عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15012

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در یک سازمان موفق همه ی تصمیمات بر اساس اطلاعات صورت می پذیرد. بنابراین دقت داده ها و روش های تحلیل اطلاعات نقش مستقمی بر روی کیفیت تصمیم گیری در سازمان دارند. در حال حاضر انباره های داده به همراه ابزارهای پردازش تحلیلی بر خط که پایگاه داده تحلیلی گفته می شود به عنوان یکی از بهترین راه حل های موجود در سازمان ها برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات مطرح هستند و اساسی ترین هدف آنها پشتیبانی از تصمیم گیری در سازمان می باشد. در واقع پایگاه داده تحلیلی، یک مجموعه موضوع-گرا ، یکپارچه ، مت ...

بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، در اساسنامه‌ها، برنامه‌های درسی و آئین‌نامه‌های آموزشی و امتحانی مراکز تربیت معلم تغییرات اساسی بوجود آمد. و قوانینی بمنظور تامین آموزگاران و دبیران دوره‌های مختلف تحصیلی وضع گردید. و مراکز تربیت معلم در اقصی نقاط کشور مامور تربیت معلمان صالح و ذی فن برای مقاطع مختلف تحمیلی گردیدند. لذا پژوهش حاضر، در راستای بهبودبخشیدن به کیفیت آموزش مراکز تربیت معلم قدم برداشته و در زمینه یکی از مهمترین برنامه‌های مراکز تربیت معلم یعنی کارورزی مراکز تربیت معلم ...

هدف از انجام این پژوهش ارزشیابی عوامل آموزشی (مدیران، مدرسان،دانشجویان، تاسیسات و تجهیزات) دانشکده‌های تربیت بدنی کشوراست .روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و به شکل میدانی اجراشده است .جامعه آماری شامل مدیران، مدرسان و دانشجویان هفت دانشکده‌تربیت بدنی کشور است که با استفاده از برآورد حجم نمونه تعیین گردیده‌است .در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات لازم از پرسشنامه مقدماتی و اصلی‌و در مواردی از مشاهده و مصاحبه سود جسته است .ویژگی تحقیق حاضر این‌است که برای اولین بر در س ...

تحقیق درباره کیفیت تدریس مدرسان دانشگاهها ازجمله مهمترین مسائلی است که ازیک سو بازخورد مناسب را برای تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی، تصمیم‌گیری‌های اساسی و برنامه ریزی های استراتژیک در اختیار مسئولین و دست اندرکاران آموزش عالی قرار می دهد و از سوی دیگر مدرسان نیز می توانند با آگاهی از چگونگی عملکرد خود در جریان تدریس نسبت به اصلاح شیوه ها و روشهای آموزشی و در نتیجه افزایش کیفیت تدریس خود اقدام نمایند. با توجه به نقش کلیدی کادر هیات علمی دانشگاهها در تربیت نیروی انسانی ماهر و متخ ...

تحقیق حاضر به بررسی مفهوم، اهداف و روش‌های تربیت اجتماعی از دیدگاه نهج‌البلاغه می‌پردازد. سوال اصلی این تحقیق عبارت از اینست که: دیدگاه نهج‌البلاغه در مورد مفهوم، اهداف و روشهای تربیت اجتماعی چیست ؟ و فرضیه‌های تحقیق عبارتند از: -1مفهوم اجتماعی از دیدگاه نهج‌لبلاغه، با مفهوم سازگاری اجتماعی متفاوت است . -2اهداف تربیت اجتماعی از دیدگاه نهج‌البلاغه، با اهداف سازگاری اجتماعی متفاوت است . -3روشهای تربیت اجتماعی از دیدگاه نهج‌البلاغه، با روشهای سازگاری اجتماعی متفاوت است . برای بر ...

آموزش و اجرای صحیح تربیت بدنی از مسایلی است که تحقیق آن از اولویت برخوردار است . هدف اصلی این پژوهش مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی در شهر تهران است . روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است . جامعه آماری شامل تمام مدیران و معلمان ورزش مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی تهران بوده است . نمونه آماری بر اساس جدول تاکمن و بصورت تصادفی انتخاب گردید که 118 نفر از مدیران مدارس دولتی، 95 مدیر غیرانتفاعی، 130 دبیر ورزش مدارس د ...

مهمترین سوالی که این پژوهش در پی پاسخ آن است ، تعیین حوزه عملکرد تربیت اخلاقی در صحیفه سجادیه است . یعنی آیا تربیت اخلاقی تنها به رفتارهای شخصی و فردی منحصر می‌شود و تنها در خلوت افراد کارایی دارد یا نه. در عرصه‌های سیاست و اقتصاد و ارتباطات جمعی نیز پدیدار می‌شود. مباحث فرعی این تحقیق عبارتند از: اثبات اینکه ملاک رفتارهای اخلاقی در صحیفه منوره سجادیه، جنبه پرستشی بودن رفتارهاست و محور تربیت اخلاقی در صحیفه سجادیه مبتنی بر عزت نفس است ، همچنین تربیت اخلاقی در صحیفه کامله سجاد ...
نمایه ها:
اسلام | 
تربیت | 
اخلاق | 

تدریس فعالیتی بین‌الاشخاصی و تعاملی است که مبتنی بر ارتباط کلامی و معطوف به یادگیری یا تغییر روشهای رفتارکردن یک یا چند شاگرد است . بر این اساس فردی، که عهده‌دار تدریس می‌شود (معلم) باید از توانایی‌ها و صلاحیت‌هایی برخوردار باشد. تاسیس مراکز تربیت معلم و ارائه دروسی به متقاضیان شغل معلمی بر پایه این دیدگاه صورت گرفته که صلاحیت‌های معلمی کسب‌شدنی هستند. در ایران نیز همین دیدگاه کم‌وبیش غلبه دارد و برای تربیت معلم دوره متوسطه (دبیر) در کنار دروس اصلی مربوط به رشته‌های مختلف ، م ...

تربیت اجتماعی و عقلانی چه معنایی دارد؟ چه هدفهایی را تعقیب می‌کند؟ چه روشهایی را می‌توان به کار گرفت که فراگیران توانائیهای لازم عقلانی برای هدایت امور زندگی و کارایی مناسب اجتماعی برای همکاری با دیگران و ایفای وظایف شهروندی را به دست آورند؟ افلاطون و جان دیویی به عنوان دو فیلسوف برجسته تربیتی متعلق به عصر قدیم و عصر جدید نظریات غالبا متفاوتی را در این موارد ابراز داشته‌اند. افلاطون جامعه آرمانی را جامعه‌ای می‌داند که بین فرد و جامعه تناسب و هماهنگی برقرار شود. چهار فضیلت ، و ...