عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15012

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی تحقیق، بررسی و تجزیه‌وتحلیل برنامه‌های تربیت بدنی مدارس متوسطه استان گیلان می‌باشد تا پس از تجزیه‌وتحلیل و ارزشیابی نتایج و مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت ، پیشنهاداتی برای بهبود امور ارائه گردد. ...

هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین الگوی مهارتهای سه گانه مدیریتی برای مدیران سطوح عالی ، میانی و عملیاتی سازمان تربیت بدنی کشور می باشد. ...

دانشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی برای ایجاد، حفظ و بهبود عملکرد کارکنان مدل ها و تئوری های مختلفی جهت سازمان های خاصی ارائه نموده اند. در این تحقیق نیز ما به بررسی این مهم در سازمان های ورزشی پرداخته ایم. 32مدیر و 278 نفر کارکنان سازمان های ورزشی مورد بررسی مورد ارزیابی قرار گرفته و به پرسشنامه های آن پاسخ دادند: در فرایند تحلیل سلسله مراتبی انگیزش بیشترین سهم از هشت مولفه مورد بررسی را در عملکرد کارکنان داشته است، در مدل فرایندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی ارتباط ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات تمرین و بی تمرینی بر ظرفیت‌های هوازی و بی هوازی دانشجویان پسر ورزشکار می باشد. از ویژگی های این تحقیق این است که تابحال در کشور تحقیقی در باره بی تمرینی صورت نگرفته است . ابتدا در شروع تحقیق با انجام آزمون اولیه هر دو شاخص اندازه گیری شد. پس از طی مدت دوازده هفته تمرین پیش آزمون بی تمرینی صورت گرفت تا علاوه بر تعیین اثر تمرین در مقایسه با پس آزمون در پایان سه هفته بی تمرینی اثر بی تمرینی نیز بر ظرفیتهای یاد شده مشخص شود. در ابتدا دوره بی تمر ...

بازیابی اطلاعات یکی از حلقه‌های مهم زنجیره اطلاع‌رسانی است که "سرعت " و "دقت " در آن نقش بسیار موثری در بازار فشرده رقابت جهانی ایفا می‌کند. یکی از راههای سرعت بخشیدن به بازیابی اطلاعات موجود در آثار پژوهشی پرهیز از چندگانگی در تدوین آنها می‌باشد. استفاده از استانداردهای بین‌المللی به جای انواع دستورالعمل‌های مختلف پایان‌نامه نویسی موجود در دانشگاه‌های کشور می‌تواند راهی برای پرهیز از این چندگانگی باشد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی انجام شد، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پیو ...

پژوهش حاضر به منظور بررسي سبك مديريت حاكم بر كتابخانه هاي دانشگاه تهران از ديدگاه مديران و كاركنان و تبيين رابطه بين سبك رهبري مديران با خلاقيت آنان انجام گرفت. برای ارزيابی مولفه های مذکور از پژوهش پيمايشي استفاده شد. جامعه آماري شامل تمامي كاركنان و مديران كتابخانه هاي وابسته به دانشگاه تهران در شهر تهران بودكه 110 نفر كارمند و 18 نفر مدير از 23 كتابخانه را شامل مي شد. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گرديد. براي تعيين سبك رهبري مديران از پرسشنامه سبك رهبري لي ...

به منظور بررسی تاثیر مدیریت تنیدگی بر کاهش میزان تحلیل‌رفتگی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پژوهش حاضر که یک مطالعه نیمه‌تجربی است به اجرا درآمد. در این پژوهش تعداد 188 پرستار، کارشناس و کاردان رسمی و روزمزد از بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شرکت داشتند. گروه مورد پژوهش به شیوه نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده و سپس با همتاسازی گروهی به دو گروه مورد (81 نفر) و شاهد (107 نفر) تقسیم گردیده است . با استفاده از پرسشنامه تحلیل‌رفتگی مسلش و جکسون و پرسشنامه تنی ...

در سالهای اخیر، توجه به اطلاعات و دانش بعنوان سرمایه های مهم سازمانی، مورد عنایت پژوهشگران بسیاری بوده است. به گونه ای که در مدل سازی فرایند های تجاری نیز به آن توجه ویژه شده است. هیچ فعالیتی نیست که بطور مستقیم یا غیر مستقیم دنبال اطلاعات نباشد . دنبال اطلاعات بودن اولین قدم برای فرد یا سازمان یا فرایند جهت تغییر است. بر اساس تعاریف موجود از فرآیند می‌توان پنج وجه مختلف را برای فرآیند متصور بود که هریک مجموعه‌ای از نقاط تغییر را در بردارند: وجه رفتاری ، وجه اطلاعاتی ، و ...

به گفته ارگان)١٩٩٨( رفتار شهروندي سازماني اشعار به رفتارهايي دارد که عنان اختيار آن در دست خود کارکنان است و سيستم هاي پاداش رسمي تضمين کننده بروز و ظهور آنها نيستند ولي،چنين رفتارهايي اثر بخشي سازمان را ارتقا مي دهد.هدف غايي اين پژوهش بررسي رابطه عزت نفس سازماني،هويت سازماني و روحيه سازماني بارفتار شهروند سازماني است. بررسي ادبيات گذشته نشان مي دهد که تاکنون پژوهشي درباره پيوند سه متغير نرم سازماني فوق با رفتار شهروندي سازماني انجام نشده است. براي بررسي پرسش هاي پژوهش از چها ...