم نهاد در ادبیات اقتصاد و نوآوری، از مفاهیمی است که علی رغم نبود تعریف واحده از آن، در موارد بسیاری برای توضیح دلایل کارکرد مناسب یا نامناسب یک سیستم اقتصادی یا نظام نوآوری به کار رفته است. پژوهش حاضر نیز با بررسی مفهوم نهاد و دسته بندی های مختلف آن، تلاش کرده است دلایل عدم کارکرد مناسب نظام ملی نوآوری ایران را از زاویه ارتباطات میان نهادها ارزیابی نماید. به واقع، تمرکز اصلی پژوهش حاضر از میان دو عنصر کلیدی سازنده نظام نوآوری، یعنی اجزاء و روابط میان آن‌ها، بر روابط میان ...
نمایه ها:
نهاد | 

تحلیل جامعه شناختی، واریانس موفقیت آموزشی افراد، در آزمون ورودی دانشگاه و درون دانشگاه، موضوع و هدف این تحقیق را تشکیل می‌دهد که طی فرآیند واکاوی ادبیات نظری تحقیق، بر اساس رویکردهای 1)ستیزگرائی 2)کارکردگرایی 3)تعامل‌گرایی، چارچوب نظری طرح، بنیاد نهاده شده است . حجم نمونه آماری: 300 نفر است که این افراد در سال 1371 دیپلم گرفته و در همان سال در مقطع کارشناسی وارد دانشگاههای تهران شده‌اند. روش تحقیق: پیمایشی و تحلیل ثانوی است . داده‌های لازم با استفاده از پرسشنامه و طی مصاحبه ح ...