عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15012

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آموزش از راه دور نظام آموزشی نوینی است که کشورهای مختلف بنا به مقتضیات محلی، فرهنگی و اجتماعی خود از آن در رشته ها و سطوح گوناگون آموزشی بهره مند شده اند. موضوع کیفیت عملکرد تحصیلی فراگیران آموزش از راه دور در مقایسه با آموزش حضوری یکی از چالشهای مهم و مورد بحث متولیان این نظام آموزشی است. این تحقیق به مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی در نظام و همبستگی آن را با عملکرد تحصیلی دانشگاهی بررسی کرده است. در نهایت، ارائه الگوی برنامه ریزی تربیت بدنی و راهبردهای لازم برای ح ...

دراین بررسی که طی سالهای 1372 و 1373 انجام گرفت ، بالغ بر 2000 نمونه عنکبوت از نقاط مختلف ایران جمع‌آوری گردید مکانهای جمع‌آوری نمونه به ترتیب عبارت از: استان تهران، شامل : تهران، ورامین، دماوند، کرج، اشتهارد، فشند (حومه کرج)، قم - استان مازندران، شامل : گرگان، علی‌آباد کتول، کلاردشت (دریاچه ولشت)، نوشهر، رامسر - استان آذربایجان غربی، شامل : خوی و ارومیه - استان اردبیل، شامل : اردبیل - استان همدان، شامل : ملایر - استان لرستان، شامل : خرم‌آباد، بروجرد - استان خوزستان، شامل : ا ...

هدف از اجرای این پژوهش ، توصیف و تحلیل وضعیت درس تربیت بدنی در آموزشگاههای پسرانه و دخترانه آموزش و پرورش منطقه مهدی‌شهر و شهمیرزاد از دیگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی می‌باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است . جامعه آماری شامل تمام مدیران و معلمان تربیت بدنی در آموزشگاه‌های منطقه است که 67 مدیر و 43 معلم تربیت بدنی زن و مرد را شامل شده است . در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات لازم از پرسشنامه و در مواردی از مشاهده و مصاحبه سود برده شده ...

اهداف این تحقیق عبارتند از: 1 - بررسی کیفیت نیروی انسانی" مدرسان" مراکز تربیت معلم رشته تربیت بدنی. 2 - بررسی و شناخت نظرات دانشجویان نسبت به عملکرد مدرسین. 3 - بررسی محتوای برنامه در رابطه با اهداف تربیت بدنی در مدارس . 4 - بررسی کمیت مدرسان مراکز تربیت معلم رشته تربیت بدنی با توجه به تعداد دانشجویان. ...
نمایه ها:
کمیت | 
کیفیت | 
ایران | 

در این رساله سعی بر این است که به بررسی نقاط ضعف اجرای درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی مناطق 20 گانه آموزش و پرورش تهران پرداخته شود تا عملا" در ارائه راهنمایی برای رفع آنها از طریق برنامه‌ریزی تربیت نیروی انسانی، تبیین اهمیت اثرات تربیتی درس ورزش و تربیت بدنی و همچنین در ارتباط با وسایل و امکانات ورزشی در مدارس ابتدائی پرداخته شود در ضمن جهت توجیه مدیران مدارس ابتدایی که اداره‌کنندگان و برنامه‌ریزان درسی دانش‌آموزان می‌باشند، لذا در رابطه با درس تربیت بدنی برنامه‌هایی پیشنها ...

از آنجا که روانشناسی ورزشی امروز نقش حیاتی برای معلمان تربیت بدنی، مربیان و ورزشکاران ایفا می‌کند، انگیزش به عنوان یکی از مهمترین زمینه‌های روانشناسی ورزشی، یکی از شگردهای معلمان و مربیان ورزش در تدریس ، تمرین و رقابت می‌باشد. در این راستا پژوهشگر در نظر دارد به بررسی رابطه بین انگیزش با عوامل آمادگی جسمانی، مهارتی و علمی معلمان مرد تربیت بدنی شرکت کننده در مرحله کشوری پانزدهمین دوره مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی بپردازد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که: 1 - بین انگیزش معل ...
نمایه ها:
معلم | 
مرد | 
مهارت | 

آموزش از راه دور نظام آموزشی نوینی است که کشورهای مختلف بنا به مقتضیات محلی، فرهنگی و اجتماعی خود از آن در رشته‌ها و سطوح گوناگون آموزشی بهره‌مند شده‌اند. موضوع کیفیت عملکرد تحصیلی فراگیران آموزش از راه دور در مقایسه با آموزش حضوری یکی از چالشهای مهم و مورد بحث متولیان این نظام آموزشی است . این تحقیق به مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی در نظام حضوری و راه دور ایران پرداخته است . به علاوه، وضعیت رفتار ورودی آزمودنیها و تاثیر و همبستگی آن را با عملکرد تحصیلی دانشگاهی ب ...

مهمترین یافته‌های تحقیق عبارتند از: 1 - مسئولان تربیت بدنی از مدارس بازدید نمی‌کنند. 2 - از عمده‌ترین مشکلات اجرای درس تربیت بدنی کمبود امکانات شامل توپ ، تور و فضای آموزشی است . 3 - میانگین نسبی نمرات کسب شده بعد برنامه‌ریزی ضعیف ترین بعد از دیدگاه مدیران مدارس (53درصد) دبیران مرد متوسطه تربیت بدنی(50درصد) و دبیران زن متوسطه تربیت بدنی(37درصد) گزارش شده است . 4 - (62درصد) دبیران تربیت بدنی عقیده دارند که انجمن های اولیاء و مربیان همکاری لازم را با معلمین تربیت بدنی در جهت رف ...
نمایه ها:
دزفول | 
دختر | 
پسر | 
آموزش | 

هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مطالعه چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاههای تهران و نقش و جایگاهی که تربیت بدنی و ورزش در این ایام دارا می‌باشد. بعلاوه شناخت نسبت به نقاط قوت و ضعف تربیت بدنی و ورزش دانشگاههای تهران از دیدگاه دانشجویان و آگاهی از نارسائیهای موجود، همچنین علل موفقیت و یا عدم موفقیت ورزشی دانشگاهها و نهایتا ارائه و تبیین الگوئی مناسب و مطلوب برای گذراندن اوقات فراغت جامعه تحقیق و تعمیم و گسترش این الگو در سطح کل دانشگاههای کشور از اهم اهداف تحقیق حاضر ...