عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15012

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از مطالعه حاضر پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با توجه به متغیرهای تحصیلی، ویژگیهای شخصی و زمینه‌های خانوادگی که در سال تحصیلی 71-72 به عنوان دانشجوی جدیدالورود به دانشگاه تربیت مدرس راه یافته‌اند، می‌باشد. افراد مورد مطالعه در این تحقیق 517 نفر بوده که از این تعداد 464 نفر مرد و 53 نفر باقیمانده را زنان تشکیل می‌داده‌اند. داوطلبان براساس آزمون نیمه استاندارد شده‌ای که توسط سازمان سنجش آزموش عالی به عمل می‌آید برگزیده شده‌اند. به منظور کسب اطلاعات پرونده‌های دانشجویان در ...

نوآوری و فناوری شاهرگ حیاتی توسعه کشورهاست. اهمیت این مبحث تا بدانجاست که به عقیده پورتر، راز ماندگاری در دهه اخیر، فناوری و خلق ایده های تازه است. لذا برای دست یابی به این مهم، ایجاد و احیای مراکز تحقیقاتی لازم و ضروری می نماید. ارزیابی عملکرد، یکی از مهمترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتفاء پاسخگویی، میزان تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان را مشخص می‌کند و ابزاری کارآمد است که مدیر و کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و با ریشه‌یابی آنها اقدامات اصلاحی ...

درک رابطه صورت و معنا، به عنوان معمایی در هنر و معماری مطرح است. در سیر تاریخ معماری از گذشته های دور تا دوران معاصر، همواره گمشده ای در طراحی معماری مورد کنکاش معماران قرار گرفته است که همانا «معنا»ی مستتر در پس کالبد و ظاهر معماری است. لکن تعابیر مختلفی از معنا ارائه شده و با توجه به بسترهای متنوع اندیشه و فرهنگ بشری، تلقی از معنای معنا، دستخوش تغییر بوده است. در پایان نامه حاضر، «معناگرایی»، به عنوان رویکردی نوین در طراحی معماری مورد بررسی قرار گرفته است؛ رویکردی که هدف خل ...

موضوع پژوهش حاضر، بررسی ویژگیهای تدریس مدرسان رشته تربیت بدنی کارشناسی ارشد از دیدگاه دانشجویان در دانشکده‌ها و گروههای تربیت بدنی کشور بوده است تا براساس نتایج حاصل از آن، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت تدریس مدرسان و در نهایت وضعیت آموزشی رشته و مقطع صورت گیرد. بررسی اطلاعات حاصل از پرسشنامه حاکی از آن است که میزان قدرت بیان و توانایی انتقال مفاهیم مدرسان فلسفه تربیت بدنی در حد نامناسب ، مدرسان مدیریت ورزش و یادگیری حرکتی در حد مناسب ، مدرسان رشد و تکامل حرکتی در حد متوسط متم ...

هدفهای تحقیق : 1 - بررسی نقش گروههای غیررسمی در زمینه آموزش و انتقال اطلاعات. 2 - بررسی نقش گروههای غیررسمی در زمینه تامین احساس تعلق به دانشگاه . 3 - بررسی نقش گروههای غیررسمی در زمینه حل مشکلات دانشگاه . 4 - بررسی نقش گروههای غیررسمی در زمینه تصمیم گیری. 5 - بررسی نقش گروههای غیررسمی در زمینه تامین امنیت شغلی. 6 - بررسی نقش گروههای غیررسمی در زمینه تامین رضایت شغلی. ...

این پژوهش نشان داد که 69درصد کارمندان دانشگاه دارای شخصیت موفقیت طلب ، 5/14 درصد دارای شخصیت قدرت طلب و 5/16 درصد دارای شخصیت نیاز به تعلق می باشند. کارمندانی که دارای شخصیت موفقیت طلب هستند از رضایت شغلی بالاتری برخوردارند. ضمنا افرادی که دارای شخصیت موفقیت طلب هستند به دو دسته تقسیم شدند: افراد دارای شخصیت قوی موفقیت طلبی و افراد دارای شخصیت ضعیف موفقیت طلبی. این پژوهش نشان داد افرادی که دارای شخصیت قوی موفقیت طلبی هستند نسبت به افرادی که دارای شخصیت ضعیف موفقیت طلبی هستند ...

این پژوهش سعی دارد اهداف و انواع اطلاعات مورد استفاده، روشها و کانالهای دستیابی به اطلاعات ، نحوه آشنایی و موانع مشکلات این پژوهشگران را در رابطه با وب جهانگستر مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه دهد، در این تحقیق از روش پیمایشی و از نوع تحلیلی استفاده گردیده و در نهایت 89 درصد از پرسشنامه‌های توزیع شده عوت داده شدند. مهمترین یافته‌های پژوهش حاکی از این بودند که بیشتر این پژوهشگران دانشجویان کارشناسی ارشد مرد بودند و در گروه سنی بین 20 تا 25 سال قرار داشتند که ا ...

با توجه به رابطه ی عمیق برنامه ریزی آموزشی و آموزش بامفاهیم اقتصادی همچون اشتغال، بیکاری و توسعه، استراتژی توسعه اقتصادی با تاکید بر نیروی انسانی حداقل یکی از ستون هایی است که می توان بام توسعه اقتصادی را بر آن افراشت و اصولا معنای توسعه در هزاره ی سوم تکمیل استعدادای انسانی می باشد. در این مقاله مقایسه ساختار نیروی انسانی ایرانی با برخی کشورهای پیشرفته و بررسی وضعیت و ترکیب نیروی انسانی در به صنعت و هماهنگی میان برنامه ریزی اموزشی و اشتغال به این نتیجه رسیده ایم که میان بر ...

موضوع اصلی این رساله مقایسه نظرگاه تربیت اخلاقی از دیدگاه کانت و خواجه‌نصیردین طوسی است . به صورت اختصاصی‌تر نظرگاه تربیت اخلاقی کانت و خواجه نصیرالدین طوسی بعنوان یکی از متفکران اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف اصلی این مقایسه پاسخگوئی با این سئوال (مسئله) اصلی تحقیقی است که نظرگاه تربیت اخلاقی از دیدگاه ایندو متفکر در زمینه‌های مبادی، هدفها و روش‌های تربیت اخلاقی چه تفاوت‌ها و تشابهاتی دارند. بر اساس مسئله اصلی تحقیقی سئوالات زیر مطرح گردیدند: -1 تا چه حد ممکن است اصول م ...